Transcript podcast Training workshopbegeleider sociale veiligheid

Transcript van de podcast Pilot training workshopbegeleider sociale veiligheid.  

Beluister onze nieuwe podcast over de pilot Training workshopbegeleider sociale veiligheid. De rijksbreedwerkende directie Ambtenaar en Organisatie vanuit het ministerie van BZK startte een training voor iedereen binnen het Rijk die workshops wil begeleiden over sociale veiligheid. In de podcast gaan betrokkenen in gesprek over deze pilot en over het thema sociale veiligheid op de werkvloer.

00:00:08
Tjip de Jong:Deze aflevering is onderdeel van een podcastserie van het A+O fonds Rijk, kijk voor meer informatie over betekenisvol werk, ontwikkelingen en werkplezier van
rijksmedewerkers, nu en in de toekomst op de website www.aofondsrijk.nl. In deze podcast gaan we het hebben over sociale veiligheid op de werkvloer.

Met ondersteuning van het A+O fonds Rijk starten de Rijksbreedwerkende directie, ambtenaar en organisatie vanuit het ministerie van BZK de pilottraining workshop begeleide sociale veiligheid. Doel van de pilot was een bijdrage leveren aan de beleidsdoelstelling om te investeren in een goed en veilig werkklimaat. De pilot bestond uit het opzetten van een opleiding voor workshopbegeleiders deze opleiding is bedoeld voor leidinggevenden en medewerkers binnen het rijk, die jaarlijks één of meerdere workshop willen begeleiden. Over het thema sociale veiligheid en over dit initiatief gaan we het hebben in deze podcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering.

Mijn naam is Tjip de Jong en in de studio zijn Beatrice Keunen, Femmeke van Welsenes en Richard van Slingerland. Beatrice is beleidsmedewerker bij de directie Ambtenaar en Organisatie, afdeling Ambtelijk Vakmanschap en Rechtspositie bij team Integriteit. Femmeke van Welsenes is rijksconsultant. Femmeke heeft samen met collega Els Vergouwen de eerste pilot leergang voor gespreksbegeleiders Sociale Veiligheid opgestart. Richard van Slingerland is sinds oktober teamleider van het Taxatiebureau bij het Rijksvastgoedbedrijf en is voorzitter van de departementale ondernemingsraad van het ministerie van BZK. Zo werd hij gevraagd deel te nemen. Richard heeft de training tot workshopleider gevolgd en een flink aantal keer de workshop sociale veiligheid gegeven aan leidinggevenden en medewerkers, onder andere in de week van integriteit. Nou, dan hebben we zo-even het thema neergezet. Het is een ontzettend actueel thema, Femmeke, ik wilde eigenlijk even bij jou beginnen. Dat concept sociale veiligheid. Zouden we dat even wat kunnen uitpluizen en kunnen neerzetten? Wat bedoelen we daarmee?

00:01:55
Femmeke van Welsenes:
Nou, we bedoelen daar eigenlijk het hele brede veld mee, hé, want sociale veiligheid is inderdaad een brede term. Maar het gaat er natuurlijk om gewoon een prettig werkklimaat te hebben, waar jij je als medewerker veilig voelt om alles te kunnen doen en goed je werk uit te kunnen voeren. Dat je je niet, bijvoorbeeld, onder druk gezet voelt door een leidinggevende of een meerdere om iets te zeggen wat eigenlijk niet bij jou past. En ook dat je je veilig voelt bij je collega’s. Een scenario waarbij je elkaar tegenkomt op de gang en dat je je daardoor niet in het nauw gedreven voelt. Dat je echt kunt zeggen wat je wil. Dus dat gaat om meerdere vlakken.

00:02:30
Tjip de Jong:
Het gaat dus ook over een vorm van veiligheid: vertrouwen in je team, nou ja, en ook over lekker aan het werk zijn. Waarom is het belangrijk om daar aan te werken met elkaar?

