Software hulpmiddelen

Afspraken beeldschermwerk

Pauzesoftware

Doelstelling: Borgen dat werknemers die dagelijks meer dan twee uur beeldschermwerk verrichten telkens na uiterlijk 2 uur beeldschermwerk 10 minuten pauze nemen dan wel andere werkzaamheden verrichten.

Afspraken:

  • Aan iedere werknemer wordt pauzesoftware beschikbaar gesteld als integraal onderdeel van het voor het werk geldend softwarepakket.
  • De werknemers ontvangen instructie over de gebruiksmogelijkheden van deze pauzesoftware. Dit gebeurt door middel van schriftelijk materiaal, aangevuld door mondelinge toelichting of e-learning module.

Arbo afspraak Rijk die van toepassing is: Pauzesoftware

Spraakherkenning

Doelstelling: Via spraakherkenningssoftware bedienen werknemers de computer met hun stem. Op deze wijze wordt een invoermogelijkheid geboden aan medewerkers die door klachten aan hun nek, schouders, armen en handen geen of nog slechts in beperkte mate gebruik kunnen maken van de reguliere invoermiddelen.

Afspraken:

  • Aan iedere werknemer voor wie een daartoe strekkend advies van de bedrijfsarts dan wel een andere gecertificeerde deskundige is afgegeven, wordt spraakherkenningssoftware ter beschikking gesteld.
  • Bedoelde werknemer wordt door de werkgever in de gelegenheid gesteld het gebruik van de software zich eigen te maken en zal daarbij desgewenst deskundige begeleiding ontvangen.

Arbo afspraak Rijk die van toepassing is: Spraakherkenning

Vergrotingssoftware

Doelstelling: Het bieden van een hulpmiddel voor het aflezen van informatie van het beeldscherm aan slechtziende werknemers.

Afspraken:

  • Aan iedere werknemer voor wie een daartoe strekkend advies van de bedrijfsarts dan wel een andere gecertificeerde deskundige is afgegeven, wordt vergrotingssoftware ter beschikking gesteld.
  • Bedoelde werknemer wordt door de werkgever in de gelegenheid gesteld het gebruik van de software zich eigen te maken en zal daarbij desgewenst deskundige begeleiding ontvangen.

Arbo afspraak Rijk die van toepassing is: Vergrotingssoftware

Ga naar: