Transcript podcast Ontwikkelplein Doc-Direkt

Transcript podcast Ontwikkelplein Doc-Direkt

00:00:01
Tjip de Jong: Deze aflevering is onderdeel van een podcastserie van het A+O fonds Rijk. Kijk voor meer informatie over betekenisvol werk, ontwikkeling en werkplezier van rijksmedewerkers, nu en in de toekomst, op de website www.aofondsrijk.nl. We gaan het in deze podcast uitgebreid hebben over de totstandkoming van het Ontwikkelplein Doc-Direkt. Doc-Direkt is de dienstverlener voor de informatiehuishouding binnen de Rijksoverheid. Mijn naam is Tjip de Jong, leuk dat je luistert.

We gaan het hebben over dat Ontwikkelplein. Ja, en waarom een Ontwikkelplein? Het zit eigenlijk zo: het werk van elke ambtenaar is snel aan het veranderen door de toenemende digitalisering en de steeds veranderende klantvraag. En voor medewerkers is het belangrijk mee te gaan in de veranderingen binnen de Rijksdienst en zich zo ook te ontwikkelen. Zo vergroten ze hun inzetbaarheid. Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar hoe geef je dat nou eigenlijk vorm in de praktijk? Hoe ga je daarmee aan de slag? Daarover ga ik in gesprek met Christiën Kunz, projectleider van het Ontwikkelplein Doc-Direkt. Het Ontwikkelplein is opgericht met ondersteuning van het A+O fonds Rijk en bij het Ontwikkelplein kunnen medewerkers terecht met al hun vragen over de toekomst. Als ze zich bijvoorbeeld willen ontwikkelen voor hun eigen functie, maar ook als ze andere taken of ander werk willen doen. En met Christiën ga ik verkennen hoe ze eigenlijk aan de slag zijn gegaan met dit vraagstuk, met deze grote beweging. Hoe ze het hebben aangepakt, wat ze ervan hebben geleerd en op welke manier ze de relatie met het A+O fonds Rijk hebben benut en optimaal hebben weten te gebruiken. En zo reflecteren we op een bijzondere beweging die al heel zichtbaar is binnen de overheid, maar die ze ook verder willen gaan vormgeven. Nou, ik wens je veel luisterplezier en op het eind kom ik nog even bij je terug.

Nou, Christiën welkom in de uitzending, leuk dat we elkaar ontmoeten. We gaan het over een heel bijzonder project hebben: het Ontwikkelplein. In die zin zijn we eigenlijk al een beetje met een bepaalde beweging bezig, want wij zien elkaar niet live. Normaal zouden we elkaar denk ik wel hebben opgezocht maar in het coronatijdperk is dat een stuk ingewikkelder. Dus wat dat betreft dwingt de corona ons ook wel om heel radicaal naar ons werk te gaan kijken. Ik weet niet of jij dat ook herkent?

00:01:58
Christiën Kunz: Nou zeker, het heeft echt de boel wel flink op zijn kop gezet. Voor iedereen natuurlijk persoonlijk, maar ook in de hele wereld. En dat zie je natuurlijk ook terug, dat er zaken in de wereld veranderen en dat er een transformatie plaats vindt, en dat al die veranderingen dan weer effect hebben op de arbeidsmarkt. En als de arbeidsmarkt verandert dan heeft dat effect op hoe je als mens in je werkende leven staat en hoe je daar mee omgaat. Dus vaak is dat zo’n drietrapsraket. En daar zie je dat corona wel echt de boel op z’n kop zet met digitalisering. Dus: hoe zijn je digitale vaardigheden? Hoe werk je op afstand? Hoe blijf alligned met je collega’s? Hoe zorg je dat dingen voort blijven gaan? En ook op de arbeidsmarkt zie je dat gelijk terug. Je zag natuurlijk zeker in het begin heel veel mensen zonder werk of tijdelijk thuis zitten. Maar daar zag je in de loop van de maanden ook een hele hoop nieuwe functies ontstaan, waar in de prognoses een jaar geleden niemand op was gekomen. Dat je dan teststraatmedewerker kon worden of dat je bijvoorbeeld van de horeca naar de zorg over zou stappen of naar het onderwijs. Ik zag van de week ook schrijvers en artiesten, die maken echt een stap in een beroepsvorm waar ze misschien altijd al wel interesse in hadden, maar eigenlijk nooit die stap durfden te zetten en dat nu dus wel doen. Dus daar zie je in dat corona, hoe erg dat ook is, want dat is natuurlijk verschrikkelijk, maar dat het ook op andere fronten doorwerkt en dat dit een versnelling geeft in die vierde revolutie, denk ik, waar we in zitten.