00:02:39
Beatrice Keunen:
Nou, het ministerie van BZK heeft een belangrijke rol als werkgever voor de hele sector Rijk en wij vinden het dan ook een heel belangrijk onderwerp, waar in ons beleid echt aandacht voor moet zijn, op een blijvende manier. Dus vandaar dat we samen met het A+Ofonds Rijk en UBR de pilot training sociale veiligheid zijn gestart. En ja, wat Femmeke al zei. Het is een superbelangrijk onderwerp en als je een veilige werkomgeving hebt, dan gaan mensen op een respectvolle manier met elkaar om, en dan is er ook geen plaats voor ongewenste omgangsvormen.

00:03:20
Tjip de Jong:
O ja, maar ik kan me tegelijkertijd wel voorstellen dat er hard wordt gewerkt. Soms moeten er ook deadlines worden gehaald, Richard, flink hard aan de slag. Ja, dan wil je soms als leidinggevende ook wel eens de druk op de ketel verhogen. Het is ook een soort zoeken naar balans in zekere zin. Hoe koppelen we sociale veiligheid nou aan het leveren van prestaties? Hoe kijk jij daarnaar?

00:03:38
Richard van Slingerland:
Nou ja, beiden zijn belangrijk. Het moet in evenwicht zijn en ik vind dat je op dat soort vlakken, als je merkt dat iemand vastloopt, het gesprek over aangaat. Lukt het werk en lukt het binnen die bepaalde tijd? Heb je ondersteuning nodig? Ik ben zelf nu ook weer leidinggevende. Kan ik daar eventueel bij helpen? En daar zijn gelukkig ook binnen ons ministerie en waarschijnlijk ook binnen de andere heel veel mogelijkheden voor. Met bijvoorbeeld inspringers die op nijpende momenten komen helpen.  Wat Femmeke ook zei, je hebt daar een open gesprek voor nodig. Beide kanten moeten openstaan voor een gesprek, om dat goed voor elkaar te krijgen.

00:04:18
Tjip de Jong:
Ik kan me ook voorstellen, Femmeke, dat het in zekere zin gaat over een vorm van bewustwording creëren met elkaar. Zorgen dat het op de agenda komt, dat je d’r ook kennis van hebt.

00:04:27
Femmeke van Welsenes:
Nou ja, precies dat je ook snapt dat iedereen verschillend in elkaar steekt. En zeker als leidinggevende, dan moet je maar doorhebben dat jouw medewerker zich onder druk gezet voelt. Of dat je weet dat jouw medewerker bijvoorbeeld aan de telefoon zit bij een callcenter en boze mensen aan de lijn krijgt. Dat is druk die zo’n medewerker kan ervaren. Ben je bewust van hoe die medewerker zich voelt? En andersom: misschien zit het bij de leidinggevende net zo, en voelt zij zich onder druk gezet omdat ze zoveel moet regelen voor het team. Dus heb dat gesprek. Zoals je ook thuis aan de keukentafel met elkaar het gesprek hebt over hoe het er in je leven aan toegaat. Wat je belangrijk vindt of wat je minder belangrijk vindt. Zo zou je op je werk ook een open gesprek moeten kunnen hebben over optimaal werkgedrag. Wat voelt prettig voor mij? Hoe kom ik in mijn kracht? En er bewust van zijn dat je daar het gesprek over moet voeren en dat er nu eenmaal hiërarchische relaties zijn op je werkplek. Dat helpt enorm om die prettige werkomgeving te creëren met elkaar.

00:05:25
Tjip de Jong:
Vinden mensen dat niet spannend om daar over te praten?

00:05:27
Femmeke van Welsenes:
Ja, dat vinden mensen enorm spannend en daarom hebben we deze workshop natuurlijk wel georganiseerd. Want als je zegt: ‘nou, we gaan het eens even hebben over sociale veiligheid’, dan gaat iedereen natuurlijk in z’n schulpjes zitten en denken: ‘ooee spannend!’ Terwijl als we dat gesprek in een open keukentafel setting proberen te creëren met het vertrouwen dat er de rust en tijd is om met elkaar in gesprek te gaan, dan wordt het veel laagdrempeliger. Dat er ruimte is om écht te horen wat jij belangrijk vindt. En dan blijkt juist ook als je groepen mensen bij elkaar hebt die elkaar helemaal niet zo goed kennen, dat er heel open gesproken wordt. En dat mensen het ook fijn vinden om eens te kunnen delen wat ze tegenkomen in hun dagelijkse praktijk.

