Loyale Tegenspraak

De oprechte stem van rijksambtenaren

Voor ambtenaren kan het moeilijk zijn om misstanden bij de Rijksoverheid aan te kaarten. Want bij wie moet je zijn als zaken niet goed verlopen? En wat gebeurt er daarna? In het project Loyale Tegenspraak onderzoekt het A+O fonds Rijk hoe de oprechte stem van rijksambtenaren makkelijker geuit en beter gehoord kan worden.

Logo Loyale tegenspraak met daaronder rij potloden, met één rood potloden die er bovenuit steekt.

Praktijkverhalen van loyale tegenspraak

Ambtenaren die misstanden bespreken, staan voor ingewikkelde vraagstukken. Want enerzijds willen ze met overtuiging hun werk doen, anderzijds lopen ze tegen zaken aan waarvan ze echt vinden dat het anders kan of moet. Welke dilemma’s ervaren ambtenaren als ze zaken willen aankaarten? Wat beweegt hen en wat zijn hun drijfveren? Op het platform Loyale Tegenspraak verzamelen we verhalen van loyale tegenspraak uit de praktijk.

Dialoogsessies

We merkten dat het in de praktijk vaak nog niet makkelijk is om te spreken over zaken die ertoe doen. Op basis van onze gesprekken hebben wij een dialoogsessie ontwikkeld. Doel van de dialoogsessie is om op een laagdrempelige manier met je collega’s in gesprek te komen over loyale tegenspraak en te ontdekken hoe het bij jullie zit met het willen, mogen en kunnen uiten van je professionele mening. Soms kan het in kleine dingen zitten, waardoor het niet zo vanzelfsprekend of makkelijk is om signalen van ambtenaren op de goede plekken binnen de organisatie te krijgen. De dialoogsessie is vooral bedoeld om met elkaar dit gesprek aan te gaan onder begeleiding van het projectteam Loyale Tegenspraak. De sessies zijn ook maatwerk. Ze bieden ruimte om de specifieke situatie in jullie onderdeel van de rijksdienst te bespreken.

Interventies

Het projectteam Loyale Tegenspraak 2.0 verzamelde in 2021 praktijkverhalen en organiseerde workshops. Nu helpt het organisaties bij het daadwerkelijk geven van loyale tegenspraak. Daarvoor ontwikkelde het projectteam twee soorten interventies. Voor beide geldt dat ze bedoeld zijn voor organisaties van 50 tot 150 ambtenaren. Voorwaarde is dat de top van de organisatie toezegt de aanbevelingen daadwerkelijk te implementeren. Je kunt je nu aanmelden voor een van deze interventies!

Kennissessies

Waar een dialoogsessie gaat over het delen van ervaringen, is het doel van een kennissessie het delen en ophalen van … kennis! We organiseren regelmatig een interactieve sessie met inleidende sprekers. Tijdens de bijeenkomst mag je vragen stellen of ideeën delen met de spreker en de andere deelnemers. We delen kortom kennis, maar halen het ook graag bij je op.

Thema’s waar de kennissessie op in zullen gaan, zijn onder andere: Wat maakt tegenspraak een loyale daad? Wat is precies het goed geven en ontvangen van tegenspraak? Hoe creëer je ruimte voor tegenspraak? Hoe kan de leidinggevende het beste omgaan met de duale rol van ontvanger en gever van tegenspraak?

Bioscoopscherm met tekst: 'Filmlezing loyale tegenspraak'

Waarom het A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

Veiligheid, integriteit, professionele ruimte, vakmanschap én een inclusieve werkcultuur zijn belangrijke voorwaarden voor een prettige werkomgeving. Het A+O fonds Rijk vindt het bevorderen van sociale veiligheid belangrijk. En stimuleert een werkomgeving waarin dilemma’s bespreekbaar zijn en ruimte is voor loyale tegenspraak.

Loyale tegenspraak bieden? Zo doe je dat!

Het projectteam Loyale Tegenspraak 2.0 van A+O fonds Rijk biedt organisaties die afspraken willen maken over een effectievere manier om misstanden in hun werk te benoemen, ondersteuning in de vorm van twee interventies.

Lees verder
Logo Loyale tegenspraak met daaronder rij potloden, met één rood potloden die er bovenuit steekt.

Lees verder

In gesprek over misstanden bij het Rijk: een terugblik op het project Loyale Tegenspraak

Hoe kan de oprechte stem van rijksmedewerkers makkelijker geuit en beter gehoord worden? Om dit te onderzoeken, startte het A+O […]

Lees verder