00:03:44
Tjip de Jong: Kijk, daar moeten we het zo nog even over hebben, de vierde revolutie, dat klinkt wel spannend. En voor degenen die jou nog niet kennen: jij bent projectleider van het Ontwikkelplein Doc-Direkt!

00:03:52
Christiën Kunz: Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben bij Doc-Direkt projectleider van een projectteam van het Ontwikkelplein en dat projectteam bestaat uit een aantal verschillende mensen. Vanuit IBU was ik al contactpersoon voor Doc-Direkt en vanuit Doc-Direkt zitten er mensen uit MT in en vanuit de lijn. We hebben er een dedicated communicatieadviseur bij gehaald en de HR-afdeling zit er ook bij.

00:04:23
Tjip de Jong: En voor degenen die nu denken: ik heb er wel eens over gehoord, maar wat is het nou precies? Kan je in een notendop uitleggen waar dat project over gaat?

00:04:31
Christiën Kunz: Ja. Om helemaal bij het begin te beginnen: Doc-Direkt kijkt bij hun ontwikkeling naar vragen als ‘Waar gaan we naartoe als organisatie?’ en ‘Wat wordt er van ons gevraagd?’ Je ziet dat zij steeds wijzigende klantvragen krijgen, die zich richten op toenemende digitalisering. Dus de organisatie ziet dat we daar echt wel stappen in moeten nemen. En daar hebben we nog de tijd voor, dus eigenlijk moeten we ook zorgen dat we onze mensen daarin meenemen.

00:05:03
Tjip de Jong: Ja.

00:05:04
Christiën Kunz: En toen hebben we daar vanuit mijn rol binnen IBU en vanuit Doc-Direkt, HR en het management over gesproken. In dat gesprek kwamen we tot de conclusie dat we het zo neer moeten zetten dat er een soort Ontwikkelplein is waar mensen zich kunnen ontwikkelen. En dat die plek laagdrempelig is en dat er geen label aan hangt, maar dat je dat op een gegeven moment kan gaan integreren in de organisatie. Nou, parallel daaraan was er contact met het A+O fonds en dat paste heel mooi bij elkaar. Dit initiatief was innoverend en gericht op de toekomst en op ontwikkeling en het A+O fonds wilde daar ook in investeren, in dat soort projecten. Dus de projectomschrijving die we voor Doc-Direkt hebben gemaakt – dat zijn een aantal A4tjes hoor, niet een heel boekwerk, dus dat typeert gelijk onze aanpak – dat hebben we omgeslagen naar de aanvraag bij het A+O fonds voor financiële ondersteuning. Dat kwam eigenlijk vrij snel los en toen zijn we 1 juli 2019 gestart met het Ontwikkelplein.

00:06:26
Tjip de Jong: Kijk. En een Ontwikkelplein klinkt als een plek waar je elkaar kan ontmoeten, waar je kan professionaliseren, leren over jezelf, je kan bekwamen in nieuwe vaardigheden. Is het een letterlijk plein of is het ook een plein in de zin van een digitale ontmoetingsplek?

00:06:41
Christiën Kunz: Nou, je zegt het heel mooi, want feitelijk is het zoals je het omschrijft. Wat we hebben gedaan: we hebben gekeken naar welke doelgroepen we hebben. En als je nu kijkt naar de mensen binnen Doc-Direkt, er werken daar 400 mensen, en daar hebben we een groepje denkers en een groep doeners. En met die twee in gedachten, moesten we zorgen dat het aanbod wat we aanbieden bij de doelgroepen past.

00:07:15
Tjip de Jong: Ja.

