Eigen activiteiten

Eigen activiteiten

De vakorganisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF en de werkgever Rijk werken samen in het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk). Door vernieuwende activiteiten te stimuleren draagt het A+O fonds Rijk bij aan het verbeteren van de arbeidsmarkt binnen de Rijksoverheid.

De activiteiten van het fonds zijn op de volgende thema’s gericht:

  • Leren en ontwikkelen
  • Veilige en inclusieve werkomgeving
  • Voorbereiden op nieuwe manieren van werken
  • Gezond en vitaal werken

De thema’s van het A+O fonds Rijk worden uitgewerkt in verschillende activiteiten. Deze zijn bedoeld voor jou als ambtenaar. Of je nu werkt aan de weg of als managementondersteuner, het A+O fonds Rijk biedt activiteiten aan die jou verder helpen in je loopbaan.

5R analysemodel

Lees verder
Illustratie van drie figuren zittend aan een tafel

Cross Mentoring: naar een diverse en inclusieve Rijksoverheid

Lees verder
Rien en Yenal geven een presentatie voor groep mensen tijdens slotbijeenkomst Cross Mentoring

De Mens Centraal

In de videoreeks De mens centraal licht het A+O fonds Rijk leidinggevenden en rijksmedewerkers uit die hun verhaal willen delen om collega’s te inspireren.

Lees verder
twee collega's in gesprek met elkaar

De Technologie Monitor

Lees verder
De Technologie Monitor met afbeeldingen telefoon, laptop en radars

Diversity Week 2023

Enkele maanden geleden vroegen we naar de verhalen van rijksmedewerkers: heeft men in het dagelijks werk wel eens te maken met stereotyperingen gebaseerd op hun culturele achtergrond, seksualiteit, fysieke/mentale beperking, leeftijd, opleidingsniveau, huidskleur, religie, lichaamstype of gender en/of sekse?

Lees verder

Duurzame Plaatsing

Lees verder
Kleurige vlakken met aan rechterzijde foto van een persoon die in camera kijkt, met links daarvan de tekst: ‘Boekje werknemer met een verstandelijke beperking’.

Financieel Vitaal (FinVit)

Lees over FinVit: een programma voor werkgevers en werknemers binnen het Rijk om de financiële vitaliteit te verbeteren.

Lees verder

Het recht op ambtelijk vakmanschap

Wat is nodig om de positie en het vakmanschap van de ambtenaar te versterken? Lees erover in het gratis e-book.

Lees verder
Illustratie op voorpagina boek Recht op ambtelijk vakmanschap

Intrapreneurship: vernieuw jezelf en je werk

Lees verder
animatie balanceren

Kennisplatform Agressievrij Werk

Lees verder
Vrouw schrijft op whitepaper ‘ombuigen van lastig gedrag’ met een gefrustreerd getekend poppetje eronder

Leren op de werkplek

Lees verder
Illustratie van drie personen op straat, waarvan 2 naar elkaar zwaaien

Loopbaanstappen Functiegebouw Rijk

Lees verder
Laptop toont screenshot van functiegebouw Rijk

Loyale Tegenspraak

Loyale Tegenspraak onderzoekt hoe de oprechte stem van rijksambtenaren makkelijker geuit en beter gehoord kan worden.

Lees verder
Logo Loyale tegenspraak met daaronder rij potloden, met één rood potloden die er bovenuit steekt.

Maak een succes van je project met Lerend Evalueren

Lees verder
Illustratie lerend evalueren

Maatwerk voor mensen

Lees verder
Vrouw en man zijn in gesprek binnen kantooromgeving

MZ LAB Rijk

Lees verder
Man op podium kijkt richting publiek, met banner van MZ lab Rijk op achtergrond

Mobiel in uniform

Lees verder
Staattsecretaris Barbara Visser staat op podium en druk met 3 defensiemedewerkers de handen op een knop

Onbeperkte Denkers

Lees verder
Diverse illustraties naast elkaar: zij-aanzicht hoofd, appel met headset op, boeken, monitor pc

Passend Perspectief Personeel

Lees verder
Help

Pilot anoniem solliciteren

Lees verder
Man met tablet

Pilot Training workshopbegeleider Sociale Veiligheid

Om sociale veiligheid binnen het Rijk te bevorderen, startte DGOO de pilot Training workshopbegeleider Sociale Veiligheid.

Lees verder
groep mensen in kring met gespreksleider

Professionalisering managementondersteuning Rijk

Lees verder
Fotocollage bijeenkomst Hoe houd jij morgen alle ballen in de lucht?

Professionalisering vertrouwenspersonen Rijk

Lees verder
Illustraties van gezichten, met elkaar verbonden door lijnen, geven samen een netwerk weer

Regeling loopbaanadvies

Lees verder
Rijksmedewerkers aan tafel met een laptop

Rijk in overgang

InOvergang, het platform voor iedereen binnen de Rijksoverheid die meer wil weten over de overgang.

Lees verder
werkende vrouw achter een laptop in een bedrijfsrestaurant

Rijk in verbinding

Met de artikelserie Rijk in verbinding licht het A+O fonds Rijk 6 rijksmedewerkers uit die hun verhaal willen delen en collega’s willen inspireren.

Lees verder
Rijk in verbinding - klavertje vier 'zingeving, voldoening, veerkracht, plezier

Scholingsregeling Blik Vooruit

Lees verder
drie personen aan tafel met laptop met elkaar in overleg, op achtergrond whiteboard met aantekeningen

Stimuleringsregeling Samen voor ontwikkeling

Lees verder
Vier geïllustreerde mensen maken springende beweging en gooien puzzelstuk omhoog

Summerschool

Lees verder
Twee koffers met op de linker de tekst: Vlieg jouw toekomst tegemoet, daaronder logo van A+O fonds Rijk

Werken aan jouw toekomst

Lees verder
Banner Training werken aan jouw toekomst

Zelfscan 21st century skills

   

Lees verder
illustraties van vijf personen met daarboven zwevend iconen van wifi, YouTube afspeelbutton en drie personen om een tafel.