Leidinggevenden en HR

De Mens Centraal

In een organisatie waarin de mens centraal staat, kunnen medewerkers hun talenten en capaciteiten zo optimaal mogelijk in zetten. Maar hoe creëer en stimuleer je ruimte voor eigen invulling? In De mens centraal licht het A+O fonds Rijk leidinggevenden en rijksmedewerkers uit die hun verhaal willen delen om collega’s te inspireren.

twee collega's in gesprek met elkaar

Pilot Opleiding workshopbegeleider Sociale Veiligheid

Sociale veiligheid op de werkvloer is belangrijk. Een essentieel onderdeel hierbij is de dialoog tussen leidinggevende en medewerkers over het creëren en onderhouden van een sociaal veilig werkklimaat. Om het goede gesprek te faciliteren en de sociale veiligheid binnen het Rijk te bevorderen, startte het Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO) met behulp van het A+O fonds Rijk de pilot Training workshopbegeleider Sociale Veiligheid.

groep mensen in kring met gespreksleider

Passend Perspectief Personeel

Als manager lukt het je niet altijd om voldoende tijd, aandacht en energie te geven aan een complex p-dossier. Passend Perspectief Personeel (PPP) pakt dit op met onder andere HRM, juristen, bedrijfsartsen en re-integratie, om samen tot een passende oplossing te komen.

Help

Subsidie aanvragen voor arbeidsmarktproject

Rijksmedewerkers kunnen bij het A+O fonds Rijk subsidie aanvragen voor initiatieven en projecten die zorgen voor vernieuwing binnen de sector. Bijvoorbeeld projecten die bijdragen aan de professionaliteit, vitaliteit en mobiliteit van medewerkers. Of initiatieven waardoor meer mensen de kans krijgen op een baan bij het Rijk.

Tafel vol met rijksmedewerkers

De Opmars van Technologische Ontwikkelingen bij de Rijksoverheid

In het project ‘De Opmars van Technologische Ontwikkelingen bij de Rijksoverheid’ is onderzoek gedaan naar de invloed van technologische innovaties op de kwaliteit van werk en duurzame inzetbaarheid van rijksmedewerkers. De uitkomsten van dit project verschaffen inzicht in hoe het werk verandert na de introductie van een nieuwe technologie en wat voor impact dit heeft op het werk en welzijn van medewerkers. Daarnaast zijn de bevindingen van dit project van nut voor managers binnen de Rijksoverheid die succesvol een nieuwe technologie willen implementeren.

Foto laptop met mensen