Aanvragen

Het bestuur van het A+O fonds Rijk beslist over alle aanvragen. Draagvlak voor het project bij zowel werkgever als de werknemers is een voorwaarde. Daarom neemt het fonds de aanvraag alleen in behandeling als beide partijen hebben ondertekend. Lever jouw voorstel ruim voor een vergaderdatum in, dan kan het secretariaat de aanvraag goed voorbereiden en eventueel nog advies geven. Hetzelfde geldt als je een wijziging van jouw project wilt indienen of een verzoek hebt aan het bestuur. Na de vergadering hoor je binnen een week wat er is besloten.

Als je een idee hebt voor een project en dit nog niet voldoende hebt uitgewerkt om aan het bestuur voor te leggen, kun je contact met het fonds opnemen. Wij helpen je graag!

Agenda bestuursvergaderingen 2018

Aanleverdata stukken Vergaderdata
12 november20 november

 

Agenda bestuursvergaderingen 2019

Aanleverdata stukken Vergaderdata
10 januari17 januari
28 februari7 maart
09 mei16 mei
27 juni4 juli
12 september19 september
14 november21 november