Thema: Sociaal veilige en inclusieve werkomgeving

Stimuleren van een sociaal veilige en inclusieve werkomgeving

Het A+O fonds Rijk vindt het belangrijk dat iedereen binnen het Rijk zich op het werk veilig en gewaardeerd voelt. Wat voor leeftijd, gender, culturele achtergrond, geloof of beperking je ook hebt. Iedereen telt mee. Ruimte voor verschillende meningen is gezond. Daar dragen we graag aan bij.

Wil je weten hoe wij een sociaal veilige en inclusieve werkomgeving stimuleren? Bekijk hieronder onze projecten.

Start zelf een project

Heb je zelf een goed idee voor een project dat bijdraagt aan een veilige en inclusieve werkomgeving binnen jouw Rijksorganisatie?

Projecten

Cross Mentoring: naar een diverse en inclusieve Rijksoverheid

Rien en Yenal geven een presentatie voor groep mensen tijdens slotbijeenkomst Cross Mentoring

De Mens Centraal

In de videoreeks De mens centraal licht het A+O fonds Rijk leidinggevenden en rijksmedewerkers uit die hun verhaal willen delen om collega’s te inspireren.

Lees verder
twee collega's in gesprek met elkaar

Duurzame Plaatsing

Kleurige vlakken met aan rechterzijde foto van een persoon die in camera kijkt, met links daarvan de tekst: ‘Boekje werknemer met een verstandelijke beperking’.

Het recht op ambtelijk vakmanschap

Wat is nodig om de positie en het vakmanschap van de ambtenaar te versterken? Lees erover in het gratis e-book.

Lees verder
Illustratie op voorpagina boek Recht op ambtelijk vakmanschap

Kennisplatform Agressievrij Werk

Vrouw schrijft op whitepaper ‘ombuigen van lastig gedrag’ met een gefrustreerd getekend poppetje eronder

Loyale Tegenspraak

Loyale Tegenspraak onderzoekt hoe de oprechte stem van rijksambtenaren makkelijker geuit en beter gehoord kan worden.

Lees verder
Logo Loyale tegenspraak met daaronder rij potloden, met één rood potloden die er bovenuit steekt.

Maatwerk voor mensen

Vrouw en man zijn in gesprek binnen kantooromgeving

MZ LAB Rijk

Man op podium kijkt richting publiek, met banner van MZ lab Rijk op achtergrond

Onbeperkte Denkers

Diverse illustraties naast elkaar: zij-aanzicht hoofd, appel met headset op, boeken, monitor pc

Pilot anoniem solliciteren

Man met tablet

Pilot Training workshopbegeleider Sociale Veiligheid

Om sociale veiligheid binnen het Rijk te bevorderen, startte DGOO de pilot Training workshopbegeleider Sociale Veiligheid.

Lees verder
groep mensen in kring met gespreksleider

Professionalisering vertrouwenspersonen Rijk

Illustraties van gezichten, met elkaar verbonden door lijnen, geven samen een netwerk weer

Stimuleringsregeling Samen voor ontwikkeling

Vier geïllustreerde mensen maken springende beweging en gooien puzzelstuk omhoog