00:00:04
Tjip de Jong: Deze podcast wordt opgenomen naar aanleiding van deelname aan het subsidietraject ‘Samen voor ontwikkeling’. Rijksorganisaties kunnen deze subsidie aanvragen voor een vernieuwend initiatief dat hun werk, team of organisatie ten goede komt. Kijk voor meer informatie over dit project, over betekenisvol werk, ontwikkeling en werkplezier van rijksmedewerkers, nu en in de toekomst, op de website www.aofondsrijk.nl.

Leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast. Mijn naam Tjip de Jong en in de studio zijn Erjan Tinholt, senior-adviseur bedrijfsvoering bij de Belastingdienst, Michel de Leur, collega van Erjan, en Taniko Groenendijk, zij is innovatiebooster bij Ynnovate. Dit keer is de aanvraag gedaan door de Belastingdienst, zij wilden graag met een frisse en creatieve blik naar vraagstukken kijken en hiervoor hebben zij de hulp ingeschakeld van Ynnovate. Welkom Erjan, Michel en Tanniko. Leuk, volle bak aan tafel. We gaan het hebben over vernieuwen, innoveren, patronen doorbreken en dus eigenlijk over anders kijken naar vraagstukken. Om daar even mee te starten: wat maakt het nou nodig om anders te kijken naar bepaalde vraagstukken?

00:01:07
Erjan Tinholt: Als we altijd blijven kijken zoals we het doen, dan verandert er ook niets en binnen de belastingdienst vinden we dat je ook moet door-ontwikkelen. Vragen worden steeds complexer en vergen soms ook dat je op een andere manier gaat kijken, naar andere soorten oplossingen. Als het gaat om de kennisoverdracht richting onze interne afnemers, door-ontwikkeling van onze producten. De kunst is om dat niet op de automatische piloot te doen, maar daar de tijd voor te nemen en er met een ander soort blik naar te gaan kijken.

00:01:39
Tjip de Jong: En Michel, een SSO, wat is dat?

00:01:40
Michel de Leur: Dat is een Shared Service Organisatie, binnen de Belastingdienst. Dus eigenlijk servicen wij de administratie voor alle dienstonderdelen die er binnen de Belastingdienst zijn. En met onze teamleden wilden we dus patronen doorbreken als het ware.

00:01:58
Tjip de Jong: Ja, en wat waren dan typische voorbeelden van kwesties waarvan je zei: daar zitten we wel een beetje te zoeken met elkaar en daar is misschien meer uit te halen?

00:02:06
Erjan Tinholt: Nou, wat ik net zei over die kennisoverdracht. Er worden steeds meer eisen gesteld aan de financiële bedrijfsvoering. We vragen ook meer van onze afnemers, hoe kunnen we die nou makkelijker meenemen? We maken heel veel informatieproducten, de kennis die willen overdragen, maar we zijn bijvoorbeeld ook bezig met data gedreven werken. Hoe ga je nou zoiets inbedden? Dus los van allemaal van dat soort inhoudelijke vraagstukken die we natuurlijk moeten invullen, hoe ga je dat op een andere manier doen dan op die automatische piloot? En we zijn vanuit een SSO natuurlijk heel veel menselijk blauw, boekhouders, en daar is helemaal niks mis mee, sterker nog dat is ons vakmanschap. Maar dat moet je misschien, zeker in deze tijd met alle ontwikkelingen die op ons afkomen, op een andere manier gaan invullen, dus met die andere kleuren eromheen. En dat is eigenlijk wat we nu willen doen.

00:03:06
Tjip de Jong: Ja, dus er komt eigenlijk van buiten naar binnen heel veel op je af: nieuwe trends, ontwikkelingen, data gedreven werken, kennisoverdrachten. En het risico kan zijn dat je meer blijft doen van hetzelfde, maar dat je eigenlijk patronen wil doorbreken. En Taniko, toen kwamen ze bij jou op de lijn, wat dacht je toen? Hoe ging dat?

