Verstelbaar meubilair

Meubilair moet verstelbaar zijn, zodat deze goed afgestemd kan worden op de lichaamsafmetingen van de gebruiker. Op een kantoorwerkplek worden goede ergonomisch verantwoorde werktafels en kantoorstoelen gebruikt. Aan de tafel worden ook een aantal eisen in het gebruik gesteld zoals vrije beenruimte onder de tafel.

Randvoorwaarden voor goed gebruik zijn:

 • Voorlichting door een ergo coach, preventiemedewerker, Arbo adviseur of ergonoom die individuele voorlichting geven over de verstelmogelijkheden en gebruik van het meubilair.
 • Stel de werkplek opnieuw in wanneer een collega aanpassingen heeft gedaan. Vraag bij onduidelijkheid, problemen of klachten hulp van een deskundige bij het juist instellen van de werkplek. De instructie over de werkplek maakt onderdeel uit van de voorlichting en onderricht door de werkgever.

Hulpmiddel voor

Controleren of meubilair voldoende verstelbaar is.

Aanpak

Knelpuntvermindering.

Voor wie

Alle medewerkers die langer dan twee uur beeldschermwerk uitvoeren.

Verplichting werkgever

Tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden verlangd worden werkplekken ingericht volgens de ergonomische beginselen. Hierbij wordt rekening gehouden met een verstelbare werkplek.

Verplichting werknemer

 • Het signaleren van gevaren/klachten voor de veiligheid of de gezondheid aan de leidinggevende.
 • Gebruikt ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen op de juiste wijze.
 • Werkt mee aan voor de medewerker georganiseerd onderricht.

Relatie met wet/ regelgeving

 • Arbobesluit Artikel 5.4
 • Arbobesluit Artikel 5.2
 • Arboregeling Artikel 5.1

Beoogde effecten

 • Een stoel en tafel, die aan deze eisen voldoen kunnen door bijna alle medewerkers ingesteld worden en aangepast aan hun lichaamsafmetingen. Op deze wijze kan met een zo goed mogelijke houding het werk verricht worden.
 • Voorkomen van lichamelijke klachten.
 • Ergonomische stoelen en tafels zijn optimaal verstelbaar, zodat voor alle medewerkers hetzelfde type stoel en tafel gebruikt kan worden. Vermindering van de diversiteit in meubilair is kostenbesparend.
 • Doordat de werknemers in een betere werkhouding met minder statische belasting kunnen werken treden minder snel gezondheidsklachten op.

Nadere informatie

 • Bij de leidinggevende, de preventiemedewerker of de personeelsfunctionaris.
 • Arbo Informatieblad nr. 2 Werken met beeldschermen Rijksportaal/SDU portaal.
 • Of neem contact op met: EC O&P