Sneltoetscursus

Hulpmiddelen

Beschrijving

Om het werken met de computermuis te verminderen wordt gebruik gemaakt van sneltoetsen. Veel functies op de computer die met de muis worden aangestuurd kunnen ook uitgevoerd worden door functietoetsen of sneltoetsen op het toetsenbord. Hierdoor kan men zelf naar behoefte afwisselen tussen muis en toetsenbord. Met een sneltoetscursus leert men binnen een kort tijdsbestek gebruik te maken van de sneltoets combinaties.

Hulpmiddel voor

 • Stimuleren van sneltoets gebruik en vermindering muisgebruik.
 • Efficiënter werken.

Aanpak

 • Gedrag
 • Bij een aantal departementen staan sneltoetscombinaties op intranet aangegeven.
 • Gebruiken van een sneltoetsenoverzicht (te verkrijgen via de helpfunctie in MS Word) of met behulp van een sneltoetsinstrument zoals bijv. Ergobar.

Verplichting werkgever

De werkgever stelt op advies van een Arbo specialist een sneltoetsinstrument ter beschikking.

Verplichting werknemer

 • Het signaleren van gevaren/klachten voor de veiligheid of de gezondheid aan de leidinggevende.
 • Gebruikt ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen op de juiste wijze.
 • Werkt mee aan voor de werknemer georganiseerd onderricht.

Doelgroep

Werknemers die veel met de muis werken

Relatie met wet/ regelgeving

Arbo-wet Artikel 8 Voorlichting en onderricht.

Foto/afbeelding

Beoogde effecten

 • Het gebruik van functietoetsen is dynamischer dan het gebruik van de muis voor uw schouders en armen. De langdurige statische belasting van de armen en schouders (een belangrijke oorzaak van het ontstaan van RSI) wordt hierdoor verminderd.
 • Optimaal gebruik van sneltoetsen kan het muisgebruik met 50% reduceren.
 • Tijdwinst door gebruik sneltoetsen.
 • Minder klachten aan de armen, nek en schouders en handen.
 • Het aanleren van de sneltoetscombinaties kost enige tijd. Gedragsverandering vraagt motivatie, inzet en doorzettingsvermogen.

Nadere informatie

 • Bij de leidinggevende, Arbo/preventiemedewerker, personeelsfunctionaris of bedrijfsarts.
 • Arbo Informatieblad nr. 33 Gedeeltelijk Arbeidsgeschikt
 • Rijksportaal/SDU portaal
 • EC O&P