Tien methodes om kennis te borgen

Hoe behoud je twee miljoen jaar aan ervaring?

De publicatie ‘10x kennis benutten’ geeft tien methodes om kennis te borgen binnen de organisatie. En dat is nodig, want als je het aantal ambtenaren bij departementen, uitvoeringsorganisaties en inspecties vermenigvuldigt met de gemiddelde werktijd bij het Rijk, is er twee miljoen jaar aan ervaring binnen de rijksoverheid.

Logo 10x keenis benutten

10x kennis benutten

In de publicatie ‘10x kennis benutten’ staan tien methodes om kennis te verzamelen en behouden op een rij. Hoe zorg je ervoor dat de kennis behouden wordt van een medewerker die met pensioen gaat? En hoe zorg je dat een nieuwe collega goed wordt ingewerkt? De publicatie geeft hier handvatten voor.

Tien methodes

In de publicatie komen verschillende rijksambtenaren aan het woord over hoe zij kennis borgen. Van professionals die zich bezighouden met Leren en Ontwikkelen bij het Rijk tot en met procesbegeleiders elders in de organisatie. Het heeft geleid tot 10 uiteenlopende methodes om kennis binnen de organisatie te houden.

Voor wie is de publicatie?

De publicatie is bedoeld voor iedereen die beschikbare kennis binnen de organisatie wil verzamelen en gebruiken. Het is geen instructieboek of uitputtend overzicht, maar wel een publicatie waar je inspiratie uit opdoet.

Meer informatie

‘10x kennis benutten’ is een uitgave van het Leren & Ontwikkelen Rijk (ministerie van BZK/Personeelsbeleid Rijk) en is mogelijk gemaakt dankzij het A+O fonds Rijk. Het is zowel beschikbaar als papieren uitgave als interactieve pdf.

Waarom A+O fonds Rijk dit belangrijk vindt

Er is een onvoorstelbare hoeveelheid kennis in huis binnen het Rijk. Het A+O fonds Rijk vindt het belangrijk om van elkaar te kunnen leren. Zo kan die kennis zo goed mogelijk worden benut.