00:03:22
Taniko Groenendijk: Dat was heel erg leuk, want wij kenden elkaar al een tijd, want jullie hebben allebei bij ons de training creatief werken gevold. Het is gewoon heel leuk als iemand naar aanleiding daarvan weer bij je terug op de lijn komt voor een vraag. En toen hebben we eigenlijk heel erg samen nagedacht over wat we jullie team kunnen aanbieden om ervoor te zorgen dat het team een soort innovatie boost krijgt. Dus zo hebben we in overeenstemming afgesproken welke elementen in een workshop wel goed bij jullie zouden passen.

00:03:55
Tjip de Jong: Oké, en wat waren een aantal van die elementen waarvan jullie zeiden ‘daar moeten we wat mee.’

00:04:01
Erjan Tinholt: Nou letterlijk dat doorbreken van die patronen. We gaan natuurlijk vaak heel oplossingsgericht te werk en nemen dus misschien niet altijd de tijd om te denken: misschien zit er een vraag achter de vraag. En dan de tijd nemen om eens naar oplossingen te gaan kijken, mogelijke ideeën, en niet gelijk laten belemmeren door mogelijke obstakels. Want in een latere fase kijken we dan naar: wat is realistisch? wat is haalbaar? Maar goed, daar ook de tijd voor nemen, terwijl we dat vaak niet doen en eigenlijk gelijk van directe oplossingen uitgaan.

00:04:43
Tjip de Jong: Snel naar een oplossing, snel vanuit je expertise doorbouwen. En Michel, hoe vertraag je dan? Hoe zorg je dat je de vraag achter de vraag kan zien?

00:04:52
Michel de Leur: Nou, daar heeft Taniko ons mee geholpen, door ook voor de collega’s een brainstorm te organiseren. Dus wij, Erjan en ik, wisten eigenlijk al wat voor vraagstukjes er voorbij zouden komen, maar je moet ze dan loskrijgen van de denkwijze waar ze in zitten en daar heeft zij hele goeie voorbeelden voor om dat bij de medewerkers los te krijgen. En dan zie je: oké, ik vindt het spannend gaan, gaat het werken? Blijven ze in die blauwe denkwijze zitten? Dus, we schrijven iets op en dat gaan we dus uitvoeren, of probeer eens even uit je comfortzone te komen en probeer het eens op een andere manier te verkennen.

00:05:39
Tjip de Jong: En Taniko wat was je ontwerpt dan? Wat waren de activiteiten die je toen hebt voorgesteld?

00:05:43
Taniko Groenendijk: We starten altijd eerst met een soort opwarmer. Dus we gaan  nooit koud brainstormen, nooit gewoon gelijk ideeën bedenken. Eerst moet je eventjes opwarmen en dat hebben we met jullie collega’s natuurlijk ook gedaan. Dus we hebben opwarmers gedaan om patronen te doorbreken. Een leuke oefening die we altijd doen die heet ‘de drie foute antwoorden’. Dan moet je eigenlijk een fout antwoord gaan geven op bepaalde vragen. En ja, dat is gewoon een hele lastige opdracht, want je wil eigenlijk het goede antwoord geven natuurlijk. Dus zo’n soort opdracht doen we. We doen iets rondom het uitstellen van je oordeel. En het uitstellen van je oordeel is eigenlijk één van de moeilijkste dingen die we vaak van groepen vragen, want je bent geneigd om, als iemand een idee heeft, om gelijk jouw oordeel daarover te geven. En vaak zien we wel oordelen in de vormen van ‘ja maar’. Dus: ‘Ja, maar dat hebben we al eens geprobeerd.’

00:06:44
Michel de Leur: Ja, daar zijn wij erg goed in om dat te doen. Maar dat belemmert natuurlijk om nog onbevangen te denken in die beginfase.

00:06:47
Tjip de Jong: Ok, dus dat is iets waar je echt op inzet?

