Regeling loopbaanadvies

Vraag loopbaanadvies aan

Iedere rijksmedewerker heeft het recht om eenmaal per vijf jaar een vertrouwelijke loopbaanscan te doen. Je kunt hier een subsidie voor aanvragen van maximaal € 1.500 (exclusief btw).

Wil je aan de slag met je loopbaan? Grijp je kans en vraag een loopbaanadvies aan via het A+O fonds Rijk.

Rijksmedewerkers aan tafel met een laptop

Het loopbaanadvies in het kort

Het loopbaanadvies helpt je om jouw plek te vinden op de arbeidsmarkt. Dat kan bij de rijksoverheid zijn of daarbuiten, maar in elk geval een plek die past bij jouw kwaliteiten. Het traject ziet er als volgt uit:

  • Controleer of je in aanmerking komt voor de subsidie. Beantwoord een aantal vragen en binnen een paar minuten weet je of je aan de voorwaarden voldoet. Na afloop ontvang je uitleg over de verdere aanvraag.
  • Je vraagt een loopbaanscan aan via je leidinggevende of via het A+O fonds Rijk. Je meldt je voor deze regeling aan via het digitaal dossier van Loopbaanadvies.
  • Je vraagt voor maximaal € 1.500,- exclusief btw (€ 1.815,- inclusief btw) een subsidie aan voor een vertrouwelijk loopbaanadvies bij een professionele loopbaandeskundige.
  • Je kiest zelf een professionele loopbaandeskundige.
  • Je bepaalt zelf wat je met het loopbaanadvies doet. Je kunt het bespreken tijdens je jaarlijkse loopbaangesprek, maar je kunt het ook voor jezelf houden en je eigen plan trekken. Jouw resultaten blijven in ieder geval anoniem.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor de subsidie als je een medewerker bent die valt onder de sector Rijk* of werkt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de afgelopen drie jaar onafgebroken in dienst bent geweest. De regeling loopt af op 31 december 2024.

* Medewerkers van Defensie/Politie/Rechterlijke Macht/Decentrale overheden/Onderwijssectoren vallen niet onder de sector Rijk. Ook medewerkers van zelfstandige bestuursorganen (met uitzondering van de Autoriteit Persoonsgegevens) kunnen geen gebruik maken van de regeling.

Let op: vanaf 1 januari 2021 is het alleen nog mogelijk subsidie te krijgen voor een loopbaandeskundige die is gecertificeerd voor het nieuwe keurmerk Register Loopbaan.

Meer informatie?

Heb je vragen over het Loopbaanadvies, dan kun je ons bereiken via: loopbaanadvies@caop.nl of 070 376 5759.

Informatie voor loopbaanadviseurs

Volgens de regeling Loopbaanadvies van het A+O fonds Rijk kregen rijksmedewerkers tot 31 december 2020 alleen subsidie voor een advies van een CMI-gecertificeerde loopbaandeskundige. Dit is per 1 januari 2021 gewijzigd. Het is nu enkel nog mogelijk subsidie te krijgen voor een loopbaandeskundige die is gecertificeerd voor het nieuwe keurmerk Register Loopbaan (RL).
Voor Noloc erkende loopbaanprofessionals en CMI Register Loopbaanprofessionals ontstaat er per 1 januari 2021 een overgangssituatie. Als gevolg van een overgangsregeling wordt je certificering automatisch omgezet in het keurmerk Register Loopbaanprofessional. Bij je eerstvolgende recertificering onder het nieuwe keurmerk is de overgangsregeling van toepassing. Deze houdt in dat je naast het voldoen aan de voorwaarden voor recertificering ook dient aan te tonen dat je de twee nieuwe onderdelen uit het beroepsprofiel (Loopbaantheorie en Methodisch werken) beheerst.

Waarom A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

Tevreden medewerkers zijn waardevolle medewerkers. En je bent sneller tevreden als je werk uitvoert dat je leuk vindt en dat bij je past. Twijfel je over jouw loopbaan en wil je weten welke mogelijkheden er voor jou zijn op de arbeidsmarkt? Neem dan de regie over je eigen loopbaan en vraag een loopbaanscan en bijbehorend loopbaanadvies aan.

Gerelateerd nieuws

Verlenging regeling Loopbaanadvies: pak je kans en ga aan de slag met je loopbaan

Regeling Loopbaanadvies verlengd: rijksmedewerkers kunnen ook in 2023 subsidie aanvragen voor een vertrouwelijke loopbaanscan.

Lees verder
twee mensen in gesprek aan tafel

Loopbaanadvies vanaf 2021: kies een loopbaandeskundige met het RL-keurmerk

Loopbaanadvies vanaf 2021: kies een loopbaandeskundige met het RL-keurmerk Iedere rijksmedewerker kan via het A+O fonds Rijk subsidie aanvragen voor […]

Lees verder
Zij-aanzicht van persoon aan tafel die schrijft in een boekje en voor zich een laptop opengeklapt heeft staan.

Scholingsregeling Blik Vooruit

drie personen aan tafel met laptop met elkaar in overleg, op achtergrond whiteboard met aantekeningen