00:06:14
Tjip de Jong:
Het is een soort laag van werk die niet makkelijk op tafel komt. Maar je zegt eigenlijk: als je een goeie setting creëert, dan zijn mensen wel degelijk bereid daarover te praten. En op zich, dat gesprek zelf is al waardevol. Richard, je hebt al een aantal keren die workshop begeleidt. Hoe gaat dat?

00:06:30
Richard van Slingerland:
Ja dat klopt. Even terugkomen op wat Femmeke zei, dat is inderdaad de kern. Zorgen dat mensen zich op hun gemak voelen. Die keukentafel gebruiken we ook als een soort metafoor, als voorbeeld. Je merkt wel dat in zo’n workshop, waar we ook een paar uur de tijd nemen, dat mensen dan wel loskomen. Uiteindelijk vertellen ze dan waar ze tegenaan lopen en waar ze mee zitten, ook op het werk. En dan ontstaat eigenlijk de bewustwording van oké, thuis doe ik een moeilijk gesprek over – bijvoorbeeld – de schoolkeuze van m’n kinderen ook op een bepaalde plek. Zo moet ik eigenlijk ook het gesprek op het werk voeren. We nemen tijdens zo’n workshop meestal wat langer de tijd voor de introductie. Vaak zitten er dan mensen vanuit het hele Rijk, want het zijn Rijksgerichte workshops. En die introductie gebruiken we dan om elkaar kort te leren kennen en we leggen de regels uit. Dat blijft wel allemaal zoveel mogelijk binnenskamers. We hopen er in de hoofdlijnen iets van te leren. Maar als dan eenmaal goed in het gesprek zitten, komt dat gelukkig wel goed los en krijgen we er ook dingen uit waar we als Rijk weer van kunnen leren. En ja, dan lijkt wat Femmeke net zei heel makkelijk, in een keukentafel setting. Maar daar is natuurlijk best een heel lang proces aan vooraf gegaan. Dat wil ik nog wel even zeggen.

00:07:54
Richard van Slingerland:
Het is ooit begonnen met een onderzoek van de FNV en ook de brief van Kajsa Ollongren, dat de Kamer wat wilde doen aan de sociale onveiligheid binnen het Rijk. Daarna ging Femmeke met een aantal collega’s van haar, samen met de eerste trainers, bij elkaar zitten om echt te zoeken van: ‘oké, hoe gaan we zo’n workshop opbouwen? En hoe gaan we het beste uit de mens halen?’ Zo dat we de beste feedback krijgen over wat we aan de sfeer kunnen doen. En uiteindelijk is dan bijvoorbeeld dat idee van de keukentafel eruit gekomen. Maar dat was best nog wel eventjes zoeken, want ja, je wil de mensen op hun gemak stellen en je wil wel gewoon het goede gesprek voeren. En ja, uiteindelijk is dat wel goed gelukt. We hebben de workshop nu een paar keer gegeven en nu kunnen we informatie uit die gegevens ophalen. Geven we dat ook weer terug aan Beatrice en de ambtenaar en organisatie.

00:08:49
Tjip de Jong:
Mooi is dat dat ook laat zien dat je echt goed moet doordenken. Je moet ontwerpen op wat voor manier dat gesprek het beste naar voren komt. En dan klinkt zo’n keukentafel vrij simpel en helder. Maar daar gaat een hele redenering aan vooraf. Het punt wat jij ook noemt, is wel mooi: het gesprek het gesprek laten. Daar zit ook een bepaalde mate van vertrouwelijkheid in, en tegelijkertijd kan je wel bepaalde grotere thema’s terugkoppelen. Beatrice, wat waren dingen die jij bijvoorbeeld in hoofdlijnen hebt gezien of die hier zijn opgevallen?

