Laptop werkplek

Werkplek

Wanneer de medewerker structureel meer dan twee uur per dag op kantoor, of op de thuiswerkplek met de laptopcomputer werkt, dan dient deze de volgende hulpmiddelen te gebruiken: een dockingstation dat is verbonden aan een los beeldscherm, toetsenbord en muis, of een laptopstandaard die het scherm op de juiste hoogte plaatst én een los aan te sluiten (mini)toetsenbord en muis.

Laptopstandaards kunnen:

 • tevens als documenthouder gebruikt worden;
 • licht en opvouwbaar zijn en gemakkelijk in de laptoptas worden meegenomen. Dit is wenselijk wanneer de laptop op meerdere plekken wordt gebruikt en er slechts één laptopstandaard is.

Er bestaat ook een zogenoemd compact toetsenbord. Dit is kleiner en daardoor gemakkelijker in het gebruik. (Let op: De afstand tussen de toetsen moet wel gelijk zijn aan die van een standaard toetsenbord).

De juiste opstelling van de laptop in de standaard is:

 • de laptop staat recht voor je in de standaard;
 • het beeldscherm is op een afstand van een gestrekte arm;
 • de bovenrand van het beeldscherm is op ooghoogte;
 • tekenhoogte en –scherpte zijn afgestemd op de afstand zodat de tekens goed leesbaar zijn;
 • het hoofd wordt zoveel mogelijk rechtop gehouden tijdens het werken.

Zonder gebruik te maken van speciale hulpmiddelen, werkt de werknemer in een ongunstige werkhouding met een laptopcomputer. Dit kan leiden tot lichamelijke klachten. Op den duur kan men hierdoor KANS ontwikkelen (klachten arm nek schouder). Daarom mag men niet langer dan twee uur per dag aan een laptop zonder hulpmiddelen werken. Werkt men langer dan twee uur per dag aan een laptop, geef dat dan aan. De hulpmiddelen worden dan door de werkgever aan de werknemer ter beschikking gesteld.

Hulpmiddel voor

 • Inrichten van een ergonomische, gezonde en mobiele werkplek.
 • Gezonde werkhouding.

Voor wie

Werknemers die langer dan 2 uur per dag met een laptop werken.

Verplichting werkgever

 • De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, evenals over de maatregelen die er gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken.
 • De werkgever zorgt er voor dat laptopstandaards met toebehoren ter beschikking worden gesteld op die plaatsen waar werknemers structureel meer dan twee uur per dag op een laptop werken.

Verplichting Werknemer

 • De werknemer is verplicht om naar vermogen zorg te dragen voor de eigen veiligheid en gezondheid en die van andere betrokken personen.
 • De hem ter beschikking gesteld arbeidsmiddelen worden op een juiste wijze gebruikt. Een laptop is een gewilde informatiedrager. Denk aan de (gegevens)beveiliging.

Relatie met wet/ regelgeving

 • Arbobesluit artikel 5.4 Ergonomische inrichting werkplekken
 • Arbobesluit artikel 5.12 Voorschriften voor de inrichting van beeldschermwerkplekken
 • Arboregeling artikel 5.1 Apparatuur en meubilair

Beoogde effecten

 • Een werksituatie waar de werknemer in een gezonde werkhouding aan de laptop kan werken. Het werken in een goede werkhouding aan de laptop is een randvoorwaarde om KANS klachten te voorkomen.
 • Door minder klachten is de medewerker productiever.
 • De werknemer kan van verschillende werkplekken gebruik maken (kantoor, thuis en bij de klant).
 • Vermindering van KANS klachten en daardoor minder verzuim.
 • Kosten en tijdsinvestering van voorlichting. De kosten kunnen beperkt worden door meerdere medewerkers tegelijkertijd voorlichting te geven.
 • Meer materialen om mee te nemen.

Nadere informatie

 • Leidinggevende, preventiemedewerker of personeelsfunctionaris of neem contact op met EC O&P
 • Arbo Informatieblad nr. 2 Werken met beeldschermen Rijksportaal/SDU portaal.