Loyale Tegenspraak

De oprechte stem van rijksambtenaren

Voor ambtenaren kan het moeilijk zijn om misstanden bij de Rijksoverheid aan te kaarten. Want bij wie moet je zijn als zaken niet goed verlopen? En wat gebeurt er daarna? In het project Loyale Tegenspraak onderzoekt het A+O fonds Rijk hoe de oprechte stem van rijksambtenaren makkelijker geuit en beter gehoord kan worden.

Logo Loyale tegenspraak met daaronder rij potloden, met één rood potloden die er bovenuit steekt.

Praktijkverhalen van loyale tegenspraak

Ambtenaren die misstanden bespreken, staan voor ingewikkelde vraagstukken. Want enerzijds willen ze met overtuiging hun werk doen, anderzijds lopen ze tegen zaken aan waarvan ze echt vinden dat het anders kan of moet. Welke dilemma’s ervaren ambtenaren als ze zaken willen aankaarten? Wat beweegt hen en wat zijn hun drijfveren? Op het platform Loyale Tegenspraak verzamelen we verhalen van loyale tegenspraak uit de praktijk.

Waarom het A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

Veiligheid, integriteit, professionele ruimte, vakmanschap én een inclusieve werkcultuur zijn belangrijke voorwaarden voor een prettige werkomgeving. Het A+O fonds Rijk vindt het bevorderen van sociale veiligheid belangrijk. En stimuleert een werkomgeving waarin dilemma’s bespreekbaar zijn en ruimte is voor loyale tegenspraak.

Loyale tegenspraak bieden? Zo doe je dat!

Het projectteam Loyale Tegenspraak 2.0 van A+O fonds Rijk biedt organisaties die afspraken willen maken over een effectievere manier om misstanden in hun werk te benoemen, ondersteuning in de vorm van twee interventies.

Lees verder
Logo Loyale tegenspraak met daaronder rij potloden, met één rood potloden die er bovenuit steekt.

In gesprek over misstanden bij het Rijk: een terugblik op het project Loyale Tegenspraak

Hoe kan de oprechte stem van rijksmedewerkers makkelijker geuit en beter gehoord worden? Om dit te onderzoeken, startte het A+O […]

Lees verder