00:06:49
Taniko Groenendijk: Ja, daar gaan we altijd eerst echt eventjes flink mee oefenen. Dus eerst mogen ze juist flink ‘ja maren’ en daarna hebben we juist een oefening om in plaats van ‘ja maar’, ‘ja en’ te antwoorden op een idee. Dus als iemand zegt: ‘nou weet je wat, we gaan met z’n allen naar Zuid-Amerika op vakantie’ in plaats van dat jij dan al jouw ‘ja maars’ eventjes opsomt, ga je zeggen: ‘oh, ja, en laten we er ook een reisje naar de Noordpool aan vastplakken’. Ik zeg maar eventjes wat.

00:07:16
Tjip de Jong: Ok, dus brainstormen, opwarmen. Kijken naar meer mogelijkheden en niet denken in tegenstelling, maar in kansen. En konden ze dat een beetje bij de Belastingdienst?

00:07:27
Taniko Groenendijk: Nou verrassend genoeg wel! Nee hoor het ging heel goed.

00:07:30
Michel de Leur: Wij zaten echt met kromme tenen al: als het maar goed gaat! We gingen het al invullen voor onze collega’s, maar dat is NIVEA: niet invullen voor een ander. En ik ben daar ook goed in, ik ga het invullen voor een collega: nou, die zal wel gewoon in de stoel blijven zitten en die zal er niet uitkomen. Maar ja, het tegendeel was waar, ze kwamen er wél allemaal uit, ze waren wél allemaal enthousiast.

00:07:55
Tjip de Jong: Leidt het tot energie?

00:07:56
Michel de Leur: Ja, zeker.

00:07:57
Erjan Tinholt: Want wat Michel zegt, dat was eigenlijk voor ons die eeuwige gezonde spanning. Hoe gaat dat uitpakken? Ook eigenlijk een soort sociaal experiment, een stukje innovatie. Want wij zijn natuurlijk samen naar die cursus geweest, daar hadden we hele goeie ervaringen mee. Dan zit je allemaal met gelijkgestemden die er voor kiezen om dat te gaan doen. We hebben dit natuurlijk intern bij onze afdeling voorbesproken, ook met het team, om te kijken hoe we dit gaan doen. Dus het hele team krijgt dit voorgeschoteld. Dus dan is het een andere manier natuurlijk en we hebben het ook weer zodanig uitgebreid. We hebben de subsidieaanvraag ‘3xB’ genoemd, dus de brainstorm waar Ynnovate ons meegeholpen heeft. Er was een tweede B aan gekoppeld, een bedrijfsbezoek echt op locatie bij RVO. En de derde B was een boek: 101 ideeën voor ideeën. Dus we hebben het als het ware zo met drie elementen aan elkaar gekoppeld. En waar je normaal individueel voor naar een cursus gaat, dan ga je nu drie elementen in samenhang voor een team projecteren, dus vandaar dat Michel ook zei: hoe gaat dit landen? Maar ja, gewoon proberen dan.

00:09:03
Tjip de Jong: Wat ik daar wel leuk aan vind, is dat het ook wat houvast geeft, Taniko, over hoe je gaat vernieuwen, want het is dus niet in een soort hele open ruimte. Er zijn drie B’s, drie activiteiten waar jullie goeie ervaring mee hebben. En zo gaan jullie eigenlijk met het team een beetje denkoefeningen doen? Dat is een beetje de intentie?

00:09:21
Taniko Groenendijk: Ja, een beetje wel ja. En met het boek natuurlijk, daarmee hou je het ook allemaal een beetje levend, ook na de bijeenkomst, dan heb je nog steeds houvast.

00:09:33
Tjip de Jong: ‘101 ideeën voor ideeën: vindingrijker in je eentje, met een zee aan beproefde denktechnieken’. Dat boek hebben jullie ook gebruikt. Hebben alle collega’s dat ook gekregen?

