Vind jouw weg in je loopbaan – regeling loopbaanadvies verlengd

Werk jij drie jaar of langer als medewerker bij het Rijk? Dan kun je loopbaanadvies aanvragen via het A+O fonds Rijk. Je krijgt daar een subsidie voor van maximaal € 1.500 (exclusief btw). De regeling is verlengd en loopt tot en met 31 december 2022

Loopbaandeskundige

Elke rijksmedewerker heeft volgens het Algemeen Rijksambtenarenreglement het recht om eenmaal per vijf jaar een vertrouwelijke loopbaanscan te doen, met behulp van een professionele loopbaandeskundige. Wil je hiervan gebruikmaken zonder dat met je leidinggevende te moeten bespreken? Doe dan een aanvraag voor de regeling loopbaanadvies van het A+O fonds Rijk. Je kiest zelf een (RL-gecertificeerde) loopbaandeskundige en bepaalt zelf wat je doet met het loopbaanadvies.

Aanmelden voor regeling

Heb jij de afgelopen jaren nog geen gebruikgemaakt van de regeling? Grijp dan nu je kans en vraag loopbaanadvies aan via het A+O fonds Rijk.