00:09:14
Beatrice Keunen:
Nou allereerst zijn wij natuurlijk ontzettend blij met deze workshop sociale veiligheid, want ja, het is gewoon superbelangrijk om met elkaar – zowel medewerkers als leidinggevenden – veilig het gesprek te kunnen voeren. En ons beleid is er ook op gericht dat medewerkers dus samen met elkaar in gesprek kunnen. En naast deze workshop sociale veiligheid zijn we ook met andere activiteiten bezig, die ook daarop gericht zijn.

00:09:50
Tjip de Jong:
Ja, je zegt eigenlijk dat het één element is. Dus je haalt in de workshops eigenlijk input op en op die manier kun je meerdere interventies vormgeven om aan sociale veiligheid te blijven werken. Femmeke, zou je iets kunnen zeggen over de pilot op zichzelf? Richard noemde al even die metafoor van die keukentafel. Hoe zag dat eruit? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?

00:10:09
Femmeke van Welsenes:
Ja, wij zijn echt begonnen –  en dat is goed dat Richard dat ook aangaf – met mensen die er zelf ook interesse in hadden. We hebben niet zomaar een paar mensen van de straat geplukt en gezegd: ‘ga je met mij die pilot maken?’ Maar juist ook met die mensen die wel iets hadden met dit thema en die zich ook al meteen ambassadeur voelden en het belang al zagen. In de dagelijkse praktijk en in het nieuws horen we elke dag dat dit thema zo belangrijk is, en dat we het gesprek moeten hebben. Dus dat hielp enorm. We hebben inderdaad gezocht: wat past daar dan bij?

Want we laten we wel wezen, als je een ware casuïstiek hebt van mensen die echt onheus bejegend zijn, dan moet je dat als een gemiddelde collega niet aan gaan raken. Dan heb je daar de professional voor van bedrijfszorg die daarvoor is, waar je dat gesprek mee moet voeren. Dus wij kunnen niet meer dan het gesprek aan de gang proberen te helpen, zodat het normaal wordt. Zodat je bij het koffiezetapparaat met elkaar even stilstaat van ‘goh, is het hier nog oké in onze werkomgeving en kunnen we goed aan de gang?’ en daar hebben we met elkaar heel erg naar gezocht.

Hoe helpen we de mensen die deze workshop gaan geven? Hoe zorgen we dat ze zich zeker voelen om zo’n gesprek aan te kunnen gaan?  En dat ze ook weten hoe ze kunnen doorverwijzen op het moment dat er zwaardere zaken aan de orde zijn? En daar hebben we dus gespreksbegeleiding in de zin van hoe. Hoe gaat groepsdynamiek? Maar ook iets over interculturele gedragingen van mensen. Dat je als gespreksleider weet hoe cultuurverschillen werken en hoe je daarmee om kunt gaan, zodat ze iets aan bagage hebben om dat begin van dat gesprek maar te kunnen voeren. En wat ik heel erg leuk vind om te merken is zodra je in de appgroep vraagt van ‘hé, wil je weer een gesprek leiden?’, dan springt iedereen op. Dus het zijn echte ambassadeurs die ook graag dit gesprek verder willen helpen.

00:11:59
Tjip de Jong:
Ja, mooi. Dus dat is ook een soort energie van goh, dit is belangrijk om te doen, hier gaan we voor. Maar dat vraagt dus echt ook wel kennis van meervoudig kijken; naar culturele verschillen, verschillen kunnen snappen en ook weten hoe psychologie werkt bij mensen, en bij groepsprocessen. Richard, het is dus niet zomaar iets wat je hebt te begeleiden.

