Traject proeftuin ‘Klaar voor de toekomst’

Als team op een nieuwe manier werken en ontwikkelen met de proeftuin ‘Klaar voor de toekomst.

De proeftuin | Fase 1: Concretiseren van behoeften

Gestart wordt met een gezamenlijke kick-off en kennismaking met de instrumenten die gebruikt gaan worden. Met elk team wordt een online bijeenkomst georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten is om op te halen wat de concrete behoeften zijn van medewerkers omtrent de ondersteuning bij het ontwikkelen van hun handelingsperspectief.

De proeftuin | Fase 2: Masterclasses

Alle deelnemers volgen de masterclasses “5R model” en “Psychologische Principes van Leren en Ontwikkelen”, over de basisprincipes en randvoorwaarden van het ontwikkelen van handelingsperspectief in een hybride context. Daarnaast is er voor managers de masterclass “Leidinggeven in een Hybride Context” die inzoomt op hun rol als transformationeel leidinggevende in een hybride context.

De masterclass “Regie op ontwikkeling” is specifiek ontwikkeld voor medewerkers en gaat zowel in op de eigen ontwikkeling en het maximaal benutten van je leidinggevende.

De proeftuin | Fase 3: Action learning

Op basis van de informatie die is opgehaald in Fase 1 gaan de teams in een workshop concrete gedragsuitdagingen formuleren (ook wel ‘boosts’ genoemd). Deze gedragsuitdagingen gaan over regie nemen in werk en loopbaan die medewerkers dagelijks in hun werk aangaan. Tijdens deze workshop worden de medewerkers geïntroduceerd en wegwijs gemaakt in de WorkBoost app. Vervolgens gaan ze in deze fase aan de slag met hun eigen Boosts. Medewerkers worden tevens gecoacht en aangemoedigd in de app.

Om het delen van ervaringen tussen medewerkers binnen de teams te faciliteren wordt in fase 3 één keer per maand een (online) bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst worden ook tussentijdse resultaten besproken over de inzichten, ideeën en barrières die medewerkers ervaren tijdens het doen van de ‘boosts’ in de WorkBoost app.
De leidinggevenden krijgen eveneens toegang tot de Workboost app. Zij krijgen andere gedragsuitdagingen dan medewerkers. Hun gedragsuitdagingen zijn gebaseerd op masterclasses uit Fase 2 en hun ondersteunende rol.
Net zoals hun medewerkers, worden zij gecoacht en worden er maandelijkse gesprekken gepland om ervaringen te delen en de tussentijdse resultaten te bespreken.

Tijdens deze fase kunnen medewerkers en leidinggevenden desgewenst gebruikmaken van persoonlijke coaching buiten de app om. Hiervoor is een Loket voor Persoonlijke Coaching en Advies ingericht.

De proeftuin | Fase 4: Evaluatie

In deze fase wordt aan de hand van de KIVA- methodiek getoetst om te beoordelen of de proeftuin een succes was: Hebben medewerkers meer zelfvertrouwen ontwikkeld in hun vermogen om regie te nemen in hun werk en loopbaan? Nemen medewerkers nu meer regie in hun werk en loopbaan? En weten zij zich nu meer ondersteund door hun leidinggevende wat betreft het nemen van regie in werk en loopbaan?

Over deze bevindingen wordt een rapport geschreven. Bij aangetoond succes zal deze methode mogelijk rijksbreed worden geïntroduceerd.

Sta jij open voor een vernieuwende manier van (samen)werken en leren? Wil jij met collega’s dingen uitproberen met hulp van aansprekende tools? Meld je dan aan voor de proeftuin ‘Klaar voor de toekomst’ van Samenwerking Rijk Noord (SRN).