Vergaderdata bestuur

Aanleverdata projectvoorstellen

Medewerkers, leidinggevenden of hr-adviseurs die namens rijksmedewerkers of de werkgever Rijk een voorstel willen indienen voor een project van het A+O fonds Rijk, of een arbeidsmarktsubsidie willen aanvragen voor een eigen initiatief, dienen dit voorstel in bij het bestuur van het A+O fonds Rijk.
Het Dagelijks Bestuur oordeelt in eerste instantie over alle voorstellen. Vervolgens beslist het Algemeen Bestuur over een projectvoorstel. Projecten kunnen na goedkeuring van het Algemeen Bestuur van start.
Wil je een projectvoorstel indienen, neem dan contact op met het bureau van het A+O fonds Rijk via info@aofondsrijk.nl. Houd in ieder geval rekening met de volgende aanleverdata in 2020:

Indienen projectvoorstel Eerste bespreking  Beslissing bestuur
28 januari 201913 februari 202017 maart 2020
24 maart 20206 april 202014 mei 2020
18 augustus 20203 september 202029 september 2020
22 oktober 20205 november 20201 december 2020