00:09:43
Michel de Leur: Nou, dat boek hebben we niet tijdens de dag gebruikt, dat hebben we eigenlijk als afsluiter aangereikt aan alle collega’s. En ik moet er wel bij zeggen dat de aanjager dan ook wel moet blijven aanjagen uit die ideeën. Dus we moeten hier ook mee door blijven gaan.

00:10:00
Tjip de Jong: Dat is natuurlijk met elk verbeter- of vernieuwingsinitiatief. Het vraagt natuurlijk ook leiderschap en opvolging, maar er ontstonden dus ideeën. Ik wil nog even terug naar dat bedrijfsbezoek, wat hebben jullie toen gedaan?

00:10:15
Michel de Leur: Nou, op de dag zelf zaten we al op dat bedrijf, in een ruimte van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

00:10:24
Erjan Tinholt: Het geluk is dat dat ook een Rijkspartner is, want binnen de overheid zijn er ook andere partijen bezig met innoveren, dus daar heb je al een soort gemeenschappelijk iets met innovatie en onderdeel van de Rijksoverheid, maar wel een andere omgeving. En dan hoor je ook hoe zij innovatie oppakken. En niet alleen hun verhaal aanhoren, maar er zat ‘s middags ook nog wel een oefening in waarin we dus ook weer keken naar: hoe zien wij innovatie? hoe zien wij dit brainstormen? Dus dat is wel leuk, dat je ook weer je netwerk uitbouwt, maar ook weer heel concreet met het team ervaringen opdoet, ervaringen hoort.

00:11:03
Tjip de Jong: Je bent ergens anders, dus je komt even uit je je vaste ritme. Wat viel jullie nou op toen jullie daar waren? Hoe ze daar dan tegen innovatie aankeken.

00:11:13
Michel de Leur: Zij hadden al echt een afdeling ‘innovatie’ en dat hebben wij natuurlijk binnen ons SSO nog niet, dus die zijn alweer vele stappen verder. Dus daar kan je heel veel van leren.

00:11:27
Tjip de Jong: Dus zij hebben het echt belegd in hun primaire proces.

00:11:29
Erjan Tinholt: Zij hebben natuurlijk voor het hele RVO. Bij ons is het een kleinere scope, maar het mooie is wel, ook al kan de context en de inhoudelijke innovatie heel anders zijn, je ziet wel dat je heel veel dezelfde soort thema’s tegenkomt: hoe hou je het levend, hoe doorbreek je die patronen? Wat zijn eventuele factoren die je weg moet nemen om te zorgen dat het toch gaat bruisen, dat het wat gaat bloeien met de ideeën?

00:11:56
Tjip de Jong: Taniko, jij komt bij heel veel organisaties en begeleidt veel instellingen met dit soort vernieuwingsvraagstukken, zijn het nou universele patronen waar organisaties tegenaanlopen?

00:12:08
Taniko Groenendijk: Ik denk het wel. Ik denk dat over het algemeen, binnen de publieke sector in ieder geval, want dat is waar wij echt veel werkzaam zijn, dat organisaties wel tegen dezelfde muren aanlopen als het gaat om innoveren. Ja, ideeën bedenken, dat is één ding en de meeste organisaties kunnen dat wel. Dat zag je natuurlijk ook met onze bijeenkomst, ideeën bedenken is superleuk en daar zit altijd veel energie in. En dan die ideeën ook daadwerkelijk realiseren, dat is dan vaak weer andere koek, want dan moeten mensen echt in beweging gaan komen, dan moeten ze écht veranderen.

00:12:45
Tjip de Jong: Je hebt het ene wel nodig om het andere te gaan doen. En is het dan iets wat jullie hebben geleerd, dat innoveren, dat patroon doorbreken? Als je nu terug kijkt op dit initiatief denk je dan: nou, als ik nu nieuwe vragen op me af zie komen, dan pak ik dat ook wel anders aan of haal ik elementen uit dit experiment er ook bij?

