Stimuleringsregeling Samen voor ontwikkeling

Voer jouw idee uit in de praktijk

Dagelijks zet jij je binnen jouw team en organisatie in om je werk goed te doen en je komt daarbij ongetwijfeld dingen tegen die volgens jou anders of beter kunnen. Heb jij een goed idee om het werk van jou en je collega’s, je team of zelfs je organisatie leuker, slimmer of inclusiever te maken? Het A+O fonds Rijk biedt je nu de kans om je idee in de praktijk uit te voeren via de stimuleringsregeling Samen voor ontwikkeling.

Stimuleringsregeling Samen Voor Ontwikkeling

Wat houdt de stimuleringsregeling in?

Via de stimuleringsregeling kun je, in overleg met je leidinggevende, 5000 euro aanvragen voor een vernieuwend initiatief dat jouw werk, team of organisatie ten goede komt. Je idee helpt meer dan één persoon en richt zich op kennisontwikkeling, verandering in organisatiecultuur, of teamsamenwerking.

Het doel van de regeling is dat je nieuwe initiatieven kunt uitproberen en de mogelijkheid krijgt om uit te vinden wat werkt en wat niet. De ervaringen die je daarbij opdoet, zijn ook nuttig voor andere teams of afdelingen binnen jouw organisatie. Het A+O fonds Rijk deelt deze ervaringen dan ook graag binnen het Rijk.

Aan welke initiatieven kun je denken?

Met de stimuleringsregeling kun je bijvoorbeeld een activiteit organiseren binnen je organisatie of team, zoals een kenniscafé, een themadag of -week, een verbindende activiteit, een campagne, of workshop. Denk qua thema bijvoorbeeld aan veranderingen in de organisatie van het werk door digitalisering, aan innovatieve manieren van samenwerking en stimulering van kennisdeling, vergroten van (sociale) veiligheid en inclusiviteit of de balans werk-privé.

Een aantal voorbeelden:

  • Communiceren zonder omwegen? Volg samen met je team een workshop niet-wollig schrijven!
  • Onderzoek nieuwe vormen van leidinggeven op afstand!
  • Leer mislukkingen te gebruiken als leermoment in een masterclass falen!
  • Test met een innovatief online samenwerkingsplatform!
  • Meer begrip van en voor je collega’s? Wissel tijdelijk van afdeling en leer je collega’s anders kennen in een intern stagetraject!
  • Experimenteer met Virtual Reality en kom erachter of dit jouw team kan helpen!

Voorwaarden en stappenplan

 • Je bent werkzaam bij de Rijksoverheid of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Je kunt je voorstel indienen door het aanvraagformulier in te vullen en te versturen naar info@aofondsrijk.nl. Geef daarbij ook een inschatting van de verwachte kosten voor het project.
 • We vinden het belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor je idee. Daarom vragen we je om je leidinggevende het voorstel te laten ondertekenen.
 • Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Binnen vier weken na aanvraag ontvang je een bericht of je aanvraag is geaccepteerd.
 • Je kunt maximaal 5000 euro toegekend krijgen voor de projectkosten.
 • Het voorstel moet gericht zijn op kennisontwikkeling, teamsamenwerking of verandering in de organisatiecultuur en ten goede komen aan meerdere personen.
 • De doorlooptijd van de activiteit of het project is maximaal een half jaar.
 • Je bent bereid de ervaringen die je tijdens het project opdoet en de eventuele resultaten te delen met het A+O fonds Rijk, zodat ook andere teams hier van kunnen leren.

Aanvragen

Heb je een idee?

Voorbeelden projecten

Podcast: innoveren en denkpatronen doorbreken in teamverband

Hoe doe je dat nou eigenlijk: “out of the box” denken? In deze aflevering gaan we hierover in gesprek met […]

Lees verder
AOR Logo Podcas

Een innovatieve blik op de toekomst: de virtuele crisisruimte

Binnen de Directie Luchtvaart werd op 1 december 2021 een start gemaakt met een nieuwe manier van samenwerken op afstand met gebruik van Virtual Reality (VR) brillen.

Lees verder

De kracht van verbinden en manifesteren

Meer werkplezier en betere resultaten voor de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, dankzij het traject ‘Verbinden en Manifesteren’.

Lees verder
groep van 10 mensen zitten in duo's op stoelen tegenover elkaar

Samenwerken op afstand bij de Belastingdienst

Toen Dennis de Wit, adviseur proces- en kwaliteitsbeheersing bij de Belastingdienst, een oproep van A+O fonds Rijk zag om een idee voor een vernieuwend project in te dienen, was hij meteen enthousiast. Al snel werd duidelijk dat het grootste knelpunt bij de Belastingdienst hybride werken was. Om uit te zoeken hoe thuiswerk optimaal gecombineerd kon worden met kantoorwerk, vroeg hij de stimuleringspremie Samen voor ontwikkeling aan.

Lees verder
samenwerken

Podcast over talentgericht werken in teamverband

Dat het goed is om je persoonlijke drijfveren en passie te verbinden met je werk, is duidelijk. Maar dat het ook waardevol is om talentgericht te werken in teamverband, is een nieuw inzicht. In een podcast van het A+O fonds Rijk delen Margaux Smits, organisatieadviseur van het ministerie van SZW, en haar collega Joseline Haverman van het ministerie van JenV hun ervaringen.

Lees verder
AOR Logo Podcas

Anders kijken, anders werken

De directie Werknemersregelingen van het ministerie van SZW ontwikkelde gezamenlijk een gedragen visie op diversiteit en inclusie met concrete doelen en acties

Lees verder
vijf mensen aan tafel in vergadering

Directie Luchtvaart experimenteert met Virtual Reality

De Directie Luchtvaart is gestart met een nieuwe manier van samenwerken op afstand met Virtual Reality.

Lees verder
Persoon draagt virtual reality bril

Effectief beïnvloeden is essentieel in het werk met gedetineerden

Met behulp van de stimuleringspremie organiseerde Sven Vollenberg de cursus ‘Effectief beïnvloeden’ voor zijn collega’s in de penitentiaire inrichting in Roermond.

Lees verder

Omdenken bij de Belastingdienst dankzij stimuleringspremie

Met behulp van de stimuleringspremie startte Canan Smid het project Omdenken bij de Belasting. Lees hier meer over dit bijzondere initiatief.

Lees verder
vrouw werkt aan de keukentafel

Podcast: De toekomststoel

In deze aflevering gaan we in gesprek over een vernieuwend initiatief om collega’s bewuster na te laten denken over duurzaamheid: de toekomststoel. Beluister de podcast!

Lees verder
AOR Logo Podcas

Waarom A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers nieuwe initiatieven kunnen uitproberen. Op deze manier krijg je zelf de mogelijkheid om uit te vinden wat werkt en wat niet. De ervaringen die je daarbij opdoet, zijn ook nuttig voor andere teams of afdelingen. Wij delen deze ervaringen dan ook graag binnen het Rijk.