Veilige en inclusieve werkomgeving

Veilige en inclusieve werkomgeving

Thema's

Het is belangrijk dat jij en je collega’s gezond en met plezier kunnen werken. Daarom zetten wij ons in voor een gezonde werkomgeving. In een vitale werkomgeving met weinig werkdruk, word je minder snel ziek.

We vinden het ook belangrijk dat iedereen zich op het werk veilig en gewaardeerd voelt. Wat voor leeftijd, gender, culturele achtergrond, geloof of beperking je ook hebt. Iedereen telt mee. Ruimte voor verschillende meningen is gezond.

Iedereen wil erkenning en waardering voor zijn of haar werk. En het is ook fijn als je de ruimte hebt om zelf keuzes te maken. Het A+O fonds Rijk draagt daar graag aan bij.

Wil je weten hoe wij een gezonde, veilige en inclusieve werkomgeving stimuleren? Bekijk onze projecten.

Projecten

Onbeperkte Denkers

Lees verder
Diverse illustraties naast elkaar: zij-aanzicht hoofd, appel met headset op, boeken, monitor pc

Maatwerk voor mensen

Lees verder
Vrouw en man zijn in gesprek binnen kantooromgeving

Mindfulness binnen de rijksoverheid

Lees verder
Rijksmedewerkers met beide laptop op de knieen

Maak een succes van je project met Lerend Evalueren

Lees verder
Illustratie lerend evalueren

Kennisplatform Agressievrij Werk

Lees verder
Vrouw schrijft op whitepaper ‘ombuigen van lastig gedrag’ met een gefrustreerd getekend poppetje eronder

Pilot anoniem solliciteren

Lees verder
Man met tablet

5R analysemodel

Lees verder
Illustratie van 3 personen die rondom een tafel zitten

Werkdruk in Balans binnen de rijksoverheid

Lees verder
Weegschaal met aan linkerkant elementen met woord ‘belasting’ (factor tijd, roostermanagement, activiteiten analyse), aan de rechterkant elementen met woord ‘belastbaarheid (resultaatgericht samenwerken, integrale teams, management development)

Stimuleringsregeling Samen voor ontwikkeling

Lees verder
Vier geïllustreerde mensen maken springende beweging en gooien puzzelstuk omhoog