00:13:07
Erjan Tinholt: Uiteindelijk ben je er zelf bij. Je kunt het heel groot maken en innovatie kan natuurlijk heel groot zijn met de technologie. Maar zelf de tijd nemen voor bijvoorbeeld een brainstorm, of dat nou met een groep is of voor jezelf, in plaats van op die automatische piloot gelijk tot een invulling willen komen, dat is de uitdaging. En of dat nou via het boek is, waar we inspiratie uit op kunnen doen, en dat is soms ook gewoon eventjes de tijd nemen om er door te bladeren en er iets uit te pikken. Of met een andere collega de tijd nemen om toch even een brainstorm of bijvoorbeeld een ‘binnendag’ te organiseren, echt fysiek bij elkaar komen. En ook over bepaalde onderwerpen zeggen: oké, die gaan we op een andere manier oppakken. Ja, daar ben je met elkaar bezig en dan ben je niet afhankelijk van grootse programma’s die er moeten zijn binnen je organisatie.

00:13:56
Tjip de Jong: Dus je kan heel veel doen binnen je huidige processen. Je noemde net even een ‘binnendag’. Dat is wel grappig, dus dan komen jullie met z’n allen even samen?

00:14:02
Erjan Tinholt: Ja, dan zitten we echt een hele dag samen. En dat proberen we nu tegenwoordig ook op een andere manier in te vullen. Want sinds de coronatijd is er natuurlijk een balans tussen thuiswerken en op kantoor, maar die dagen op kantoor ga je op een andere manier proberen in te vullen en daar helpt dit ook weer bij. Elkaar meer ontmoeten, maar op een andere manier bezig zijn met bijvoorbeeld een vraag. Nou, daar leent dit traject zich ook heel mooi voor en het is de kunst om ook in de komende tijd daar elke maand zo’n vaste dag voor uit te trekken.

00:14:31
Michel de Leur: En er ook tijd voor vrijgemaakt krijgen door je leidinggevende, dat die ook zegt: oké, jullie krijgen nu ook echt twee uur van mij om dat vraagstuk nog een keertje weer verder te brengen, en dan volgende keer ook weer twee uurtjes. Dus dan heb je ook echt een trigger om de volgende maand ook weer iets goed voor te bereiden voor je collega’s en het dan ook weer verder te brengen.

00:14:51
Tjip de Jong: Er zit dan een soort ritme in. Want denken jullie nou dat je dit ook digitaal kan doen, dit soort innovatieprocessen?

00:14:57
Erjan Tilholt: Stukjes ervan misschien wel, maar de interactie heb je echt ook fysiek nodig.

00:15:01
Taniko Groenendijk: Ja, ik vind dat ook hoor. Kijk, het kan wel, en jij noemde net de periode dat we allemaal thuiswerkten tijdens corona, toen hebben we het ook wel gedaan omdat het niet anders kon. Maar haal je daar de meeste energie uit? Nee, eerlijk gezegd niet. En daar draait het tijdens dit soort sessies of bijeenkomsten toch wel om. Als er goede energie zit, de mensen willen graag, dan hou je het ook echt in stand.

00:15:28
Michel de Leur: Dan kunnen geluiden van vier of vijf kanten komen en dan kan je het ook met je oren oppikken, maar digitaal is het zo dat één iemand zend en de andere ontvangen. En dan is het toch eventjes wachten op elkaar, het is toch lastiger.

00:15:38
Tjip de Jong: Je hebt meer dat samenspel nodig. Kun je nog even vertellen, dat boek werd dus meegegeven, maar met die 101 ideeën zijn jullie in een volgende sessie toch ook aan de slag geweest? En wat deden jullie dan?

00:15:52
Erjan Tinholt: Nou, daar staan bijvoorbeeld praktische ideeën in die individueel of als groep kunt oppakken. Bijvoorbeeld een van die ideeën over het onderwerp data gedreven werken is: je kunt zeven vragen stellen. We zijn natuurlijk gewend om ideeën op een bepaalde manier te beschrijven of uit te werken, dat pitch je dan langs die zeven vragen. De ‘Superhelder’ is een idee uit het boek. Daarbij is de vraag: hoe zou letterlijk een superheld dit vraagstuk oppakken? En het leuke is, het boek leent zich dan zowel voor de dingen die we in zo’n ‘binnendag’ kunnen oppakken, of als groepje in een andere setting, maar ook voor individuele vraagstukken. Want iedereen heeft natuurlijk ook zijn eigen vraagstukken waar die mee bezig is.

