5R analysemodel: Hoe groot is jouw professionele ruimte?

Ontwikkel je persoonlijk leiderschap en vergroot je professionele ruimte

Hoe kun je, als medewerker of als leidinggevende, je professionele ruimte vergroten en benutten? Met welke acties of interventies kun je je persoonlijk leiderschap versterken? Dat lees je in de whitepapers ‘Het 5R Analysemodel’ en ‘Regie op werk, loopbaan en personeelsgesprek’ van Joost van der Stoep.

Illustratie van drie figuren zittend aan een tafel

Whitepapers 5R Analysemodel

In de whitepaper ‘5R Analysemodel’ ontdek je hoe je als medewerker of leidinggevende de onderlinge samenwerkingsrelatie in kaart kunnen brengen aan de hand van vijf R’en:

  • Richting: is het duidelijk in welke richting de organisatie beweegt?
  • Ruimte: welke ruimte schep je samen voor het vakmanschap van de medewerker?
  • Resultaten: welke resultaten spreek je met elkaar af?
  • Rekenschap: waar is ieder voor verantwoordelijk, waar ben je eigenaar van?
  • Relatie: hoe werk je samen?

Op deze manier kunnen medewerker en leidinggevende samen op zoek naar de ideale combinatie van zelfstandige ontwikkeling en hiërarchische sturing.

Regie op werk, loopbaan en personeelsgesprek

Wil je concreet aan de slag met het 5R-model? In de whitepaper ‘Regie Op Werk Whitepaper’ vind je tips en oefeningen om aan de slag te gaan met het vergroten van je professionele ruimte.

Meer informatie

info@aofondsrijk.nl

Waarom A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

Het A+O fonds Rijk vindt het belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen. Het ‘5R Analysemodel’ kan jou helpen bij het vergroten van je professionele ruimte en het versterken van je persoonlijk leiderschap. De onderlinge samenwerkingsrelatie tussen medewerker en leidinggevende speelt hier een belangrijke rol in.