Optimale instelling beeldschermwerkplek

Werkplek

Bij aanvang van (nieuwe) werkzaamheden wordt de werkplek door een deskundige optimaal ingesteld. Dit wordt uiterlijk 1 maand na aanvang van de werkzaamheden uitgevoerd.

Wanneer de werknemer voor de eerste keer de werkplek gaat instellen, is bijgaande handleiding van nut (zie onderstaande koppeling). Hiermee stel je stapsgewijs de beeldschermwerkplek optimaal in.

 • Stap 1: Stoel instellen
 • Stap 2: Aan het bureau
 • Stap 3: Verfijnen
 • Stap 4: Houding
 • Tenslotte wordt in de handleiding kort aandacht besteed aan de aspecten werkorganisatie, thuiswerken en leefstijl.

Instelkaart werkplek. Aanbevelingen tot de meest ideale zithouding

Hulpmiddel voor

Op de juiste wijze inrichten van de werkplek en tips voor een gezonde werkhouding.

Aanpak

 • Knelpuntvermindering.
 • Gedragsaanpassing.

Voor wie?

Alle werknemers, die 2 uur of langer per dag aan een beeldscherm werken.

Verplichting werkgever

Alle werknemers, die 2 uur of langer per dag aan een beeldscherm werken.

Verplichting werknemer

 • Het op de juiste wijze gebruiken van de aangeboden arbeidsmiddelen. Medewerking verlenen aan het aangeboden onderricht.
 • Het signaleren van gevaren voor de veiligheid of de gezondheid aan de leidinggevende.

Relatie met wet en regelgeving

Arbo-wet art. 8 Voorlichting en onderricht

Beoogde effecten

 • Werknemers op een zo prettig en efficiënt mogelijke manier laten werken aan het beeldscherm.
 • Voorkomen van gezondheidsklachten en uitval.
 • Voorkomen van klachten is eenvoudiger dan herstellen en kost minder tijd.

Nadere informatie

EC O&P contactecop@rijksoverheid.nl