00:16:40
Tjip de Jong: Het leuke daar aan is, Taniko ik ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, dat je dus eigenlijk de ruimte begrenst door te zeggen: nu moet je even vanuit zo’n superhelden perspectief naar het vraagstuk kijken. We denken bij innovatie vaak aan een soort onbeperkte ruimte, maar het is ook soms juist even inperken?

00:16:53
Taniko Groenendijk: Ja, we zeggen altijd think outside of the box, maar dat is super moeilijk, want dan heb je helemaal geen kaders. En eigenlijk proberen we, dat is dan ook wel de bedoeling van dat boek, je in soort nieuw boxje te zetten. Dus bijvoorbeeld met die superhelden werkvorm is de opdracht: Hoe zou deze superheld, de Superwoman, naar dit vraagstuk kijken? Dus zet even de bril op van Superwoman, hoe zou die dit vraagstuk oplossen? Het is gewoon weer een ander boxje eigenlijk.

00:17:23
Tjip de Jong: Get back in the box. Leuk! En dat leidt ook, dat merk ik ook aan jullie, tot een soort aanstekelijk, lerend ontdekkingsproces waarin je eigenlijk naar hele taaie vraagstukken kijkt. Trends van buiten naar binnen die je probeert in initiatieven om te zetten. Kunnen jullie iets zeggen over wat voor initiatieven hebben jullie nou verder gebracht? Zijn er ook bepaalde thema’s waar jullie nu mee bezig zijn, op basis van deze ervaringen.

00:17:48
Erjan Tinholt: Ja, ik noemde eerder al dat data gedreven werken, hoe gaan we onze producten verder ontwikkelen? We hebben deze 3xB dag pas net gehad, dus we staan eigenlijk nog maar aan het begin om het door te trekken. Want het is voor ons vooral geen eindpunt, maar willen daar ook verder mee gaan. Daar hebben we natuurlijk al elementen ingepakt om die werkvorm wat anders te benaderen en ook in zo’n binnendag dat al op te pakken. Dat moeten we zelf met elkaar levend houden.

00:18:23
Tjip de Jong: Het is eigenlijk een beweging die je inzet en jullie zijn er nog steeds mee bezig om dat verder vorm te geven.

00:18:29
Erjan Tinholt: Ja, en er zit voor ons ook geen einddatum aan. Nee, je blijft continu met elkaar leren vraagstukken op te pakken. En soms zullen we ook vragen hebben die gewoon op een traditionele manier opgelost kunnen worden. Je hoeft niet overal die creativiteit op los te laten. Maar we krijgen wel steeds meer van dit soort complexe vraagstukken die wel die verschillende invalshoek vragen.

00:19:02
Tjip de Jong: Leuk hoor. En Taniko, wat zie jij nou voor hun als volgende stappen? Want ze zijn nu met het A+O Fonds zo’n initiatief gestart. Als ze nou hun impact nog willen vergroten, kun je daar nog eens op reflecteren?

00:19:13
Taniko Groenendijk: Nou ja, er kwamen tijdens de sessie zelf ook heel veel hele toffe ideeën. Toen hebben we het vraagstuk behandeld: hoe kunnen we van de Belastingdienst een innovatieve koploper maken? En daar kwamen natuurlijk hele toffe ideeën uit en het zou natuurlijk nog mooier zijn als er een paar van die ideeën ook echt daadwerkelijk gerealiseerd worden, zodat je kan terugkijken naar wat die sessies ook echt hebben opgeleverd. En daar kunnen ook anderen weer naar kijken.