00:07:15
Christiën Kunz: Dus voor de denkers is het prima om een digitaal Ontwikkelplein neer te zetten met een pagina waar je teksten, filmpjes, artikels en linkjes plaatst, maar de doeners kijken daar niet op. Dus we hebben echt gezegd: nou alles wat we doen, passen we aan op de doelgroep. Dus we hebben inderdaad een digitale plek opgezet en dat heeft zich in de loop van de tijd helemaal gevuld met voorbeelden, filmpjes, verwijzingen, een plek waar je je kan aanmelden voor een training, interessante artikelen. Maar we zijn eigenlijk begonnen op de werkvloer, naar de mensen toe. Dat is heel laagdrempelig en dat hebben we gedaan met behulp van ontwikkelcoaches die ook weer via UBR zijn ingezet. En dat zijn dedicated coaches voor de vier locaties van Doc-Direkt. Doc-Direkt zit over het hele land, in Winschoten, Zwolle, Den Haag en Rijswijk. En wij hebben ervoor gekozen om die doelgroepen op die manier te benaderen, dus naar de mensen toe.

00:08:26
Tjip de Jong: Ja, dus in de buurt zijn om ze te ondersteunen, om ze te helpen.

00:08:28
Christiën Kunz: Om de drempel zo laag mogelijk te houden en om ook met mensen in gesprek te raken bij de koffieautomaat: Heb je gehoord van het Ontwikkelplein? Wat doen je daaraan? Kan ik je helpen? En weer een keer een afspraak maken.

00:08:39
Tjip de Jong: Ja, dus om die nabijheid ook te faciliteren, zodat je ook in de buurt bent van die professional. En kan je iets zeggen over wat jullie droom is over wat er dan zou gebeuren bij zo’n collega die een vraag heeft, of misschien een latente behoefte, of met een project bezig is? Jullie hebben daar waarschijnlijk wel over nagedacht.

00:09:00
Christiën Kunz: Als je terugkijkt in de tijd, dan was mobiliteit echt wel een begrip binnen de Rijksoverheid, maar dat was heel erg gekoppeld aan het ‘van werk naar werk’ beleid. Waar op zich niks mis mee is, want dat is een heel goed beleid, maar dat was daar zo aan gelinkt dat als je over mobiliteit begon, dan hoorden mensen vooral dat ze ergens weg moesten. Dus vandaar dat we echt hebben gezegd: we gaan inzetten op ontwikkeling. Want het heeft niks te maken met dat je weg moet, het was ook niet het doel van het Ontwikkelplein dat je weg moet. Het doel is om mensen te verleiden en zover te krijgen dat ze na gaan denken over: Wat vind ik leuk? Wat ben ik aan het doen? Heb ik hulp nodig? Moet ik onderzoeken wat ik leuk vind? Waar ben ik goed in? En bij de één zit de ontwikkeling al in het nadenken over ‘waar ben ik goed in en wat zijn mijn kwaliteiten?’ En een ander schiet er op een andere manier in en die denkt: Nou, ik zou wel eens tijdelijk op een andere afdeling willen werken. Of iemand die zegt: Nou, ik wil wel écht wat anders gaan doen, ik ga extern. En dat we mensen daarbij helpen, maar dat laatste was niet het doel. Dus er naar aanleiding van het Ontwikkelplein, de gesprekken met ontwikkelcoaches, de trainingen en de workshops die we hebben aangeboden, zijn mensen geweest die tot de conclusie zijn gekomen: Hé, ik weet niet hoe ik een goed CV kan maken en ik ga ergens anders werken, binnen of buiten Doc-Direkt. Nou, dat was prima, maar dat was niet het uiteindelijke doel. Het doel was echt zorgen dat mensen zien dat ontwikkelen nodig is, dat het leuk is en dat je dat eigenlijk ook heel laagdrempelig al kan doen.

00:10:41
Tjip de Jong: Interessant, het is dus ook een soort beweging ook op gang krijgen. Als je het dan hebt over een plan van aanpak, veel plannen van aanpak zijn vaak heel expliciet met targets en doelstellingen, maar dit project is misschien wel lastig om in een plan van aanpak te gieten. Maar tegelijkertijd heb je waarschijnlijk wel nagedacht over een soort veranderstrategie of een soort beweging. Als je daar nu op terugkijkt, was daar een bepaalde methode voor die jullie daarvoor gebruikten? Of waren er dingen die goed werkten, bijvoorbeeld?

