Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

De informatie op de website van het A+O fonds Rijk moet voor alle mensen zo toegankelijk mogelijk zijn, ook voor bezoekers met een beperking. Het A+O fonds Rijk wil met haar website zo volledig mogelijk voldoen aan de eisen van DigiToegankelijkheid. Daarom is op 6 oktober 2020 een nieuwe website gelanceerd, waarbij digitoegankelijkheid centraal staat.

Toegankelijkheidsverklaring

https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/3195

A+O fonds Rijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website A+O fonds Rijk.

Hoofddomein:

https://www.aofondsrijk.nl

Subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
(niet van toepassing)

De status van deze website is: B – voldoet gedeeltelijk

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-07-2021

De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd door Logius. 
Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.

Bekijk de volledige toegankelijkheidsverklaring van het A+O fonds Rijk in het Register van toegankelijkheidsverklaringen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-10-2020 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door een tekenbevoegd functionaris van A+O fonds Rijk.
Functie: Fondsmanager.
De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@aofondsrijk.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op via info@aofondsrijk.nl