Veilige en inclusieve werkomgeving

Veilige en inclusieve werkomgeving

Thema's

We vinden het belangrijk dat iedereen zich op het werk veilig en gewaardeerd voelt. Wat voor leeftijd, gender, culturele achtergrond, geloof of beperking je ook hebt. Iedereen telt mee. Ruimte voor verschillende meningen is gezond.

Iedereen wil erkenning en waardering voor zijn of haar werk. En het is ook fijn als je de ruimte hebt om zelf keuzes te maken. Het A+O fonds Rijk draagt daar graag aan bij.

Wil je weten hoe wij een gezonde, veilige en inclusieve werkomgeving stimuleren? Bekijk onze projecten.

Projecten

5R analysemodel

Lees verder
Illustratie van drie figuren zittend aan een tafel

Cross Mentoring: naar een diverse en inclusieve Rijksoverheid

Lees verder
Rien en Yenal geven een presentatie voor groep mensen tijdens slotbijeenkomst Cross Mentoring

Duurzame Plaatsing

Lees verder
Kleurige vlakken met aan rechterzijde foto van een persoon die in camera kijkt, met links daarvan de tekst: ‘Boekje werknemer met een verstandelijke beperking’.

Kennisplatform Agressievrij Werk

Lees verder
Vrouw schrijft op whitepaper ‘ombuigen van lastig gedrag’ met een gefrustreerd getekend poppetje eronder

Maak een succes van je project met Lerend Evalueren

Lees verder
Illustratie lerend evalueren

Maatwerk voor mensen

Lees verder
Vrouw en man zijn in gesprek binnen kantooromgeving

Mindfulness binnen de rijksoverheid

Lees verder
Rijksmedewerkers met beide laptop op de knieen

Onbeperkte Denkers

Lees verder
Diverse illustraties naast elkaar: zij-aanzicht hoofd, appel met headset op, boeken, monitor pc

Pilot anoniem solliciteren

Lees verder
Man met tablet

Stimuleringsregeling Samen voor ontwikkeling

Lees verder
Vier geïllustreerde mensen maken springende beweging en gooien puzzelstuk omhoog

Werkdruk in Balans binnen de rijksoverheid

Lees verder
Weegschaal met aan linkerkant elementen met woord ‘belasting’ (factor tijd, roostermanagement, activiteiten analyse), aan de rechterkant elementen met woord ‘belastbaarheid (resultaatgericht samenwerken, integrale teams, management development)