Werken aan je toekomst

Hoe duurzaam inzetbaar ben je? Hoe kun je je werkzekerheid vergroten? Dat zijn de thema’s van de training Werken aan je toekomst. De training biedt inzicht in je eigen mogelijkheden en gedrag.

Wat is het?

In deze training werk je toe naar een concreet plan van aanpak, toegesneden op je eigen unieke situatie. Je krijgt:

  • inzicht in mogelijkheden om zelfbewust stappen te ondernemen om je eigen duurzame inzetbaarheid en werkzekerheid te vergroten;
  • praktische handvatten om stappen voor de toekomst te kunnen zetten.

Vragen die aan bod komen zijn onder andere:

  • Wie ben ik en wat zijn mijn sterke punten?
  • Hoe kan ik mij het best presenteren?
  • Wat zoek ik in een baan?
  • Wat past bij mij?

Meer informatie

Deze training is uitgevoerd in de vorm van een pilot om ervaring op te doen. In een evaluatie van de training wordt deelnemers (ook) na wat langere tijd, gevraagd wat het hen heeft opgeleverd.
Download het artikel Veel animo pilot ‘Werken aan je toekomst’ (, 576,7 KB)
Wil je meer weten over de training Werken aan je toekomst? Neem dan contact op met Margreet Mook (NCF).
E: margreetmook(at)ncf.nl

Dit project is afgerond.

Het A+O fonds Rijk financiert deze training. In het A+O fonds Rijk werken de vakorganisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en het CMHF met de werkgever Rijk samen aan een betere arbeidsmarkt bij de Rijksoverheid.