Leidinggevenden en HR

Toolbox Inclusief

Toolbox Inclusief geeft met veel links naar relevante informatie, antwoord op vragen van werkgevers die streven naar inclusief werkgeverschap. Dit veelomvattende instrument biedt praktische informatie voor leidinggevenden, projectleiders, HR-adviseurs en werkbegeleiders.

Twee vrouwen met laptop

Subsidie aanvragen voor arbeidsmarktproject

Rijksmedewerkers kunnen bij het A+O fonds Rijk subsidie aanvragen voor initiatieven en projecten die zorgen voor vernieuwing binnen de sector. Bijvoorbeeld projecten die bijdragen aan de professionaliteit, vitaliteit en mobiliteit van medewerkers. Of initiatieven waardoor meer mensen de kans krijgen op een baan bij het Rijk.

Tafel vol met rijksmedewerkers

Passend Perspectief Personeel

Als manager lukt het je niet altijd om voldoende tijd, aandacht en energie te geven aan een complex p-dossier. Passend Perspectief Personeel (PPP) pakt dit op met onder andere HRM, juristen, bedrijfsartsen en re-integratie, om samen tot een passende oplossing te komen.

Help

Werkdruk in balans

In het project ‘Werkdruk in Balans’ gingen leidinggevenden en medewerkers actief aan de slag met de aanpak van werkdruk. Hun gezamenlijk doel was het vinden van een balans tussen werkbelasting en de belastbaarheid van de medewerkers. De uitkomsten van het project kunnen van nut zijn voor managers en medewerkers die succesvol werkdrukproblemen in hun organisatie willen aanpakken.

Rijksmedewerker lachend achter zijn bureau

Maatwerk voor mensen

Maatwerk voor Mensen’ is een rijksbreed programma om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen het Rijk werken de afdelingen Inkoop, Beleid en HR samen met leveranciers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan duurzame arbeidsplekken helpen. Bij het Rijk of ergens anders.

Mensen met maatwerk