Medezeggenschap

Trainingen en leergangen

Wist je dat regie op je loopbaan hoog op de prioriteitenlijst van het A+O fonds Rijk staat? Kijk eens bij het trainingsaanbod van het A+O fonds Rijk en informeer je collega’s over de mogelijkheden.

Afbeelding training Rijk

Subsidie aanvragen voor arbeidsmarktproject

Rijksmedewerkers kunnen bij het A+O fonds Rijk subsidie aanvragen voor initiatieven en projecten die zorgen voor vernieuwing binnen de sector. Bijvoorbeeld projecten die bijdragen aan de professionaliteit, vitaliteit en mobiliteit van medewerkers. Of initiatieven waardoor meer mensen de kans krijgen op een baan bij het Rijk.

Tafel vol met rijksmedewerkers

Loyale tegenspraak

Voor ambtenaren kan het moeilijk zijn om misstanden bij de Rijksoverheid aan te kaarten. Want bij wie moet je zijn als zaken niet goed verlopen? En wat gebeurt er daarna? In het project Loyale Tegenspraak onderzoekt het A+O fonds Rijk hoe de oprechte stem van rijksambtenaren makkelijker geuit en beter gehoord kan worden.

Logo Loyale tegenspraak met daaronder rij potloden, met één rood potloden die er bovenuit steekt.

MZ LAB Rijk

Jongeren hebben goede ideeën en laten graag hun stem horen. Toch weten zij de weg naar de OR niet altijd te vinden. Het MZ LAB Rijk is speciaal opgericht voor jongeren die meer willen weten over de OR en medezeggenschap. Binnen het MZ LAB denken zij mee over verandering en vernieuwing bij verschillende rijksinstellingen. En leren de wereld van medezeggenschap kennen.

Werksessie Rijksmedewerkers

Arbocatalogus

Als or-lid vind je veilig en gezond werken natuurlijk belangrijk. In de Arbocatalogus Rijk kun je lezen op welke concrete manieren de werkgever bescherming biedt opdat er veilig en gezond gewerkt wordt. Informeer je collega’s over de Arbocatalogus zodat ze weten welke maatregelen en ondersteuningsmiddelen er beschikbaar zijn.

Foto arbocatalogus rijk

Loopbaan en mobiliteit

Wist je dat het A+O fonds Rijk twee regelingen heeft op het gebied van loopbaan en mobiliteit?