00:11:13
Christiën Kunz: Het is wel ook een beetje organisch gegaan, maar normaal heb je een projectgroep en dan zijn er vaak ook nog allemaal werkgroepen. Nou, dat is hierbij niet het geval. De projectgroep was ook de werkgroep, dus we waren heel hands on. We hebben met elkaar verder dat plan vormgegeven en we zijn eigenlijk gewoon van start gegaan. Dus het grote woord hierin is, denk ik, het ‘doen’ en met een complementair team, dus vanuit verschillende groepen, aan de slag gaan. Dus niet continu alleen vergaderen maar het vergaderen ook koppelen aan een actie. Dus wat gaan we doen? Wat is de planning? Gaan we de planning aanpassen? We hadden natuurlijk een plan en daar stond een aantal activiteiten in en een planning, dus dat was nog wel enigszins georganiseerd. Maar in die planning hadden we dan bijvoorbeeld iets opgenomen waarvan we dachten: dat gaan we in september doen. Nou, dat bleek dan op dat moment helemaal niet te passen. Dan moet je als projectgroep ook durven zeggen: dit hadden we in de planning, het staat op papier, maar we gaan het niet doen. Want het past gewoon niet nu, of het kost te veel geld, of het is gewoon niet handig. Ik moet aan een voorbeeld denken: we hadden bedacht 1 juli te starten met het Ontwikkelplein. Ik houd echt van groots en meeslepend, maar we hebben ervoor gekozen om dat niet te doen met de start. We zijn gewoon gestart in juli. Ontwikkelcoaches op de vloer, overal een soort van roadshow gedaan en in september zouden we een live event regelen. Dat houdt in dat iedereen naar één plek moet komen. Nou, dat was veel te veel gedoe. Toen dachten we: dan doen we dat op vier locaties. En zo gaandeweg kwamen we erachter: dat gaan we dan op vier locaties doen, maar de vraag is of iedereen daar dan komt. Is daar wel behoefte aan? En als je ziet wat dat kost, is het dan niet handiger om gewoon die ontwikkelcoaches nog meer op die locaties rond te laten lopen? Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om dat dus te laten. Om in te zetten op die ontwikkelcoaches en daar kwamen dus hele andere acties uit. Dus daar kwam bijvoorbeeld het verzoek uit, waar we zelf niet op gekomen waren, om een Excel-training.

00:13:44
Tjip de Jong: Dus blijkbaar hadden mensen daar behoefte aan?

00:13:45
Christiën Kunz: Daar was opeens behoefte aan, dat wisten wij ook niet. Hadden we ook helemaal niet in het plan staan. Toen hebben we gedacht: oké, kan dat voor iedereen? Hoe gaan we dat regelen? En toen zijn we dat gewoon gaan organiseren. Daar hebben 45 mensen uiteindelijk aan meegedaan. Dus je moet het lef hebben, maar ook de hands on mentaliteit, om te denken: dit stond in plan, we laten het los en we gaan gewoon door.

00:14:09
Tjip de Jong: Heel mooi. Het is een heel illustratief voorbeeld van groot versus klein, omvang versus diepgang. En wat natuurlijk vaak heel lastig is aan veranderaanpak, is dat groot niet diep kan zijn. Dus als je een groot traject hebt, dan is het bijna onmogelijk om mensen echt een diepgaande beweging te laten meemaken. En eigenlijk waarmee jullie hebben geëxperimenteerd is om echt dieper in die haarvaten van de organisatie te tasten, daar waar het gebeurt. Met mensen in gesprek gaan en die kennis gebruiken om je je aanpak bij te stellen, aan te scherpen, door te ontwikkelen.

00:14:41
Christiën Kunz: Exact ja, dat is exact de aanpak geweest en dat kon ook omdat dat werd gesteund door de directie, het MT. Dus André, de directeur, heeft zich ook vanaf begin bemoeid met het plan. Die stond daarachter en we hebben continu het gevoel gehad dat we mandaat hadden, dat we vrijheid hadden. Er was een kort lijntje en als er wat is kunnen we opschalen, maar we gaan gewoon door. En dat is wel fijn, want daardoor heb je ook het vertrouwen dat je kan doorschakelen.

