Stimuleringsregeling ‘Samen voor ontwikkeling’

Voorwaarden

Voor het indienen van een aanvraag voor de stimuleringsregeling ‘Samen voor ontwikkeling’ gelden de volgende voorwaarden:

1. Een aanvraag bestaat uit een compleet ingevuld aanmeldformulier (pdf) waarin het volgende wordt beschreven:

a. Aanleiding, doel, aanpak en meerwaarde voor organisatie(onderdeel).
b. Hoe de aanvraag ten goede komt aan een team/groep/afdeling.
c. Op welke manier de aanvraag vernieuwend is.
d. Draagvlak bij betrokken partijen.

2. De aanvraag gaat over ontwikkeling van kennis, organisatiecultuur, teamcoaching of samenwerking. Praktische aanvragen zoals fruit en kantoormeubilair vallen buiten de scope van de regeling.

3. De doorlooptijd van een aanvraag is maximaal een half jaar, gerekend vanaf de datum van toekenning.

4. Individuele ontwikkelingsvragen en trainingen vallen buiten de scope van deze regeling.

5. Voor een subsidieaanvraag is maximaal € 5.000 subsidie beschikbaar. De uitbetaling van de subsidie vindt plaats na goedkeuring van de aanvraag, op basis van ingediende facturen die in lijn zijn met de ingediende offertes.

6. Subsidie wordt toegekend aan de organisatie, niet aan een individu. Aanvragen moeten worden afgestemd met de leidinggevende.

7. In de aanvraag wordt een offerte bijgevoegd voor de uit te voeren aanvraag.

8. Facturen kunnen direct bij A+O fonds Rijk worden ingediend, waarbij wordt gecheckt of deze overeenkomen met de ingediende offerte(s).

9. Personele kosten worden niet vergoed.

10. Ingediende aanvragen worden in principe binnen 4 weken afgehandeld.

11. Ingediende aanvragen worden beoordeeld door het Dagelijks Bestuur van het A+O fonds Rijk. Het Dagelijks Bestuur behoudt het recht aanvragen op basis van de aanvraag en ingediende facturen (gedeeltelijk) te honoreren dan wel af te wijzen en indien nodig terug te vorderen. Het Dagelijks Bestuur behoudt tevens het recht om aanvullende informatie op te vragen.

12. De aanvrager deelt ervaringen met het A+O fonds Rijk middels een inhoudelijke verantwoording, bijvoorbeeld in de vorm van een kort interview, video, podcast, blog, o.i.d. Tevens verleent de aanvrager daarmee A+O fonds Rijk toestemming de aanpak en resultaten ter inspiratie te verspreiden als praktijkvoorbeeld.

13. Bij de activiteiten die uitgevoerd worden in het kader van de aanvraag dient herkenbaar te zijn dat het project is gesubsidieerd vanuit de stimuleringsregeling van A+O fonds Rijk, door gebruik van het logo.

Bekijk voor het stappenplan en het aanvraagformulier de pagina Stimuleringsregeling ‘Samen voor ontwikkeling’.