Waarde(n)vol werk in uitvoering

Heb jij genoeg ruimte om je werk goed te doen? Dat is kort samengevat waar het project “Waarde(n)vol werk in uitvoering” overgaat. 

Wat is het doel?

Invulling van vakmanschap en professionele ruimte MET de medewerkers en niet over de medewerkers.

Voor wie?

Voor uitvoerende ambtenaren in de rijkssector.

Hoe?

In april 2015 zijn we gestart met een zoektocht naar vakmanschap en professionele ruimte

Met als resultaat dat we de koers en de aanpak van het project op basis van de bevindingen veranderd hebben. Bevindingen van het eerste jaar

Het tweede jaar willen we volgende stappen realiseren

  • Integraal; alle niveaus van de organisatie betrekken
  • Met de werkvloer uitvoering geven aan het project
  • Gebruik maken van de ervaringen van de werkvloer en beleid
  • Gebruik maken van de kennis van verandermethoden
  • Verbreden van kennisnetwerk tussen de verschillende overheden

We richten ons met deze stappen meer op medewerkersparticipatie en sociale innovatie in organisaties.

Wat doen we?

We praten met bestuurders, managers en medewerkers. We houden bijeenkomsten met medewerkers van verschillende Rijksorganisaties, zoals “Heb jij genoeg ruimte om je werk goed te doen?”
Zie de resultaten van de eerste bijeenkomsten (, 229,1 KB) en de resultaten van de tweede bijeenkomsten (, 774,9 KB). Voor meer informatie zie ook het Blog: Heb jij genoeg ruimte om je werk goed te doen?

Wat willen we bereiken met het project? Dat veranderingen op meerdere aandachtgebieden worden gericht en medewerkers bij beslissingen betrokken worden. We willen ondersteunen bij het initiëren/ opstarten van sociale innovatie in organisaties.

Sociale innovatie in organisaties uit “Uw Gids naar Workplace Innovation”

Het betekent bovenal dat de verandering met medewerkers plaatsvindt, niet over hun hoofden heen. Medewerkers hebben de kennis, de ervaring en de motivatie om bevlogen te worden, alles wat nodig is om de verandering teweeg te brengen en blijvend te maken. “

Wil je mee doen of meer informatie?

Heb je iets wat je wilt delen met het project? Of wil je meer informatie over het project? Neem dan contact op met Ans Jansen (NCF).

E: ansjansen@rijksvakbonden.nl​

Het A+O fonds Rijk financiert dit project. In het A+O fonds Rijk werken de vakorganisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en het CMHF samen met de werkgever Rijk aan een betere arbeidsmarkt bij de Rijksoverheid.

Downloads