00:15:12
Tjip de Jong: Ja, want dit soort type veranderbeweging, daar kunnen managers ook wel een beetje zenuwachtig van worden naarmate de tijd verstrijkt. Dat ze denken: ja, er gebeurt zo weinig en we moeten mijlpalen halen, deliverables. Maar die steun van zo’n team is dan ontzettend belangrijk. Dat is een mooi inzicht.

00:15:30
Christiën Kunz: Ja. En daar zat wel bij dat we in het plan niet hadden opgenomen, ook niet naar het A+O fonds, hoeveel procent of hoeveel mensen moeten de workshop hebben gedaan. Normaal zou ik dat wel doen, maar in dit geval hebben gewoon gezegd: de beweging is eigenlijk het belangrijkste, daar gaan we mee starten. En daar hebben we wel elke keer op gerapporteerd. Dus om toch wel even terug te geven: zoveel gesprekken zijn er geweest, zoveel mensen hebben een workshop gedaan. Het kost ook geld, dus dan moeten we wel ook verantwoorden wat we aan het doen zijn.

00:16:05
Tjip de Jong: Dat is natuurlijk ook anders als je van tevoren iets bedenkt waar je nog heel lastig naar kan kijken. Maar wanneer je reflecteert dan kan je natuurlijk weldegelijk meten, kwantificeren, kwalificeren. En om nog even in het in het concept van beweging te blijven, waar staan jullie nu dan? Het is nu december, nog twee weken dan is het kerstvakantie. Jullie hebben hier heel hard aan gewerkt. Het is een project wat zichtbaar is, heb ik begrepen, dus blijkbaar heeft het effect gesorteerd. Waar staan jullie nu?

00:16:40
Christiën Kunz: Nou, het project zou een jaar duren, dus van 1 juli 2019 tot met 1 juli 2020. In januari 2020 was er vanuit de directie al gezegd: het is al zo’n begrip geworden en we gaan nog verder met deze ontwikkeling. Ik heb eigenlijk dat Ontwikkelplein gewoon langer nodig. Dus we hebben daarop weer een aanpassing op het plan gemaakt en we lopen in ieder geval door. Dus dat vinden we alleen maar hartstikke mooi, dat dat wordt uitgesproken. Wij maken een verlenging van dat plan waarin wij als projectgroep fade-out gaan en een ontwikkelteam gaat dan verder. Dus daar zit al het verschil van projectgroep Ontwikkelplein naar het team Ontwikkelplein. Dat gaan zij zelf nog verder vorm geven. Wij zitten nu als projectgroep in een fade-out en zij zitten in een fade-in, dus we dubbelen een paar weken. En uit de meting die we aan het begin en het eind hebben gedaan, ook voor de rapportage naar het A+O fonds toe, daar kwam heel duidelijk naar voren dat we een naamsbekendheid hadden van 97 procent. Menig organisatie die likkebaardt bij zulke cijfers. Het zou dan natuurlijk super stom zijn als je dan zo’n Ontwikkelplein weer stop zou zetten. Dat zou heel gek zijn. Daarnaast hebben 90 procent van de mensen aangegeven dat ze ontwikkeling belangrijk vinden. Ik dacht later: hadden we dat maar bedacht als percentage, dan hadden we nooit op 90 procent ingezet, maar altijd lager. Maar dus dat 90 procent van de mensen die bij je werkt, die zegt: ik vind ontwikkeling belangrijk voor de organisatie. Dat is natuurlijk top. Dat wil niet zeggen dat ze er dan iets mee doen, maar dit is de eerste stap. En daarvan hebben we gezegd: zorg nou dat dit Ontwikkelplein nog verder verankerd wordt binnen de organisatie, dat je dat gebruikt als kapstok voor de ontwikkelingen die je als organisatie wilt doen. En dan kan je vanuit één punt de ondersteuning bieden. En houdt ook die ontwikkelcoaches dichtbij, want die zitten dicht bij de mensen. Dus dat is nu de nieuwe fase die we ingaan.

