Over A+O fonds Rijk

Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Rijk

Het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk) is een onafhankelijke stichting. In het fonds werkt het Rijk als werkgever samen met vakorganisaties die de werknemers vertegenwoordigen. Dit zijn de vakorganisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF Overheid. In het bestuur van het A+O fonds Rijk zitten zowel leden van deze vakorganisaties als vertegenwoordigers van de werkgever Rijk.

De werkgever en de werknemersorganisaties (de sociale partners) werken ook samen in het Sectoroverleg Rijk (SOR). Daarin onderhandelen ze bijvoorbeeld over een cao. De activiteiten van het A+O fonds Rijk zijn een aanvulling op het werk van de SOR en het werk binnen de Rijksorganisatie.

 

A+O Fonds Rijk. Van, voor en door werkgevers en werknemers

Doelstelling

Het A+O fonds Rijk wil dat de werkgever en werknemers samen blijven leren en vernieuwen. Zó blijft het Rijk een aantrekkelijke en toegankelijke organisatie waar mensen met plezier hun werk doen. Onze doelstelling is dan ook: bijdragen aan betekenisvol werk, ontwikkeling en werkplezier van rijksmedewerkers, nu en in de toekomst.

Het fonds draagt bij aan dit doel door:

 • innovatie te stimuleren, bijvoorbeeld via experimenten;
 • subsidies te verlenen;
 • activiteiten aan te bieden die medewerkers helpen om te leren en zich te ontwikkelen;
 • kennis en ervaringen uit de sector te verzamelen, te verrijken en te delen;
 • de dialoog tussen sociale partners, medewerkers en de werkgever te stimuleren.

Samenvatting beleidsplan 2023

Initiëren, coördineren, stimuleren en ontwikkelen: dat is de rol van het A+O fonds Rijk. Om te kunnen zorgen dat rijksmedewerkers betekenisvol werk hebben en met plezier hun werk goed kunnen blijven doen, staat in de ogen van het bestuur de menselijke maat in een inclusieve werkomgeving centraal. In een inclusieve werkomgeving komen alle (toekomstige) werknemers met hun talenten tot hun recht.

Afbeelding training Rijk

Bestuur van A+O fonds Rijk

Het bestuur van het A+O fonds Rijk bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers en de werkgever Rijk.

De werknemers worden vertegenwoordigd door:

 • Marco Ouwehand, FNV Overheid – voorzitter
 • Gabriella Buisman, CNV Overheid
 • Aleid Ringelberg, CMHF Overheid
 • Peter Wulms, Ambtenarencentrum

Namens de werkgever hebben zitting:

 • Vries Kool, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties –  secretaris/penningmeester
 • Frank Wormgoor, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 • Ferdinand Schouten, Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Marit Hommel, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Liselotte Struijs is fondsmanager van het A+O fonds Rijk.

Jaarverslagen

Benieuwd naar de activiteiten van het A+O fonds Rijk? Lees terug wat het fonds het afgelopen jaar heeft bereikt in het jaarverslag 2022.

Verslagen van eerdere jaren kun je opvragen via info@aofondsrijk.nl.

Indienen projectvoorstel

Medewerkers, leidinggevenden of hr-adviseurs die een voorstel willen indienen voor een project van het A+O fonds Rijk, of een subsidie willen aanvragen voor het uitvoeren van een eigen project, dienen dit voorstel in bij het bestuur van het A+O fonds Rijk.

Het Algemeen Bestuur van het A+O fonds Rijk beoordeelt alle projectvoorstellen. Alleen projectvoorstellen die bijdragen aan de visie en missie van het A+O fonds Rijk komen in aanmerking voor subsidie. Het Algemeen Bestuur komt vijf keer per jaar bijeen. Projecten kunnen na goedkeuring van het Algemeen Bestuur van start.

Wil je een projectvoorstel indienen, neem dan contact op met het bureau van het A+O fonds Rijk via info@aofondsrijk.nl. Het bureau voorziet je van de benodigde informatie en stemt de planning met je af.