Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

De informatie op de website van het A+O fonds Rijk moet voor alle mensen zo toegankelijk mogelijk zijn, ook voor bezoekers met een beperking. Het A+O fonds Rijk wil met haar website zo volledig mogelijk voldoen aan de eisen van DigiToegankelijkheid. Daarom is op 6 oktober 2020 een nieuwe website gelanceerd, waarbij digitoegankelijkheid centraal staat.

Toegankelijkheidsverklaring

https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/3195

A+O fonds Rijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website A+O fonds Rijk.

Hoofddomein:

https://www.aofondsrijk.nl

Subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
(niet van toepassing)

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

A+O fonds Rijk verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website A+O fonds Rijk te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver A+O fonds Rijk is gevorderd met de toegankelijkheid van A+O fonds Rijk en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.
De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-10-2020 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van A+O fonds Rijk.
Functie: Fondsmanager.
De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-10-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@aofondsrijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman

Onze aanpak

  • De nieuwe website is ontworpen en wordt gebouwd volgens de norm WCAG2.0 A, en waar mogelijk: AA.
  • Alle teksten zijn zo duidelijk mogelijk herschreven, volgens taalniveau B1, een niveau dat begrijpelijk is voor de meeste mensen.
  • Aan afbeeldingen zijn alt-teksten toegevoegd.
  • Video’s zijn voorzien van ondertiteling.
  • Hyperlinks naar externe websites zijn duidelijk aangegeven en beschreven.
  • Webformulieren zijn eenvoudig opgesteld en voorzien van duidelijke labels.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

Wij werken aan het toegankelijk maken van onze pdf-documenten. Deze worden waar mogelijk omgezet naar een tekstpagina op de website.  Nieuwe pdf’s bieden we zoveel mogelijk toegankelijk aan.

Heeft u problemen met een ontoegankelijke pdf? Neem dan contact op via het contactformulier.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via info@aofondsrijk.nl

Rijksmedewerkers met beide laptop op de knieen