Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

De informatie op de website van het A+O fonds Rijk moet voor alle mensen zo toegankelijk mogelijk zijn, ook voor bezoekers met een beperking. Het A+O fonds Rijk wil met haar website zo volledig mogelijk voldoen aan de eisen van DigiToegankelijkheid. Daarom is op 6 oktober 2020 een nieuwe website gelanceerd, waarbij digitale toegankelijkheid centraal staat.

Toegankelijkheidsverklaring

A+O fonds Rijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. U kunt onze verklaringen vinden in het register van toegankelijkheidsverklaringen:

Status toegankelijkheidslabel van A+O fonds Rijk. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@aofondsrijk.nl.