Bestuur

Het bestuur van het A+O fonds Rijk bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers en de werkgever Rijk.

De werknemers worden vertegenwoordigd door:

  • Marco Ouwehand (FNV Overheid), voorzitter
  • Aleid Ringelberg (CMHF)
  • Peter Wulms (Ambtenarencentrum)
  • Bart Schnoor (CNV Overheid)

Namens de werkgever hebben zitting:

  • Vries Kool (ministerie van BZK), secretaris/penningmeester
  • Marjolijn Grijns (ministerie van Justitie en Veiligheid)
  • Karen de Boer (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)
  • Jowi Bijsterbosch (Belastingdienst, ministerie van FinanciĆ«n)

Yvonne Salden is ambtelijk secretaris van het A+O fonds Rijk.