Arbocatalogus

Onderdelen Arbocatalogus Rijk:

Agressie en geweld

Lees verder
Foto agressie

Beeldschermwerk

Lees verder
Foto beeldscherm

COVID-19 kantoren Rijksoverheid

Lees verder

Werkdruk en ongewenste omgangsvormen

Lees verder
Foto werkdruk

Concept nieuwe arbocatalogus

Lees verder

Over de arbocatalogus

OVERZICHT

In de arbocatalogus Rijk is opgenomen op welke concrete manieren de werkgever bescherming biedt opdat er veilig en gezond gewerkt wordt. De beschreven maatregelen en middelen waarborgen dat voldaan wordt aan de vereisten uit de Arbowetgeving. De arbocatalogus Rijk is van toepassing op alle Rijksambtenaren met uitzondering van Defensiepersoneel.

De arbocatalogus Rijk is opgesteld in opdracht van het Sector Overleg Rijk. Over de inhoud is overeenstemming bereikt tussen de sociale partners vertegenwoordigd in het Sector Overleg Rijk.

Foto arbocatalogus rijk