00:12:20
Richard van Slingerland:
En ik loop, dat zijn best al soms heftige sessies. Er zitten ‘light’ sessies bij, dan kom je een heel eind met ‘hoe voer je het goede gesprek?’. Maar we hebben helaas ook een paar keer meegemaakt dat mensen toch wel echt flink geïntimideerd zijn of hele vervelende situaties hebben meegemaakt. Precies wat Femmeke zegt. Dan verwijs je die één of twee personen die in zo’n sessie zitten door naar de vertrouwenspersonen of probeer je het op een andere manier. Maar je hoopt in ieder geval wel dat ze dat aankaarten en er wel iets mee gaan doen.
Want wat wij vaak merken is dat meedoen aan zo’n workshop dan de eerste stap is. Die mensen zitten best al even met hun situatie onder de leden, om het zo maar te zeggen. We doen dit nu al tweeëneenhalf jaar en hebben met de coronatijd ook verschillende onderwerpen gezien, want dat leeft natuurlijk ook mee. In de tijd dat corona heel erg opkwam merkten we dat er een aantal mensen in sessie zaten die het moeilijk vonden om vanuit thuis te werken en zich eenzaam en achtergesteld voelden. En echt soms niet in zo’n videocall of Webex naar voren kwamen. Dus daar merk je echt die lijn. En op het moment dat dat hele schandaal rond The Voice (of Holland) naar boven kwam, zaten er ook mensen in de sessies die dát hadden meegemaakt binnen het Rijk. Je merkt dan ook aan die aanmeldingen dat mensen ook wel inzien ‘oh, misschien moet ik ook eens aan zo’n workshop meedoen’. Dus dat heb je ook natuurlijk: als je al over langere periode workshops leidt, dan maak je echt de trends mee. En ja, ambtenaren zijn ook gewoon mensen en die maken dat allemaal mee.

00:13:57
Tjip de Jong:
Ja, organisaties zijn eigenlijk een afspiegeling van onze samenleving, dus daar gebeurt ook alles. Dat vergeten we nog wel eens. Maar het zijn dus hele heftige thema’s, maar ook zoekende thema’s zoals ‘ja, ik zit nu de hele dag online en ik vind het gewoon verschrikkelijk. Help, hoe doe ik dit?’ Je moet daar dan wel weer beleid van maken, signalen uithalen. Hoe doe je dat dan met elkaar? Zo’n workshop geeft u ontzettend veel input en levert veel op.

00:14:23
Beatrice Keunen:
Ja, het levert enorm veel input op en wat dat betreft zijn die gesprekken natuurlijk ook heel waardevol. Kijk, wat wij doen als beleidsmakers is ook de actualiteit monitoren. Dus wat Richard al zei, over bijvoorbeeld The Voice. Maar ook bijvoorbeeld naar aanleiding van de toeslagenaffaire is er nu versterking van het beleid op het gebied van discriminatie en racisme. En er is dus ook al versterking op het beleid van aangaande ongewenste omgangsvormen, dus wij proberen als beleidsmakers in te spelen op de actualiteit. En die gesprekken die uit de workshops sociale veiligheid voortvloeien zijn voor ons heel waardevol. Die kunnen ons ook weer verder helpen om het beleid beter te maken.

00:15:11
Tjip de Jong:
Ja, het is eigenlijk een soort constante beweging om hierover in gesprek te gaan, en dan een input ophalen. Het is ook wel kwetsbaar, Femmeke, die gesprekken zijn anders dan een workshop ‘je outlook managen’, waar je heel duidelijke resultaten aan kan koppelen. Het is wel heel waardevol.

00:15:25
Femmeke van Welsenes: Ja en ik wil ook wel benadrukken, het gaat inderdaad vooral over als dat beginnetje van dat gesprek er maar is. Het is mooi dat het ook nog weer input oplevert voor beleidsmaatregelen en regelgeving en noem maar op, maar het gaat er natuurlijk om dat we het normaal vinden om bij dat koffiezetautomaat wel dat gesprek te hebben. Of dat we inderdaad over de Webex met elkaar bespreken van ‘oh, ik voel me effe niet zo lekker, want dit ging niet zo goed in dit overleg’, of ‘ik voelde me daar onheus bejegend, kunnen we d’r iets aan doen? Snappen jullie dat ik mij daar zo bij voel en kunnen we het anders doen?’ Het is belangrijk dat dat gesprek ook mogelijk wordt. Maar dan moet je het wel herkennen. En in de gesprekken die wij nu met deze workshop proberen te entameren zeg maar, proberen we daar de drempel voor te verlagen.

00:16:10
Tjip de Jong:
Ja, mooi. Richard, wil je daar wat op aanvullen?

