Hulpmiddelen

Afspraken beeldschermwerk

Doelstelling: Borgen dat werknemers die beeldschermwerk verrichten kunnen werken op een zodanige manier dat overmatige belasting, zoveel als redelijkerwijs van de werkgever mag worden verwacht, wordt voorkomen.

Afspraken:

  1. Aan iedere werknemer van de Sector Rijk die meer dan 2 uur per dag beeldschermwerk verricht, worden n.a.v. de uitkomst van het werkplekonderzoek (WPO) en/of het preventief medisch onderzoek (PMO) de benodigde hulpmiddelen beschikbaar gesteld gericht op de uitvoering van zijn specifieke beeldschermtaken.
  2. Voor werknemers van de Sector Rijk met een beperking wordt, na advies van een arbospecialist en ICT, gezien de mogelijkheden naar passende hulpmiddelen gezocht voor de uitvoering van het beeldschermwerk.
  3. Iedere werknemer die het betreft ontvangt instructie over gebruiksmogelijkheden en werking van hulpmiddelen. Dit gebeurt door middel van schriftelijk materiaal, aangevuld door mondelinge toelichting of e-learning module.
  4. Hulpmiddelen die volgens de afspraken 1 of 2 worden voorgeschreven voor de werknemer voldoen aan de beschrijvingen die opgenomen zijn in de navolgend genoemde Arbo afspraken Rijk:

Ga naar: