Over A+O fonds Rijk

Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Rijk

Het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk) is een onafhankelijke stichting. In het fonds werkt het Rijk als werkgever samen met vakorganisaties die de werknemers vertegenwoordigen. Dit zijn de vakorganisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF Overheid. In het bestuur van het A+O fonds Rijk zitten zowel leden van deze vakorganisaties als vertegenwoordigers van de werkgever Rijk.

De werkgever en de werknemersorganisaties (de sociale partners) werken ook samen in het Sectoroverleg Rijk (SOR). Daarin onderhandelen ze bijvoorbeeld over een cao. De activiteiten van het A+O fonds Rijk zijn een aanvulling op het werk van de SOR en het werk binnen de Rijksorganisatie.

 

A+O Fonds Rijk. Van, voor en door werkgevers en werknemers

Doelstelling

Het A+O fonds Rijk wil dat de werkgever en werknemers samen blijven leren en vernieuwen. Zó blijft het Rijk een aantrekkelijke en toegankelijke organisatie waar mensen met plezier hun werk doen. Onze doelstelling is dan ook: bijdragen aan betekenisvol werk, ontwikkeling en werkplezier van rijksmedewerkers, nu en in de toekomst.

Het fonds draagt bij aan dit doel door:

 • innovatie te stimuleren, bijvoorbeeld via experimenten;
 • subsidies te verlenen;
 • activiteiten aan te bieden die medewerkers helpen om te leren en zich te ontwikkelen;
 • kennis en ervaringen uit de sector te verzamelen, te verrijken en te delen;
 • de dialoog tussen sociale partners, medewerkers en de werkgever te stimuleren.

Samenvatting beleidsplan 2024

Initiëren, coördineren, stimuleren en ontwikkelen: dat is de rol van het A+O fonds Rijk. Om te kunnen zorgen dat rijksmedewerkers betekenisvol werk hebben en met plezier hun werk goed kunnen blijven doen, staat in de ogen van het bestuur de menselijke maat in een inclusieve werkomgeving centraal. In een inclusieve werkomgeving komen alle (toekomstige) werknemers met hun talenten tot hun recht.

Afbeelding training Rijk

Bestuur van A+O fonds Rijk

Het bestuur van het A+O fonds Rijk bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers en de werkgever Rijk.

De werknemers worden vertegenwoordigd door:

 • Yntse Koenen, FNV Overheid – voorzitter
 • CNV Overheid – Roel van Riezen
 • Aleid Ringelberg, CMHF Overheid
 • Peter Wulms, Ambtenarencentrum

Namens de werkgever hebben zitting:

 • Frank Wormgoor, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – secretaris/penningmeester
 • Ilse Dias d’Ullois, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ferdinand Schouten, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Marit Hommel, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Liselotte Struijs is fondsmanager van het A+O fonds Rijk.

Jaarverslagen

Benieuwd naar de activiteiten van het A+O fonds Rijk? Lees terug wat het fonds het afgelopen jaar heeft bereikt in het jaarverslag 2022.

Verslagen van eerdere jaren kun je opvragen via info@aofondsrijk.nl.

Word ambassadeur van het A+O fonds Rijk

Het A+O fonds Rijk biedt rijksmedewerkers veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en professionalisering, zoals kosteloze trainingen, subsidies en stimulerende activiteiten. Nog niet alle rijksmedewerkers weten hiervan af. Help jij ons om jouw collega’s, team of afdeling op de hoogte te brengen? Word ambassadeur van het A+O fonds Rijk! We stellen jou dan als eerste op de hoogte van onze nieuwe activiteiten.

Wat kun je doen als ambassadeur?

 • Je vraagt een presentatie aan. Wij komen dan vertellen over het fonds bij jou in je team of op de afdeling.
 • Je deelt informatie met je collega’s. Wij sturen jou alles wat je nodig hebt, zoals een digitale flyer, of berichten over nieuwe activiteiten.

Wil je meer weten of ambassadeur worden? Neem dan contact met ons op.