Leergang Manon

Als managementondersteuner bij het Rijk zie je je werkomgeving (de komende jaren) enorm veranderen. Bijvoorbeeld:

 • met nieuwe gedigitaliseerde werkprocessen;
 • met nieuwe ondersteunende software en digitale tools;
 • door plaats-, tijd- en apparaatonafhankelijk werken;
 • doordat managers en medewerkers sommige taken vaker zelf uitvoeren;
 • door bezuinigingen (krimptaakstelling) en rijksbrede hervorming van de bedrijfsvoering.

Waar zouden we zijn zonder onze managementondersteuners?

In deze veranderende omgeving doen managers en medewerkers een extra groot beroep op de managementondersteuner. Dat stelt hoge eisen aan je vakmanschap.
Ben je al helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? En weet je wat dat betekent voor jou, in je vak? Of is dit het moment om aan je vakmanschap en je persoonlijke ontwikkeling te werken? In dat geval is Manon dé leergang voor jou!

Wat is Manon?

Manon is een praktijkgerichte leergang voor managementondersteuners bij het Rijk, met veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling.

Resultaat

Na de leergang kun je je vakmanschap beter toepassen, want:

 • je wordt je bewust van de veranderingen in de organisatie en de gevolgen voor jouw rol als managementondersteuner;
 • je kunt benoemen hoe deze veranderingen zich openbaren in je eigen organisatieonderdeel, op teamniveau en op persoonlijk niveau;
 • je wordt je bewust van de kansen die de toekomst biedt en die kun je vertalen naar je persoonlijke ontwikkelrichting;
 • je grijpt de inzichten uit de leergang aan om aan de slag te gaan met je persoonlijke ontwikkeling.

Zo leer je de toekomstige behoefte van je eigen organisatie beter in te vullen.

Voor wie?

De leergang is bedoeld voor managementondersteuners bij het Rijk die zich verder willen ontwikkelen in het vakgebied en zich willen voorbereiden op de toekomst.

Opleidingsniveau

De leergang is ontwikkeld voor managementondersteuners op niveau mbo-4.

Voorkennis

Het belangrijkste is dat je al werkt als managementondersteuner bij het Rijk en dat je wilt werken aan je persoonlijke ontwikkeling in het vak. Specifieke kennis van processen of systemen is niet nodig.

Doorlooptijd

De leergang duurt zes maanden, inclusief de praktijkopdrachten. Tussen de bijeenkomsten ligt steeds een periode van drie tot zes weken.

Bijeenkomsten

De leergang bestaat uit:

 • intakegesprek met de docent en je eigen manager;
 • kick-off-bijeenkomst met je leergroep;
 • drie themamodules in vijf bijeenkomsten;
 • een afrondingsbijeenkomst.

Studietijd

De studiebelasting is in totaal zes à zeven hele dagen (9:00 tot 17:00 uur).

Aantal deelnemers

Iedere groep bestaat uit maximaal twaalf deelnemers.

Leverancier

De Belastingdienst Academie biedt de leergang aan; Schoevers verzorgt de uitvoering.

Programma

De leergang Manon is gebaseerd op het principe van blended learning: een mix van leren op de werkplek, leren van collega’s en klassikale bijeenkomsten. Tijdens de leergang krijg je ondersteuning van een digitaal leerplatform.

Intake
De intake bestaat uit een driegesprek (van een uur) tussen jou, je manager en de docent van Schoevers. Doel van dit gesprek: de doelen, resultaten, studiebelasting voorafgaand, tijdens en na de leergang zijn helder.
Resultaat van het gesprek: jij en je manager hebben de leerdoelen en te ontwikkelen competenties voor deze leergang geformuleerd. Ook heb je, met je manager en je docent, concrete afspraken gemaakt over contactmomenten en begeleiding tijdens de leergang.

Kick-off
De kick-off is de eerste ontmoeting met je leergroep. Kennismaking staat centraal: met elkaar, het programma en de eerste inhoudelijke thema’s.

