Thema: Sociale en digitale innovaties

Bijdragen aan sociale en digitale innovaties

Werk verandert snel. Bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen en door veranderingen in de maatschappij. Zo zijn we door de coronacrisis anders gaan werken en nog meer gebruik gaan maken van de digitale mogelijkheden.

Als de organisatie van het werk en de manier van samenwerken verandert, spreken we over sociale innovatie. Het A+O fonds Rijk vindt het belangrijk om te investeren in sociale innovatie. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke stijl van leidinggeven past bij het nieuwe werken. Of door moderne samenwerkingsvormen te verkennen, waarbij teams rekening houden met ieders inzetbaarheid. Ook onderzoeken we nieuwe vormen van medezeggenschap om te zorgen voor nog meer betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie.

Projecten

Wil je weten hoe het A+O fonds Rijk medewerkers en werkgevers ondersteunt bij sociale en digitale innovaties binnen de Rijksoverheid? Bekijk hieronder onze projecten.

Start zelf een project

Heb je zelf een goed idee voor een project dat bijdraagt aan het voorbereiden op nieuwe manieren van werken binnen jouw Rijksorganisatie?

De Technologie Monitor

De Technologie Monitor met afbeeldingen telefoon, laptop en radars

Intrapreneurship: vernieuw jezelf en je werk

animatie balanceren

Loopbaanstappen Functiegebouw Rijk

Laptop toont screenshot van functiegebouw Rijk

MZ LAB Rijk

Man op podium kijkt richting publiek, met banner van MZ lab Rijk op achtergrond

Ontwikkelplein Doc-Direkt

foto man voor archiefkasten

Passend Perspectief Personeel

Help

Professionalisering managementondersteuning Rijk

Fotocollage bijeenkomst Hoe houd jij morgen alle ballen in de lucht?

Stimuleringsregeling Samen voor ontwikkeling

Vier geïllustreerde mensen maken springende beweging en gooien puzzelstuk omhoog

Zelfscan 21st century skills

illustraties van vijf personen met daarboven zwevend iconen van wifi, YouTube afspeelbutton en drie personen om een tafel.