00:19:39
Erjan Tinholt: Sterker nog, met dat vraagstuk zijn we toen geëindigd en met die brainstorm hebben we in een volgende binnendag met het hele team al die ideeën een score gegeven. Van die 100 ideeën die toen opgehaald zijn, hebben we een top vier of vijf gemaakt. En vervolgens gaan er dan een paar mensen die verschillende onderwerpen in een eerste fase uitwerken. En dan niet in de geest van het traditioneel uitwerken van: maak maar memo of maak maar een powerpoint. Kies één van de werkvormen of ideeën uit het boek, of op een andere manier, wat je inspireert, en dan in de volgende stap kijken of we het idee net we één stapje verder kunnen brengen. Dus met dat concrete vraagstuk gaan we ook verder.

00:20:22
Tjip de Jong: En wat je eigenlijk zegt Taniko: ideeën omzetten in kleine acties. Dat is toch wel een belangrijke stap. En kan iedereen dit nou in jullie team, dit vernieuwend worden en innovatief denken? Hoe kijken jullie daar naar? Is het voor elk teamlid ook leerrijk en de moeite waard of heb je ook collega’s die gewoon zeggen: nou laat mij maar gewoon mijn werk doen?

00:20:50
Michel de Leur: Ja, die houd je altijd. Maar je ziet wel wat meerdere enthousiaste collega’s en door het elke maand terug op de agenda te laten komen, min of meer gedwongen, word je toch wel naartoe gebracht. En dan moet men ook wel wat laten zien.

00:21:14
Tjip de Jong: Leuk. Een soort positieve beweging die je inzet en daar doen mensen aan mee. En dat hangt ook af van het thema en je eigen energie, maar zo bouw je eigenlijk door. Wat hebben jullie hier nou tot slot van geleerd?

00:21:25
Erjan Tinholt: Ik vond het heel waardevol dat het voor ons toch ook een beetje een experiment was, in plaats van dat we mensen in het opleidingsplan gewoon naar een cursus toesturen. Dit vergt een hele voorbereiding, maar zo hebben we toch verschillende elementen geprobeerd: met verschillende potjes op het vuur, met een brainstorm echt die dag, de goede ervaring van Ynnovate met dat boek. Het in samenhang iets doen, dat vonden we wel heel bijzonder. Het duurde wel even lang in de voorbereiding, maar ook dat gaf je steeds weer ideeën voor het uitbroeden van zo’n 3xB opzet. Dat heeft ook tijd nodig.

00:22:01
Tjip de Jong: Het ontwerp is eigenlijk heel belangrijk, dat heb je er wel van geleerd.

00:22:03
Erjan Tinholt: Ja, dat het soms ook tijd nodig heeft om zo’n idee uit te broeden. Dat voelde soms ook ongeduldig aan, want we wilden snel aan de slag. En toen kwamen we met nieuwe inzichten en uiteindelijk is het toch op een andere manier ingevuld dan dat we aan het begin misschien wel dachten.

00:22:17
Tjip de Jong: Dat is interessant, dat herken ik ook wel, je wil soms heel snel beginnen, terwijl achteraf zeg je nu: het is juist belangrijk om even te vertragen en even goed naar het ontwerp en die drie B’s te kijken, en naar de activiteiten met je team.

00:22:28
Erjan Tinholt: En eigenlijk ben je dan weer terug bij wat we eerder zeiden: het doorbreken van die patronen. We zijn toch vaak geneigd snel bezig te willen zijn, snel te willen uitwerken, maar dan blijft het toch op een manier die misschien ook wel goed kan zijn, maar lang niet altijd, en dan deed je hem eigenlijk zoals je hem altijd doet.

00:22:44
Tjip de Jong: Ja, en dan krijg je ook wat je altijd kreeg. Michel, als jij nu terugkijkt, wat is jou nou echt is bijgebleven? Misschien iets wat je nu anders doet?