00:19:19
Tjip de Jong: Ja, vaak worden projecten natuurlijk de lijn in geduwd, maar jullie kiezen toch wel voor een wat andere beweging. Door zo over elkaar heen te schuiven en eigenlijk geleidelijk dingen over te dragen en ook te kijken naar wat werkt en wat niet. Wat zijn de dingen waar we verschil mee hebben kunnen maken? En laten we die vergroten en sterker blijven inzetten. En tegelijkertijd wel meetbare en merkbare doelen rapporteren. Zoals die naamsbekendheid, dat is natuurlijk prachtig. Dat is natuurlijk ook wel interessant hoe dat dan zo is gekomen.

00:19:46
Christiën Kunz: Ja, zeker. Daar stip je wel één van de succesfactoren aan. Wat ik echt als tips mee zou geven voor als je als organisatie die ontwikkeling veel meer in die haarvaten wil krijgen, wat maakt dan dat dit zo lukt? Ten eerste het mandaat van de directie en het vertrouwen en ook de ruimte om gewoon aan de slag te gaan. Verder een heel praktisch plan, begroting bijhouden en een hands on groepje dat aan de slag gaat en dat bestaat uit verschillende disciplines. Dus iemand uit MT, iemand uit de lijn, iemand uit HR. En een toegewijde communicatieadviseur is echt heel belangrijk. Dus op jouw vraag: hoe kan het dat die naamsbekendheid zo groot is? We zijn vanaf het begin op de locaties geweest en hebben continu communicatie gehad. Dus we hebben locatiemedewerkers gevraagd of zij vlogger wilden worden voor het Ontwikkelplein en die hebben we ook getraind. Nou, daar hebben we hilarische filmpjes de eerste paar keer van gezien, maar dan gaat dat wel leven. En verder hebben we gekeken naar de doelgroepen, de doeners en de denkers, heel belangrijk. Want je kan een hele mooie site maken, maar als je alleen maar doeners in huis hebt dan sla je volledig de plank mis. Want die zien dat helemaal niet, die kijken daar niet of bijna niet naar. Dus tussen de mensen zijn, dat is echt de succesfactor. Dat was in coronatijd een beetje spannend, want iedereen zit thuis. Dan loop je elkaar niet meer bij het koffieapparaat tegen het lijf. Daar hebben we ook best wel wat last van gehad. En het meten is weten. Dus we hebben tussentijds hele korte polltjes gehouden. Wij hadden bijvoorbeeld bedacht: een kijkje in de keuken is misschien wel leuk, dus ergens anders in de organisatie kijken. Maar ja, zitten mensen daar nou op te wachten? Nou, korte poll van twee vragen waarbij we inderdaad zagen dat daar animo voor is. Oké, gaan we regelen. En ook de eindmeting helpt dan.

00:21:59
Tjip de Jong: Ja, dus dat meten gebruiken voor je experiment, in plaats van na zes maanden allerlei dingen erbij halen om te bedenken dat het toch een goed project was. Dat is natuurlijk heel uniek aan deze aanpak. En wat andere collega’s die nu luisteren natuurlijk ook kunnen leren: probeer een beweging in gang te zetten, met collega’s die ook echt iets willen maken, iets willen realiseren. Ga iets doen, ga iets ervaren, zorg voor communicatie. Ook een heel belangrijk punt wat jullie noemen: die toegewijde communicatie. Het is eigenlijk ook alleen zichtbaar als je weet dat het er is.

00:22:31
Christiën Kunz: Exact. En dat wordt vaak overgeslagen omdat het als kostenpost wordt gezien, maar ik denk echt dat het heel belangrijk is voor het slagen van zo’n project. Omdat, inderdaad wat jij zegt, als het niet-zichtbaar is, dan verdwijnt het heel snel.

00:22:42
Tjip de Jong: Helemaal als je op verschillende plekken in het land moet opereren, dan is dat natuurlijk ook nog een punt. En wat is er nou nu nodig? Als jij er zo naar kijkt. Hè, de golfbeweging is gaande, straks komen de kerstdagen eraan, dan gaan we naar het nieuwe jaar, naar Q2. Wat zou jij ideaal gezien voor ogen hebben?

