Beleidsplannen

Op deze pagina tref je de beleidsplannen aan die A+O fonds Rijk de afgelopen jaren uit heeft gebracht.

Beleidsplan A+O fonds Rijk 2019 (, 298,5 KB)
Beleidsplan A+O fonds Rijk 2018 (, 156,2 KB)
Beleidsplan A+O fonds Rijk 2017 (, 178,4 KB)
Beleidsplan A+O fonds Rijk 2016 (, 260,0 KB)
Beleidsplan A+O fonds Rijk 2015 (, 169,9 KB)
Beleidsplan A+O fonds Rijk 2014 (, 277,8 KB)
Beleidsplan A+O fonds Rijk 2013 (, 191,6 KB)


Samenvatting Beleidsplan A+O fonds Rijk 2019

Initiëren, coördineren, stimuleren en ontwikkelen: dat is de rol van het A+O fonds Rijk. Het A+O fonds Rijk initieert vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en scholingsbeleid in de sector. Deze activiteiten zijn aanvullend op de activiteiten van het Sectoroverleg Rijk (SOR) en op wat de werkgever al doet. In het SOR vindt het overleg plaats over de arbeidsvoorwaarden. Het fonds investeert in initiatieven die gericht zijn op de toekomst van het werken bij de Rijksdienst en zoekt zo mogelijk aansluiting bij het SOR wanneer een onderwerp zich hiervoor leent.
 
Werkgever en werknemers in de Rijkssector hebben gedeelde belangen. Bewustzijn op dit punt is wenselijk en per project wordt de afweging gemaakt of gezamenlijkheid gewenst is.
 
Het bestuur van het A+O fonds vindt het belangrijk dat de Rijksdienst in zijn breedte een aantrekkelijke werkgever is met voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers. Deze ambtenaren zijn in staat de taken van de dienst adequaat uit te voeren, zodat de dienstverlening van onze Rijksoverheid kwalitatief hoogwaardig is en blijft. Dat vraagt blijvende aandacht en investering in mensen. Mensen hebben verschillende talenten en het is belangrijk dat die zoveel mogelijk worden ontplooid en benut. Uitgangspunt is een gelijkwaardige arbeidsrelatie, waarbij zowel medewerker als werkgever verantwoordelijkheid dragen. Het gaat kortom om ‘goed medewerkerschap en goed werkgeverschap’.
 
In 2019 kiest het bestuur ervoor de thema’s die zij in 2018 centraal heeft gesteld voort te zetten, aangezien deze onverminderd actueel zijn voor het Rijk. De thema’s waar het bestuur in 2019 nadruk op zal leggen, blijven daarom:

 • Duurzame inzetbaarheid
 • Digitalisering
 • Diversiteit
 • Organiseren en reorganiseren

Het fonds ondersteunt en financiert arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en scholingsprojecten op deze thema’s.
 
Lees het beleidsplan A+O fonds Rijk 2019 (, 298,5 KB)


Samenvatting Beleidsplan A+O fonds Rijk 2018

Initiëren, coördineren, stimuleren en ontwikkelen: dat is de rol van het A+O fonds Rijk. Het A+O fonds Rijk initieert vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en scholingsbeleid in de sector. Deze activiteiten zijn aanvullend op de activiteiten van het Sectoroverleg Rijk (SOR) en op wat de werkgever al doet. In het SOR vindt het overleg plaats over de arbeidsvoorwaarden. Het fonds investeert in initiatieven die gericht zijn op de toekomst van het werken bij de Rijksdienst en zoekt zo mogelijk aansluiting bij het SOR wanneer een onderwerp zich hiervoor leent.

Werkgever en werknemers in de Rijkssector hebben gedeelde belangen. Bewustzijn op dit punt is wenselijk en per project wordt de afweging gemaakt of gezamenlijkheid gewenst is.

Het fonds ondersteunt en financiert arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en scholingsprojecten.

De statutaire doelstelling van het fonds wordt als volgt uitgewerkt:

 • het financieren van eigen activiteiten van werkgever, werknemers of gezamenlijke activiteiten op verzoek van het SOR;
 • op verzoek van het SOR verlenen van subsidie aan gerelateerde sectoren en andere (internationale) instellingen;
 • het verlenen van subsidies aan die diensten van de Rijksoverheid die vallen onder de werkingssfeer van het SOR.

Het Algemeen Bestuur (AB) van het fonds schept de kaders en bewaakt de voortgang van de uitvoering van de verschillende projecten. Via de werkgeversvertegenwoordiging van het Algemeen Bestuur is er verbinding met de ICOP. De werknemersvertegenwoordiging onderhoudt contact met de samenwerkende centrales van overheidspersoneel (SCO).

Lees het Beleidsplan A+O fonds Rijk 2018


Samenvatting Beleidsplan A+O fonds Rijk 2017

Initiëren, coördineren, stimuleren en ontwikkelen: dat is de rol van het A+O fonds Rijk. Het A+O fonds Rijk initieert vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en scholingsbeleid in de sector. Deze activiteiten zijn aanvullend op de activiteiten van het Sectoroverleg Rijk (SOR) en op wat de werkgever al doet. In het SOR vindt het overleg plaats over de arbeidsvoorwaarden. Het fonds investeert in initiatieven die gericht zijn op de toekomst van het werken bij de Rijksdienst en zoekt zo mogelijk aansluiting bij het SOR wanneer een onderwerp zich hiervoor leent. Werkgever en werknemers in de Rijkssector hebben gedeelde belangen en trekken in concrete activiteiten vaak samen op.