00:16:12
Richard van Slingerland:
Ja, dat klopt helemaal en ook daarom doen we de workshops vaak met zijn tweeën. Zodat de één de onderwerpen inleidt en vertelt hoe & wat, en de ander meekijkt. We hebben de workshop natuurlijk vaak ook over de Webex of via video gedaan en dan kun je als collega toch een beetje kijken en aanhaken op de signalen die je krijgt en daarop ingaan. Dan komt het gesprek goed tot stand, en voelen mensen zich ook op hun gemak. En ja, dat is ook wel nodig met z’n twee. Plus, het zijn ook vaak twee collega’s die de begeleiden vanuit verschillende departementen. Dus eentje van Justitie of Belastingdienst of van Binnenlandse Zaken, zodat we een breed speelveld hebben en ook weten wat er in die ministeries gebeurt en speelt. En dat dat helpt ook wel.

00:16:57
Tjip de Jong:
Oh ja, interessant. Dat zijn eigenlijk mensen uit verschillende domeinen en expertisegebieden die de workshop begeleid. En je hebt dus eigenlijk collega’s van verschillende plekken, uit verschillende ministeries die daar bij elkaar komen. En soms misschien groepjes?

00:17:08
Richard van Slingerland:
Ja, dat klopt. Nou ja, als workshopbegeleider vond ik het wel heel leuk om ook in tijden van corona met collega’s van andere ministeries workshops te geven. Dat is natuurlijk prachtig.

00:17:19
Richard van Slingerland:
En ook gewoon leerzaam! Van, ja, hoe is de aanpak bij de Belastingdienst? En ja, t is toch soms net wat anders. Al is het maar omdat er een ander soort mensen werken. Uitvoerders zijn nu eenmaal anders dan beleidsmedewerkers en soms merk je dan in de aanpak net wat anders of is het net wat anders geregeld.

00:17:39
Tjip de Jong:
Ik kan me voorstellen dat dat ook helpt om dat zoekproces in die workshop aan te jagen.

00:17:44
Femmeke van Welsenes:
Klopt helemaal, want dat was juist ook. Het was ook erg leuk om juist in die zin die workshop te geven of in ieder geval te begeleiden. Want ja, het is hoe dan ook een cadeautje om dan breed door de hele overheid mensen bij elkaar te brengen, omdat je toch ook in de pauzes eromheen die uitwisseling doet en de ervaringen deelt, erg leuk.

00:18:00
Beatrice Keunen:
Ja, daar wil ik graag op inhaken want wat wij zien is dat er ook heel veel animo is voor de workshops. Wij organiseren jaarlijks de Week van de Integriteit en tijdens de vorige Week van de Integriteit zat de workshop sociale veiligheid meteen vol. Dus mensen hebben daar ook behoefte aan en het is heel fijn om te zien dat deze workshop ook voorziet in die behoefte.

00:18:29
Tjip de Jong:
Wat interessant, het leeft dus ook echt wel. Ja en Beatrice, ik kom soms ook wel managers tegen die zeggen: ‘ja, we zijn hier wel voor de inhoud, hé, er moet gewoon gewerkt worden.’ Ik denk dat jullie hiermee ook zeggen van ‘ja, dat is waar, maar tegelijkertijd moet je ook wel bekwaam zijn om deze gesprekken te voeren.’ Dat is ook wel een soort ontwikkeling voor de leidinggevende, om dit soort dingen te signaleren. Hoe kijken jullie daarnaar?

00:18:58
Beatrice Keunen:
Ja, de leidinggevende vervult echt een sleutelrol op dit onderwerp. Want ja, uiteindelijk is het heel belangrijk dat de leidinggevende laat zien dat het gesprek erover gevoerd mag worden en dat sociale veiligheid belangrijk is. En dan voelen de medewerkers denk ik ook minder die drempel om erover te praten met elkaar.

00:19:02
Femmeke van Welsenes:
Het is ook mooi om te zien dat als je dan zo’n groep medewerkers juist bij elkaar hebt in een workshop, je die mensen in feite empowert om wel degelijk bij hun leidinggevende aan te kloppen en zeggen: ‘zullen we het gesprek hierover hebben?’ Want we hadden workshops voor leidinggevenden en workshops voor medewerkers. Het is fijn als die leidinggevende  zich vervolgens inderdaad ook capabel voelt om dat echt te faciliteren.

