Jaarverslagen

Op deze pagina tref je de jaarverslagen aan die het A+O fonds Rijk de afgelopen drie jaren uit heeft gebracht.

De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op het A+O fonds Rijk. Daarom is op deze site het WNT verantwoordingsdocument opgenomen. Zie hiervoor Jaarverslag 2016.