Privacyverklaring zelfscan 21st century skills

Deze verklaring is van toepassing op de zelfscan 21st century skills van het A+O fonds Rijk. We willen je zo goed mogelijk informeren over het gebruik van je persoonsgegevens. Hieronder lees je welke informatie we via de zelfscan 21st century skills verzamelen, hoe we dit doen en uiteraard hoe we ervoor zorgen dat je privacy wordt beschermd. Daarbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doel verwerking persoonsgegevens

Het A+O fonds Rijk heeft als doel met de zelfscan 21st century skills inzicht te geven in je 21st century skills.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de zelfscan 21st century skills laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Het gaat om de volgende informatie:

 • E-mailadres, zodat we je een toegangslink naar de zelfscan kunnen mailen.
 • Naam, zodat we een toegangslink en een persoonlijk rapport kunnen aanmaken.
 • Acties in onze applicaties, zoals traffic en locatie data om de werking van de zelfscan te optimaliseren.
 • De volgende gegevens worden (optioneel) verzameld om analyses in groepsverband te maken en kunnen niet op jou persoonlijk worden teruggevoerd:
  • geslacht
  • geboortedatum
  • hoogst voltooide opleiding
  • bij welke rijksorganisatie je werkzaam bent, en
  • salarisschaal.

Tests en vragenlijsten bevatten verschillende soorten informatie, onder meer over je competenties en persoonlijkheid. Per vragenlijst wordt het doel toegelicht. Bij sommige vragenlijsten kunnen gegevens gevraagd worden die betrekking hebben op je vitaliteit en gezondheid. In de vragenlijsten waarop dit van toepassing is wordt dit vooraf duidelijk gemaakt en vragen we aanvullende toestemming.

Verstrekking aan derden

Als dat noodzakelijk is voor de aangevraagde diensten, geven wij de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen. Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er via een verwerkersovereenkomst voor dat die gegevens veilig worden verwerkt en bewaard en dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook spreken we hierin af dat je gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Voor de zelfscan 21st century skills worden de volgende derde partijen ingezet:

 • Ixly, voor de ontwikkeling van de zelfscan en rapportage.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Cookies

Voor het goed technisch functioneren van zelfscan 21st century skills worden functionele cookies geplaatst. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens, maar dienen voor de technische werking van de webapplicaties.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen ten behoeve van de zelfscan 21st century skills regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. In de zelfscan 21st century skills bewaren we de gegevens voor de duur van twee jaar, vanaf het moment dat je voor het laatst bent ingelogd. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Inzage, wijziging of intrekken

Je mag altijd zien welke persoonsgegevens wij verzameld hebben, deze wijzigen of verwijderen. Je kunt ook bezwaar aantekenen tegen het gebruik van de gegevens. Wil je weten welke persoonsgegevens het A+O fonds Rijk van jou verwerkt, of wil je je persoonsgegevens wijzigen of intrekken, stuur dan een bericht naar info@aofondsrijk.nl.

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een verzoek tot inzage, je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie je BSN én je pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Vragen of klachten

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je vragen of klachten heeft over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je ook je vraag of klacht melden bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) via fg@caop.nl, of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Laatste update: 2 juni 2022.