00:19:45
Tjip de Jong:
Ja, dat gaat eigenlijk wel twee kanten op. En ik kan me voorstellen dat je je door zo’n workshop ook wat sterker voelt om het gesprek te starten. Als ik het bij mezelf hou: soms heb je ook wat schroom. Dat je denkt: ‘nou, Richard zit er niet lekker bij, laat maar even.’ Terwijl jullie eigenlijk zeggen, nee, dan moet je juist wat tools hebben zodat je dan tóch even iemand belt of opzoekt. Het is ook iets van durf en vertrouwen hebben.

00:20:09
Richard van Slingerland:
Ja, en ook eigenlijk denk ik iets van de nieuwe moderne tijd en een nieuwe manier van werken. Ik bedoel, mensen werken de laatste tijd veel meer thuis. Dus ja, die kleine signalen als manager, die pik je op. Je kijkt hoe mensen erbij zitten. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben nu sinds een half jaar weer manager bij een uitvoeringsorganisatie en de laatste keer dat ik dat was, was dertien jaar geleden. Ik heb daartussen allerlei klussen gedaan, maar ik merk echt wel dat dat wat anders van je vergt tegenwoordig.
Je hebt er een mooie nieuwe term voor: dienend leiderschap. Dat betekent veel meer kijken van oké, wat hebben we medewerkers nodig om hun werk goed te kunnen doen? Daar hoort dit absoluut bij. Het is niet meer zo van ‘ah, ik ben een manager, ik weet alles van dat werkveld en ik zal wel eens even de grote lijnen uitstippelen.’ Nee, ik zit met allerlei professionals en die moeten hun werk op tijd goed kunnen doen. Nou en ik vind dat ik als manager de taak heb om dat te ondersteunen. Dus om een sociaal veilige omgeving te bieden, zodat als ze vastlopen, ze vragen kunnen stellen. Dus ik hoop dat mijn collega-managers daar ook zo in zitten. Dat zie ik wel om me heen gebeuren, hoor, die ontwikkeling.

00:21:19
Tjip de Jong:
Ja, een ander idee van leiderschap: weg van de alwetende baas of bazin naar degene die expertise heeft, maar ook probeert dat team in zijn kracht te zetten, oog heeft voor de individuen in het team en ervoor zorgt dat er gewoon een professionele en veilige werkomgeving is. Beatrice, zo’n A&OFonds. Wat doet dat dan rondom zo’n initiatief?
Hoe helpt dat? Kan je daar iets over zeggen?

00:21:42
Beatrice Keunen:
Nou zeker, het A&OFonds helpt ons om mensen bewust te maken dat deze workshop er is. Deze podcast helpt daar ook bij, dus dat is ontzettend fijn. Het A&OFonds heeft ons daar ook financieel bij geholpen heeft om dit voor elkaar te krijgen. Dus daar zijn wij ontzettend blij mee.

00:22:03
Tjip de Jong:
Ik moet een beetje denken aan een soort kickstarter, dat zijn van die websites waar je, als je een leuk idee hebt en er genoeg mensen zijn die het steunen, een beetje op gang kunt komen. Ik heb het idee dat dat A&OFonds zo’n soort perspectief heeft. Klopt het dat je zo een beginnetje kunt maken?

00:22:18
Femmeke van Welsenes:
Dat klopt, en in feite zijn ze ook echt voorziend geweest. Als je nu in de kranten leest waar het allemaal over gaat, is het hartstikke fijn dat we deze workshops twee jaar geleden hebben opgezet. Nu is er dus ook iets beschikbaar wat je kunt inzetten. Het A&Ofonds heeft dus goed gezien dat ze ons daarmee konden prikkelen en helpen.

00:22:35
Tjip de Jong:
Leuk! En het delen van de kennis is natuurlijk ook een belangrijk punt van zo’n podcast. Want het vraagt ook bekendheid denk ik, jullie zijn toch een grote organisatie.

00:22:46
Femmeke van Welsenes:
Dat geldt op meerdere vlakken hé, want het helpt bij wat jullie bij het A&Ofonds neerzetten, maar ook om reclame te maken voor de rijkspartners.

