Stimuleringsregeling Samen voor ontwikkeling

Voer jouw idee uit in de praktijk

Dagelijks zet jij je binnen jouw team en organisatie in om je werk goed te doen en je komt daarbij ongetwijfeld dingen tegen die volgens jou anders of beter kunnen. Heb jij een goed idee om het werk van jou en je collega’s, je team of zelfs je organisatie leuker, slimmer of inclusiever te maken? Het A+O fonds Rijk biedt je nu de kans om je idee in de praktijk uit te voeren via de stimuleringsregeling Samen voor ontwikkeling.

Vier geïllustreerde mensen maken springende beweging en gooien puzzelstuk omhoog

Wat houdt de stimuleringsregeling in?

Via de stimuleringsregeling kun je, in overleg met je leidinggevende, 5000 euro aanvragen voor een vernieuwend initiatief dat jouw werk, team of organisatie ten goede komt. Je idee helpt meer dan één persoon en richt zich op kennisontwikkeling, verandering in organisatiecultuur, of teamsamenwerking.

Het doel van de regeling is dat je nieuwe initiatieven kunt uitproberen en de mogelijkheid krijgt om uit te vinden wat werkt en wat niet. De ervaringen die je daarbij opdoet, zijn ook nuttig voor andere teams of afdelingen binnen jouw organisatie. Het A+O fonds Rijk deelt deze ervaringen dan ook graag binnen het Rijk.

Aan welke initiatieven kun je denken?

Met de stimuleringsregeling kun je bijvoorbeeld een activiteit organiseren binnen je organisatie of team, zoals een kenniscafé, een themadag of -week, een verbindende activiteit, een campagne, of workshop. Denk qua thema bijvoorbeeld aan veranderingen in de organisatie van het werk door digitalisering, aan innovatieve manieren van samenwerking en stimulering van kennisdeling, vergroten van (sociale) veiligheid en inclusiviteit of de balans werk-privé.

Voorwaarden en stappenplan

  • Je kunt je voorstel indienen tot en met 31 december 2021 door het aanvraagformulier in te vullen en te versturen naar info@aofondsrijk.nl. Geef daarbij ook een inschatting van de verwachte kosten voor het project.
  • We vinden het belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor je idee. Daarom vragen we je om je leidinggevende het voorstel te laten ondertekenen.
  • Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Binnen vier weken na aanvraag ontvang je een bericht of je aanvraag is geaccepteerd.
  • Je kunt maximaal 5000 euro toegekend krijgen voor de projectkosten.
  • Het voorstel moet gericht zijn op kennisontwikkeling, teamsamenwerking of verandering in de organisatiecultuur en ten goede komen aan meerdere personen.
  • De doorlooptijd van de activiteit of het project is maximaal een half jaar.
  • Je bent bereid de ervaringen die je tijdens het project opdoet en de eventuele resultaten te delen met het A+O fonds Rijk, zodat ook andere teams hier van kunnen leren.

Aanvragen

Heb je een idee?

Voorbeelden projecten

Omdenken bij de Belastingdienst dankzij stimuleringspremie

Met behulp van de stimuleringspremie startte Canan Smid het project Omdenken bij de Belasting. Lees hier meer over dit bijzondere initiatief.

Lees verder
vrouw werkt aan de keukentafel

Effectief beïnvloeden is essentieel in het werk met gedetineerden

Met behulp van de stimuleringspremie organiseerde Sven Vollenberg de cursus ‘Effectief beïnvloeden’ voor zijn collega’s in de penitentiaire inrichting in Roermond.

Lees verder

Waarom A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers nieuwe initiatieven kunnen uitproberen. Op deze manier krijg je zelf de mogelijkheid om uit te vinden wat werkt en wat niet. De ervaringen die je daarbij opdoet, zijn ook nuttig voor andere teams of afdelingen. Wij delen deze ervaringen dan ook graag binnen het Rijk.

Contact

info@aofondsrijk.nl.