Goed idee voor een arbeidsmarktproject? Vraag een subsidie aan bij A+O fonds Rijk!

Werk je bij de Rijksoverheid en heb jij een goed idee voor een arbeidsmarktproject? Een idee dat bijdraagt aan meer medewerkersbetrokkenheid of meer diversiteit op de werkvloer? Aarzel dan niet om hiervoor een subsidie aan te vragen! Het A+O fonds Rijk ondersteunt graag vernieuwende arbeidsmarktprojecten bij de Rijksoverheid.

Voor alle initiatieven die helpen de arbeidsmarkt te verbeteren, kun je subsidie aanvragen bij het A+O fonds Rijk. Het moet wel gaan om aanvullende activiteiten die niet onder de directe verantwoordelijkheid van de werkgever vallen. Het A+O fonds Rijk stimuleert en ondersteunt vooral projecten die aansluiten bij de thema’s:

  • Duurzame inzetbaarheid (denk aan een training of workshop, loopbaanoriëntatie, vitaliteit, minder verzuim, gezond en veilig werken)
  • Digitalisering (denk aan digitale vaardigheden, nadenken over de gevolgen van digitalisering voor het werk)
  • Diversiteit (denk aan meer culturele diversiteit, meer mogelijkheden voor arbeidsbeperkten, meer mogelijkheden voor jongeren, inzet van de kennis en ervaring van ouderen)
  • Organiseren en reorganiseren (denk aan omgaan met veranderingen binnen de Rijksoverheid, een efficiëntere organisatie van werk)
  • Zeggenschap en medezeggenschap (denk aan medewerkersbetrokkenheid, meer jongeren in de or, medezeggenschap als springplank voor je carrière)

Bekijk ter inspiratie een aantal voorbeelden van arbeidsmarkprojecten.

Wat houdt de subsidie in?

Als je aanvraag is goedgekeurd, ontvang je van A+O fonds Rijk een financiële bijdrage voor het project. Deze subsidie bedraagt maximaal 75 % van de projectkosten. Het overige deel van de kosten betaalt je organisatie dus zelf. Loonkosten kun je gedeeltelijk vergoed krijgen.

De projectleiders van het A+O fonds Rijk kunnen je eventueel helpen om je idee uit te werken, het project op te starten en uit te voeren. Tijdens en na afloop van het project deelt het fonds de ervaringen en uitkomsten binnen de sector Rijk. Zo kunnen ook anderen er gebruik van maken en hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden.

Hoe vraag je subsidie aan?

Werk je idee uit in een projectplan en dien dat in bij het A+O fonds Rijk. Het is belangrijk dat je idee voldoende draagvlak heeft binnen de organisatie. Daarom moet het projectplan ondertekend zijn door zowel de werkgever als de or.

Meer informatie

Heb je vragen? Of wil je een idee voor een project voorleggen of een aanvraag indienen? Neem gerust contact met ons op.
E: info@aofondsrijk.nl
T: 070 376 5759