00:23:04
Christiën Kunz: Nou, het ontwikkelteam heeft dat verder al wel opgepakt. Voor de tweede fase is het belangrijk dat het nog meer in die organisatie gaat zitten. Dus dat de leidinggevenden hier nog een iets stevigere rol in krijgen. Die hebben we hier wel bij betrokken, want we zijn wel continu op leidinggevende dagen geweest en hebben daar een lijntje mee gehad, maar we hebben er niet voor gekozen om de trechter te gebruiken via de leidinggevenden. Dat middelmanagement heeft 300 dingen op de lijst staan en dan valt bij sommigen vaak in de eerste instantie dit soort acties eraf. En sommigen niet hoor, die pakken dat heel goed op, maar dan zit je alles door een hele trechter te duwen. Maar ik zou het wel heel mooi vinden als de aandacht komend jaar nog wat meer naar die leidinggevenden zou gaan.

00:24:00
Tjip de Jong: Ja, om die ook echt te helpen om stappen te gaan zetten en te ondersteunen. Ja, mooi. En als je nou terugkijkt naar welke rol het A+O fonds heeft gespeeld bij dit project, kan je daar iets over zeggen? Daar was ik ook nog wel nieuwsgierig naar.

00:24:20
Christiën Kunz: Nou, we waren sowieso gestart, want vanuit het MT en de directie wilde men al gaan starten met het Ontwikkelplein. Alleen het was dan vele malen kleiner geweest, omdat we nu gewoon financiële steun hebben gehad vanuit het A+O fonds. Dus dat is natuurlijk een belangrijke, maar ook op een breder vlak, in het DGO overleg. Dus op andere plekken werd het ook kenbaar gemaakt waar we mee bezig waren en wat de stappen waren. Uitwisseling: het A+O fonds heeft hele mooie tools en een site waar we gebruik van hebben gemaakt. Dus waar we ook naar door hebben verwezen. Ook met de digitale vaardighedentest bijvoorbeeld, die hebben we ook echt wel ingezet. Dus je ziet echt wel die kruisbestuiving. Dat is een onwijs goede aanvulling geweest.

00:25:12
Tjip de Jong: Leuk, leuk om te horen. Nou, volgens mij ontzettend veel interessante inzichten als je terugkijkt op zo’n project. En het Ontwikkelplein is volop in beweging wat dat betreft. Dus een uitermate boeiende casus eigenlijk om zo te kijken naar ‘leren ontwikkelen’. Want het is ook een veranderbeweging, een projectbeweging, een leiderschapsbeweging. Er zit ontzettend veel in. Leuk om met je van gedachten te wisselen Christiën. Dank je voor je tijd, zo op afstand. Af en toe hoorde we wat piepjes ertussen komen, maar dat past wel bij het nieuwe werken. Dit doen we gewoon op afstand. Dat maakt ook helemaal niet uit.

00:25:42
Christiën Kunz: Ik hoorde het. Ik dacht dat ik alles uit had gezet, maar toch nog niet helemaal.

00:25:45
Tjip de Jong: Is helemaal niet erg. Dankjewel voor je tijd en ik zou zeggen: tot de volgende keer.

00:25:49
Christiën Kunz: Graag gedaan. Tot de volgende keer.

00:25:50
Tjip de Jong: Nou, dat was hem alweer. Een gesprek met de Christiën Kunz, projectleider van het Ontwikkelplein Doc-Direkt, waarin we het hebben gehad over de beweging die ze in gang hebben gezet om op een andere manier te kijken naar ontwikkeling, naar leren, naar reflecteren en naar vakontwikkeling. Een heel wezenlijk proces wat gaande is in heel veel organisaties en waar volgens mij het rijk in zekere zin voorloper in is. Mocht je nou meer informatie willen hebben over het A+O fonds of nieuwsgierig zijn geworden naar wat het A+O fonds nog meer voor je kan betekenen, kijk dan even op www.aofondsrijk.nl. Daar staat nog best veel informatie en achtergronddocumentatie. Bedankt voor het luisteren. Ik vond het erg leuk om met Christiën hierover te praten, volgens mij hebben we een aantal mooie thema’s verkend. Mocht je nou nieuwsgierig zijn worden naar meer, ik zou zeggen: blijf die website checken, want er komen nog meer podcasts aan met aanverwante thema’s. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer.