Competentieontwikkeling Medezeggenschap

Sinds 2012 loopt het project ‘Competentieontwikkeling Medezeggenschap’ bij het ministerie van Veiligheid en Justitie op volle toeren. Het doel van het project is: een systematiek inrichten waarin competentieontwikkeling van or-leden bijdraagt aan hun carrière.

Wat is het?

In het project zijn instrumenten beschikbaar om actief met competentieontwikkeling aan de slag te gaan en de ontwikkeling die een or-lid heeft doorgemaakt inzichtelijk te maken. Vanuit het project wordt gestimuleerd dat medezeggenschap een onderdeel is van het functioneringsgesprek. Het inzichtelijk maken van de competenties, door instrumenten (zoals een Quick scan) of bijvoorbeeld een informant, kunnen hierbij helpen. Binnen het project kunnen leidinggevenden worden ondersteund bij hun rol om ontwikkeling in de medezeggenschap bespreekbaar te maken.

Voor wie?

Or-leden. Bij elke deelnemende ondernemingsraad vindt een startbijeenkomst plaats, waarin op interactieve wijze medezeggenschapsleden worden uitgedaagd te reflecteren op hun eigen competenties, en waarin zij informatie krijgen over het project en de mogelijkheden. Na startbijeenkomsten bij ondernemingsraden hebben medezeggenschapsleden hun individuele belangstelling getoond om verdiepende instrumenten te gebruiken.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Dries Douma.
T: 06 42 585 309
E: D.Douma(at)haagsebeek.nl

Het A+O fonds Rijk financiert dit project. In het A+O fonds Rijk werken de vakorganisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en het CMHF samen met de werkgever Rijk aan een betere arbeidsmarkt bij de Rijksoverheid.