Terugblik gesprekscirkel ‘Als het schuurt tussen leefwereld en systeemwereld’

‘Wat zou jij doen als je in haar schoenen stond? En wat heb je nodig om die keuze te maken?’ Die twee vragen stelde gespreksleider Reinout Woittiez meerdere malen aan de deelnemers van de gesprekscirkel op woensdag 10 november.

mensen zittend rondom gesprekstafel

Onderzoek ‘Het recht op ambtelijk vakmanschap’ van start

De Toeslagenaffaire heeft de overheid wakker geschud en laten beseffen dat de normalisering van de ambtenarenpositie moet worden aangevuld met een nieuwe, normatieve infrastructuur die het recht op ambtelijk vakmanschap binnen de Nederlandse overheid duurzaam kan borgen.

4 mensen aan tafel in vergadering

Effectief beïnvloeden is essentieel in het werk met gedetineerden

Met behulp van de stimuleringspremie organiseerde Sven Vollenberg de cursus ‘Effectief beïnvloeden’ voor zijn collega’s in de penitentiaire inrichting in Roermond.

Terugkijken inspiratiesessie De Mens Centraal

Kijk de inspiratiesessie 'Zou jij door jezelf geholpen willen worden?' van het A+O fonds Rijk hier terug.

deelnemers zittend rondom gesprekstafel De Mens Centraal

Week van het werkplezier 15 – 19 november 2021

Hoe blijf je met plezier aan het werk? Ga met deze vraag aan de slag tijdens de Week van het werkplezier!

silhouet van wandelende persoon met zee op achtergrond

Het vaste aanbod van Werken aan jouw toekomst: online is vernieuwd!

Het vaste aanbod van Werken aan jouw toekomst: online is vernieuwd! Er staan in totaal 32 nieuwe, inspirerende modules op […]

bovenaanzicht openstaande laptop, met daanaast een draadloze muis bril en potloden

Whitepaper Succesvolle implementatie van nieuwe technologieën bij de Rijksoverheid

Hoe introduceer je nieuwe technologische innovaties? Download de whitepaper ‘Succesvolle implementatie van nieuwe technologieën bij de Rijksoverheid’.

Training workshopbegeleider Sociale Veiligheid draagt bij aan het goede gesprek over een sociaal veilig werkklimaat

Om de sociale veiligheid binnen het Rijk te bevorderen, startte het Directoraat-generaal Overheidsorganisatie met behulp van het A+O fonds Rijk de pilot Training workshopbegeleider Sociale Veiligheid.

Verdwijn- en verschijnbanen: de verandering van werk in beeld

De tentoonstelling ‘Verdwijn- en verschijnbanen’ brengt de verandering in beeld van vijftien beroepen en zet aan tot nadenken over duurzame inzetbaarheid.

Gesprekspanel tijdens opening voorstelling Verschijn- en verdwijnbanen