Stimuleringsregeling ‘Samen voor ontwikkeling’

Voorwaarden

Voor het indienen van een aanvraag voor de stimuleringsregeling ‘Samen voor ontwikkeling’ gelden de volgende voorwaarden:

Het indienen van een aanvraag

Een aanvraag bestaat uit een compleet ingevuld aanmeldformulier (pdf) waarin het volgende wordt beschreven:

 1. Aanleiding, doel, aanpak en meerwaarde voor organisatie(onderdeel).
 2. Hoe de aanvraag ten goede komt aan een team/groep/afdeling.
 3. Op welke manier de aanvraag vernieuwend is.
 4. Draagvlak bij betrokken partijen.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

De aanvraag gaat over het vergaren van kennis, de ontwikkeling van organisatiecultuur, teamcoaching of samenwerking.

 1. De projecten moeten aansluiten bij de doelstellingen van het fonds en bijdragen aan betekenisvol werk, ontwikkeling en werkplezier van rijksmedewerkers.
 2. De leidinggevende gaat akkoord met de voorgestelde aanvraag.
 3. De activiteit mag niet onder de dagelijkse werkprocessen vallen.
 4. Goederen zoals de aanschaf van meubilair of cateringverzoeken als fruit op kantoor vallen buiten de scope van de regeling.
 5. Ook personele kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

De subsidie

Ingediende aanvragen worden beoordeeld door het Dagelijks Bestuur van het A+O fonds Rijk. Het Dagelijks Bestuur behoudt het recht aanvragen op basis van de aanvraag en ingediende facturen (gedeeltelijk) te honoreren dan wel af te wijzen en indien nodig terug te vorderen. Ook kan het Dagelijks Bestuur om aanvullende informatie vragen.

 1. De doorlooptijd van een project is maximaal een half jaar, gerekend vanaf de datum van toekenning.
 2. Subsidie wordt toegekend aan de organisatie en niet aan een individu. Individuele ontwikkelingsvragen en vaardigheidstrainingen vallen buiten de scope van deze regeling.
 3. Voor een subsidieaanvraag stelt het fonds maximaal € 5.000 inclusief btw beschikbaar.
 4. In de aanvraag wordt een offerte bijgevoegd voor de uit te voeren activiteiten.

 

 

De uitbetaling

De uitbetaling van de subsidie vindt plaats na goedkeuring van de aanvraag en op basis van ingediende facturen die overeenkomen met de ingediende offerte(s).

 1. Out-of-pocket kosten kunnen niet voor subsidie in aanmerking komen.
 2. Facturen kunnen direct bij A+O fonds Rijk worden ingediend.
 3. Ingediende aanvragen worden in principe binnen 4 weken afgehandeld.

Na afloop

 1. De aanvrager deelt ervaringen met het A+O fonds Rijk door middel van een inhoudelijke verantwoording, bijvoorbeeld in de vorm van een kort interview, video, podcast, blog, o.i.d. Tevens verleent de aanvrager daarmee A+O fonds Rijk toestemming de aanpak en resultaten ter inspiratie te verspreiden als praktijkvoorbeeld.
 2. Bij de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van de aanvraag dient herkenbaar te zijn dat het project is gesubsidieerd vanuit de stimuleringsregeling van A+O fonds Rijk, door gebruik van het logo.

 

Bekijk voor het stappenplan en het aanvraagformulier de pagina Stimuleringsregeling ‘Samen voor ontwikkeling’.