Loyale Tegenspraak

De oprechte stem van rijksambtenaren

Voor ambtenaren kan het moeilijk zijn om misstanden bij de Rijksoverheid aan te kaarten. Want bij wie moet je zijn als zaken niet goed verlopen? En wat gebeurt er daarna? In het project Loyale Tegenspraak onderzoekt het A+O fonds Rijk hoe de oprechte stem van rijksambtenaren makkelijker geuit en beter gehoord kan worden.

Logo Loyale tegenspraak met daaronder rij potloden, met één rood potloden die er bovenuit steekt.

Praktijkverhalen van loyale tegenspraak

Ambtenaren die misstanden bespreken, staan voor ingewikkelde vraagstukken. Want enerzijds willen ze met overtuiging hun werk doen, anderzijds lopen ze tegen zaken aan waarvan ze echt vinden dat het anders kan of moet. Welke dilemma’s ervaren ambtenaren als ze zaken willen aankaarten? Wat beweegt hen en wat zijn hun drijfveren? Op het platform Loyale Tegenspraak verzamelen we verhalen van loyale tegenspraak uit de praktijk.

Eén van die verhalen is van Adriaan. Hij werkt als programmamanager en strategisch adviseur bij het kernministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zijn belangrijkste drijfveer voor het werken bij de Rijksoverheid is het oplossen van maatschappelijke opgaven. En in het verlengde daarvan ook het verbeteren van het functioneren van de overheid. Tijdens zijn loopbaan heeft hij meerdere keren loyaal tegengesproken. Lees de verhalen van loyale tegenspraak uit de praktijk.

Interactieve workshops

In september en oktober 2021 organiseren we interactieve workshops voor medewerkers en leidinggevenden bij de Rijksoverheid. Tijdens de workshops analyseren we de dilemma’s die we zijn tegengekomen. Ook zoeken we samen naar mogelijke oplossingen en interventies die bijdragen aan het vergroten van de veilige ruimte voor loyale tegenspraak. Met een beperkt aantal deelnemers per workshop gaan we in een open en veilige settting met elkaar in gesprek. Er worden zowel online workshops als fysieke bijeenkomsten verspreid door het land georganiseerd. Meld je aan voor de workshops en ga met ons in gesprek.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het project Loyale Tegenspraak? Mail dan naar: info@aofondsrijk.nl

Waarom het A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

Veiligheid, integriteit, professionele ruimte, vakmanschap én een inclusieve werkcultuur zijn belangrijke voorwaarden voor een prettige werkomgeving. Het A+O fonds Rijk vindt het bevorderen van sociale veiligheid belangrijk. En stimuleert een werkomgeving waarin dilemma’s bespreekbaar zijn en ruimte is voor loyale tegenspraak.

Loyaal tegenspreken bij het Rijk

Het A+O fonds Rijk onderzoekt hoe de stem van rijksambtenaren makkelijker geuit en beter gehoord kan worden wanneer zaken niet goed verlopen.

Lees verder
Logo Loyale tegenspraak met daaronder rij potloden, met één rood potloden die er bovenuit steekt.