Module 1: De toekomst
De eerste module beslaat twee trainingsdagen. Niet achter elkaar, maar met ongeveer drie weken ertussen. Als deelnemer beschrijf je eerst je huidige plaats, werkzaamheden en werkaanpak in je eigen organisatie. Vervolgens vertaal je de effecten van ontwikkelingen bij het Rijk en in je vak naar toekomstige taken, verantwoordelijkheden en werkaanpak.
Centrale aspecten zijn: applicaties, informatiesystemen, plaats-, tijd- en apparaatonafhankelijk werken.

Module 2: De werkomgeving
De tweede module beslaat een trainingsdag. Je maakt actief mee hoe politieke en bestuurlijke beïnvloeding werkt, onder meer met spelvormen, simulatieopdrachten, actuele cases en een werkbezoek. De werking van het Rijk en de (interdepartementale) processen staan hierbij centraal. De bedoeling van dit inkijkje is dat je een persoonlijke affiniteit ontwikkelt voor je werkomgeving.

Module 3: Het managen van je werk
De laatste module beslaat twee trainingsdagen, ook nu weer met ongeveer drie weken tussen beide dagen. Het thema is: persoonlijk leiderschap.
De eerste dag ontdek je je eigen krachten en mogelijke belemmeringen om je persoonlijke doelen te kunnen bereiken. De tweede dag leer je vooral (communicatieve) vaardigheden aan op het gebied van persoonlijk leiderschap.
Je persoonlijke competenties staan hierbij centraal. Er wordt dus rekening mee gehouden dat jouw leerbehoeften kunnen verschillen van die van de andere deelnemers.

Afrondingsbijeenkomst
Op basis van je opgebouwde portfolio bepalen jij en je mededeelnemers eigenlijk zelf de inhoud van deze bijeenkomst. Er is in ieder geval aandacht voor ieders persoonlijke rol en eigen verantwoordelijkheid. En voor je verdere persoonlijke ontwikkeling.
Bij de feestelijke afsluiting krijg je, in aanwezigheid van de managers, een certificaat van Schoevers.

Examen

Je doet geen examen, maar je bouwt tijdens de leergang je portfolio op, zodat je ook na afloop doorgaat met je persoonlijke ontwikkeling.
Om je succesvolle deelname aan de leergang af te ronden, ontvang je een certificaat van Schoevers.

Evaluatie

De Belastingdienst Academie evalueert de leergang periodiek met Schoevers. Een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de ministeries levert input voor deze evaluaties.

Locatie en data:

De leergang wordt aangeboden in de periode 2016 tot en met 2018. De contactmomenten worden georganiseerd in Den Haag en Utrecht. De eerste leergroepen beginnen in de week van 4 januari 2016 met een intakegesprek. De alle inzet plaatsen leergang wordt aangeboden in de periode 2016 tot en met 2018. Het aantal leergroepen en startmomenten per jaar is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. 

Kosten en aanmelden

Deelname aan de leergang kost 1.190 euro per deelnemer. Meld je aan via de adviseur Leren en Ontwikkelen binnen jouw organisatie. Weet je niet wie dit is? Stuur dan een mail met je vraag naar de Belastingdienst Academie.
E: CKC.leergang.manon_postbus@belastingdienst.nl
Samen met de adviseur Leren en Ontwikkelen vul je het aanmeldingsformulier (, 61,5 KB) in. Vermeld ook jouw voorkeur voor de startdatum. Mail het volledig ingevulde formulier naar CKC.leergang.manon_postbus@belastingdienst.nl

Opleidingscode

Z4MO2020

Vragen?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met de adviseur Leren en Ontwikkelen van jouw organisatie.

De leergang Manon is mede tot stand gekomen door financiering van het A+O fonds Rijk. In het A+O fonds Rijk werken de vakorganisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en het CMHF met de werkgever Rijk samen aan een betere arbeidsmarkt bij de Rijksoverheid.