Aanvragen

Het bestuur van het A+O fonds Rijk beslist over alle aanvragen. Draagvlak voor het project bij zowel werkgever als de werknemers is een voorwaarde. Daarom neemt het fonds de aanvraag alleen in behandeling als beide partijen hebben ondertekend. Lever jouw voorstel ruim voor een vergaderdatum in, dan kan het secretariaat de aanvraag goed voorbereiden en eventueel nog advies geven. Hetzelfde geldt als je een wijziging van jouw project wilt indienen of een verzoek hebt aan het bestuur. Na de vergadering hoor je binnen een week wat er is besloten.

Als je een idee hebt voor een project en dit nog niet voldoende hebt uitgewerkt om aan het bestuur voor te leggen, kun je contact met het fonds opnemen. Wij helpen je graag!

Aanleverdata projectvoorstellen

Medewerkers, leidinggevenden of hr-adviseurs die namens rijksmedewerkers of de werkgever Rijk een voorstel willen indienen voor een project van het A+O fonds Rijk, of een arbeidsmarktsubsidie willen aanvragen voor een eigen initiatief, dienen dit voorstel in bij het bestuur van het A+O fonds Rijk.
Het Dagelijks Bestuur oordeelt in eerste instantie over alle voorstellen. Vervolgens beslist het Algemeen Bestuur over een projectvoorstel. Projecten kunnen na goedkeuring van het Algemeen Bestuur van start.
Wil je een projectvoorstel indienen, neem dan contact op met het bureau van het A+O fonds Rijk via info@aofondsrijk.nl. Houd in ieder geval rekening met de volgende aanleverdata in 2020:

Indienen projectvoorstel Eerste bespreking  Beslissing bestuur
28 januari 201913 februari 202017 maart 2020
24 maart 20206 april 202014 mei 2020
18 augustus 20203 september 202029 september 2020
22 oktober 20205 november 20201 december 2020