00:22:55
Tjip de Jong:
Een beetje professioneel opscheppen noem ik het altijd, van ‘kijk wat wij hebben gedaan’. Want jullie zijn al lange tijd bezig, hè. Het is niet zomaar iets wat een paar maanden geleden is gestart. Het is een hele aanloop, er is een historie. En als we nou eens vooruitkijken Richard, hoe zou jij nou verder willen gaan? Wat vind jij nu belangrijk voor de toekomst?

00:23:11
Richard van Slingerland:
Nou waar we op dit moment mee bezig zijn is praten met specifieke groepen per organisatieonderdeel, dus ook met het management erbij, om deze workshops daar ook te geven. Dus laatst hebben bij de douane gesproken met een aantal managers, om te kijken: wat speelt er nou in je organisatie? Hoe kunnen we helpen om dat verder te brengen? Dat doen we uiteindelijk met de input vanuit de workshops, die we in grote lijnen hebben gekregen. En ik denk dat we dat nog even moeten volhouden en moeten doorzetten. Dus zowel workshops voor de medewerkers en ook voor de groepen leidinggevenden. Meegeven: wees je bewust dat dat soort dingen ook in jouw organisatie spelen. En hoe kunnen we jou helpen hier een oplossing voor te vinden? Of om ieder geval dit ook bespreekbaar te maken.

00:23:59
Tjip de Jong:
Dus het leidt ook gewoon tot specifieke vragen uit teams, vanuit verschillende gebieden en daar wil je ook op aansluiten. Om die workshops zo dicht mogelijk op het werk te kunnen ondersteunen. En Femmeke, blijven jullie doorgaan met de workshops?

00:24:15
Femmeke van Welsenes:
Nou ja, je gaat natuurlijk een netwerk krijgen van mensen die die workshop hebben gedaan, of in ieder geval die workshop kunnen begeleiden. Die groep kunnen we steeds verder vergroten. Maar het belangrijkste vind ik het als het dicht op de werkvloer plaatsvindt, dus dat het een soort olievlekwerking is. Dat omdat we het gewoon gaan doen en veel doen, dat praten over moeilijke dingen dan ook vanzelfsprekender wordt. En dan is het fijn dat die workshops er zijn als extra duwtje in de rug. Maar uiteindelijk moet dat natuurlijk een soort zelfwerkzaamheid van de organisaties gaan zijn.

00:24:19
Tjip de Jong:
Ja, ik vind dat een sterke aanpak. Dat ‘train de trainer’ idee. Daarmee verspreid je al snel de bekwaamheid om het te begeleiden en tegelijkertijd het blijven voeren van de gesprekken in de koppeling met wat nou beter is in de verbinding met beleid en ontwikkeling en sturing op dat niveau. Ik denk dat dat wel uniek aan deze manier van organisatieontwikkeling. Goh, interessant Beatrice, dus we gaan ermee door?

00:25:10
Beatrice Keunen:
Ja, zeker, we gaan ermee door en in het najaar wordt inderdaad een nieuwe pool van trainers worden opgeleid. En ja, we willen zeker door met dit mooie initiatief.

00:25:22
Tjip de Jong:
Superleuk. Dus als je nu luistert en je denkt, ‘hé, ik wil hier wel wat mee. Ik ben nieuwsgierig.’ Dan zou ik zeggen: ga even naar AOfondsrijk.nl. Daar vind je wat meer informatie, ook over de podcast. Femmeke, Beatrice, Richard: hartelijk dank voor jullie bijdragen aan deze podcast. Ontzettend belangrijk en leuk om ook jullie thema en succes wat betreft sociale veiligheid zo uitgebreid te horen.
Nou, zoals ik het al even zei, als je nu luistert of je hebt zelf een goed idee wat bijdraagt aan vernieuwing binnen de sector, dan kun je ook subsidie aanvragen voor jouw project. Ga dan even naar de website van het A&Ofonds Rijk. www.aofondsrijk.nl
Ik zeg bedankt voor het luisteren, en tot de volgende keer!