00:22:53
Michel de Leur: Omdat we natuurlijk bij Ynnovate ook opgeleid zijn als innovator, om voor een kleine groep mensen te gaan staan en dat ook over te brengen, heb je toch weer een soort herhaling gekregen en gezien hoe de professionals het doen. Je kijkt toch naar hoe bijvoorbeeld Taniko het heeft aangevlogen, en dan probeer je mee te schrijven zodat we dat volgende keer toch weer kunnen meenemen binnen ons eigen bedrijf.

00:22:45
Tjip de Jong: Leuk. Het is ook gewoon interessant om zo iets dus ook met partners te doen. Zo’n externe partner die heel veel kennis heeft over innoveren en veel heeft gezien, daar leer je dan zelf ook van. Leuk. En Taniko, hoe is dat nou voor jou? Wat neem jij hier nou uit mee, uit deze ervaring?

00:23:40
Taniko Groenendijk: Nou, ik denk twee dingen. Ik vond het heel sterk, dat was jullie eigen idee, om de sessie te combineren met ook een bedrijfsbezoek. Dus echt inspiratie halen uit een andere organisatie of een ander bedrijf. Die combi is heel sterk. En het tweede wat ik ervan geleerd heb, is dat het supersterk is om dit met je collega’s samen te doen, met je team. Daarmee gaat ook het onderwerp ‘innoveren’ veel meer leven. Als ook je collega’s, waar je gewoon echt naast werkt, dat die ook denken: dit is belangrijk, dit moeten we doen.

00:24:18
Tjip de Jong: Innoveren doe je niet alleen. En dat fonds heeft dus in die zin wel wat bijgedragen, dat maakt het dan ook mogelijk om zo’n start te maken?

00:24:27
Erjan Tinholt: Zeker! En het mooie is natuurlijk ook dat, voordat je ertoe komt, dwingt het ook om na te denken: wat willen we?

00:24:36
Tjip de Jong: Je moet het toch wel even gaan neerzetten en uitwerken.

00:24:39
Erjan Tinholt: Ja, en dat hield ons ook scherp. Wat willen we beogen? Hoe gaan we het invullen? Dat kostte best wel wat tijd, maar die tijd heb je ook wel nodig. En achteraf waren we heel blij dat we hiervoor hebben gekozen en niet gewoon maar wat hebben uitgepikt uit een soort standaard opleidingsaanbod. We hebben hier toch verschillende bouwblokken proberen te combineren en daar hielp zo’n subsidieaanvraag wel mee, dat je gedwongen wordt om dat goed in te vullen.

00:25:06
Tjip de Jong: Dat is wel interessant, een kleine onderwijskundige reflectie: het feit dat jullie samen zijn gaan nadenken over het ontwerp en wat je wil bereiken, dat verankert natuurlijk ook het leren veel meer. Als je alleen maar gewoon een training gaat doen, dat kan wel werken, maar de impact, de transfer naar het primaire proces is dan vrij laag. Ik denk dat jullie hiermee ook een soort ontwerpproces hebben gecreëerd waardoor er ook veel meer uitgehaald is. En dat groeit dan ook door, want het wordt dan echt van jullie.

00:25:28
Erjan Tinholt: En als laatste, als mensen nog eens willen horen hoe wij het hebben gedaan, dan zijn we altijd beschikbaar. Want dat helpt natuurlijk ook weer binnen de Rijksoverheid: de kruisbestuiving en van elkaar leren. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden en ik denk dat heel veel uitdagingen die wij tegenkomen, zullen zeker niet uniek zijn. Dus alleen maar goed om lijntjes over en weer neer te leggen.

00:25:49
Tjip de Jong: Hartstikke goed. Kijk dan even naar de speakernotes, daar vind je wel een linkje naar de website om meer informatie te verkrijgen en om eventueel ook een linkje te leggen met dit prachtige initiatief. Nou, tot slot: heb je als rijksmedewerker of rijksorganisatie ook de ambitie om te vernieuwen? Check dan www.aofondsrijk.nl en zoek dan naar subsidieaanvragen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer.