Bestuur

Het bestuur van het A+O fonds Rijk bestaat uit vertegenwoordigers van werknemers en de werkgever Rijk.

De werknemers worden vertegenwoordigd door:

  • Marco Ouwehand, FNV Overheid - voorzitter
  • Gabriella Buisman, CNV Overheid
  • Aleid Ringelberg, CMHF
  • Peter Wulms, Ambtenarencentrum

Namens de werkgever hebben zitting:

  • Vries Kool, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -  secretaris/penningmeester
  • Karen de Boer, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • Jowi Bijsterbosch, Belastingdienst / Ministerie van FinanciĆ«n
  • Marjolijn Grijns, Ministerie van Justitie en Veiligheid

Yvonne Salden is fondsmanager van het A+O fonds Rijk.