Eigen activiteiten

Eigen activiteiten

De vakorganisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF en de werkgever Rijk werken samen in het Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk (A+O fonds Rijk). Door vernieuwende activiteiten te stimuleren draagt het A+O fonds Rijk bij aan het verbeteren van de arbeidsmarkt binnen de Rijksoverheid.

De activiteiten van het fonds zijn op de volgende thema’s gericht:

  • Leren en ontwikkelen
  • Veilige en inclusieve werkomgeving
  • Voorbereiden op nieuwe manieren van werken

De thema’s van het A+O fonds Rijk worden uitgewerkt in verschillende activiteiten. Deze zijn bedoeld voor jou als ambtenaar. Of je nu werkt aan de weg of als managementondersteuner, het A+O fonds Rijk biedt activiteiten aan die jou verder helpen in je loopbaan.

5R analysemodel

Lees verder
Illustratie van 3 personen die rondom een tafel zitten

Leergroepen: de Vijf vuistregels

Lees verder
Illustratie van drie personen op straat, waarvan 2 naar elkaar zwaaien

Loopbaanstappen Functiegebouw Rijk

Lees verder
Laptop toont screenshot van functiegebouw Rijk

Mobiel in uniform

Lees verder
Staattsecretaris Barbara Visser staat op podium en druk met 3 defensiemedewerkers de handen op een knop

Professionalisering vertrouwenspersonen Rijk

Lees verder
Illustraties van gezichten, met elkaar verbonden door lijnen, geven samen een netwerk weer

Serious Gaming

Lees verder
animatie serious game

Werkdruk in Balans binnen de rijksoverheid

Lees verder
Weegschaal met aan linkerkant elementen met woord ‘belasting’ (factor tijd, roostermanagement, activiteiten analyse), aan de rechterkant elementen met woord ‘belastbaarheid (resultaatgericht samenwerken, integrale teams, management development)

Intrapreneurship: vernieuw jezelf en je werk

Lees verder
animatie balanceren

Kennisplatform Agressievrij Werk

Lees verder
Vrouw schrijft op whitepaper ‘ombuigen van lastig gedrag’ met een gefrustreerd getekend poppetje eronder

Maak een succes van je project met Lerend Evalueren

Lees verder
Illustratie lerend evalueren

Maatwerk voor mensen

Lees verder
Vrouw en man zijn in gesprek binnen kantooromgeving

MZ LAB Rijk

Lees verder
Man op podium kijkt richting publiek, met banner van MZ lab Rijk op achtergrond

Onbeperkte Denkers

Lees verder
Diverse illustraties naast elkaar: zij-aanzicht hoofd, appel met headset op, boeken, monitor pc

Online Summerschool 2020: najaarseditie

Lees verder
Logo summerschool 2020

Passend Perspectief Personeel

Lees verder
Help

Pilot anoniem solliciteren

Lees verder
Man met tablet

Regeling loopbaanadvies

Lees verder
Rijksmedewerkers aan tafel met een laptop

Scholingsregeling Blik Vooruit

Lees verder
drie personen aan tafel met laptop met elkaar in overleg, op achtergrond whiteboard met aantekeningen

Tien methodes om kennis te borgen

Lees verder
Logo 10x keenis benutten

Werken aan jouw toekomst

Lees verder
Banner Training werken aan jouw toekomst

Stimuleringsregeling Samen voor ontwikkeling

Lees verder
Vier geïllustreerde mensen maken springende beweging en gooien puzzelstuk omhoog

Zelfscan 21st century skills

Lees verder
illustraties van vijf personen met daarboven zwevend iconen van wifi, YouTube afspeelbutton en drie personen om een tafel.