Het bestuur van het A+O fonds vindt het belangrijk dat:

 • de Rijksdienst een aantrekkelijke werkgever is met voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers.
 • er een gelijkwaardige arbeidsrelatie is waarbij zowel de medewerker als werkgever verantwoordelijkheid draagt – Goed medewerkerschap en goed werkgeverschap.
 • organisaties oog hebben voor diversiteit en inclusie, met de nadruk op medewerkers met een arbeidsbeperking.
 • er effectieve zeggenschap en medezeggenschap is. Het bestuur acht de relatie tussen zeggenschap en medezeggenschap van belang. Dat leidt tot betrokkenheid van medewerkers en doordachte besluitvorming.
 • A+O fonds Rijk blijft vernieuwen. Dit geldt niet alleen voor de wijze waarop onderwerpen worden besproken, maar ook voor de manier waarop onderwerpen worden gekozen

In 2017 focust het bestuur zich op de volgende thema’s:

 • Duurzame inzetbaarheid
 • Digitalisering
 • Diversiteit in Inclusie
 • Organiseren en reorganiseren

Lees het Beleidsplan A+O fonds Rijk 2017 (, 178,4 KB)


Samenvatting Beleidsplan 2016 A+O fonds Rijk

Het A+O fonds Rijk initieert, ondersteunt en financiert vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en scholingsbeleid in de sector. Deze activiteiten zijn aanvullend op de activiteiten van het Sectoroverleg Rijk (SOR) en op wat de werkgever al doet. In het SOR vindt het overleg plaats over de arbeidsvoorwaarden. Het fonds investeert in initiatieven die gericht zijn op de toekomst van het werken bij de Rijksdienst. Werkgever en werknemers in de Rijkssector hebben gedeelde belangen en trekken in concrete activiteiten vaak samen op.

Het bestuur van het A+O fonds vindt het belangrijk dat:

 • de Rijksdienst een aantrekkelijke werkgever is met voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers.
 • er een gelijkwaardige arbeidsrelatie is waarbij zowel de medewerker als werkgever verantwoordelijkheid draagt – Goed medewerkerschap en goed werkgeverschap.
 • organisaties oog hebben voor diversiteit en inclusie, met de nadruk op medewerkers met een arbeidsbeperking.
 • er effectieve  medezeggenschap is voor betrokkenheid van medewerkers en doordachte besluitvorming. Initiatieven die leiden tot versterking van de medezeggenschap ziet het bestuur positief tegemoet.


In 2016 focust het bestuur zich op de volgende thema’s:

 • Duurzame inzetbaarheid.
 • Diversiteit en Inclusie.

Lees het Beleidsplan A+O fonds Rijk 2016 (, 87,2 KB)


Samenvatting Beleidsplan 2015 A+O fonds Rijk

Het speelveld van het A+O fonds Rijk omvat veel: het gaat onder meer over het krijgen en nemen van professionele ruimte, arbeidsvoorwaarden die aantrekkelijk zijn voor de ambtenaren, het combineren van werk en privé, persoonlijke ontwikkeling zodat de medewerker goed inzetbaar blijft bij het Rijk of elders, werkgelegenheid en –zekerheid. Om hieraan invulling te geven initieert, ondersteunt en financiert het fonds vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en scholingsbeleid in de sector.


Het bestuur van het A+O fonds vindt het belangrijk dat:

 • de Rijksdienst een aantrekkelijke werkgever is met voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers.
 • er een gelijkwaardige arbeidsrelatie is waarbij zowel de medewerker als werkgever verantwoordelijkheid draagt – Goed medewerkerschap en goed werkgeverschap.
 • organisaties oog hebben voor diversiteit en inclusie, met de nadruk op medewerkers met een arbeidsbeperking.
 • er effectieve  medezeggenschap is voor betrokkenheid van medewerkers en doordachte besluitvorming. Initiatieven die leiden tot versterking van de medezeggenschap ziet het bestuur positief tegemoet.


In 2015 focust het bestuur zich op de volgende thema’s:

 • Duurzame inzetbaarheid.
 • Professionele ruimte en (persoonlijk) leiderschap.
 • Duurzame plaatsing.

Lees het Beleidsplan A+O fonds Rijk 2015 (, 169,9 KB)


Samenvatting Beleidsplan 2014 A+O fonds Rijk

Het speelveld van het A+O fonds Rijk omvat veel: het gaat onder meer over het krijgen en nemen van professionele ruimte, arbeidsvoorwaarden die aantrekkelijk zijn voor de ambtenaren, het combineren van werk en privé, persoonlijke ontwikkeling zodat de medewerker goed inzetbaar blijft bij het Rijk of elders, werkgelegenheid en –zekerheid. Om hieraan invulling te geven initieert, ondersteunt en financiert het fonds vernieuwende activiteiten op het gebied van arbeidsmarkt-, werkgelegenheids- en scholingsbeleid in de sector.

Het bestuur van het A+O fonds vindt het belangrijk dat:

 • de Rijksdienst een aantrekkelijke werkgever is met voldoende en goed gekwalificeerde medewerkers.
 • in mensen geïnvesteerd wordt. Mensen hebben verschillende talenten en het is belangrijk dat die zoveel mogelijk worden ontplooid. Een serieuze dialoog tussen leidinggevende en medewerkers is daarvoor belangrijk.
 • organisaties oog hebben voor diversiteit en inclusie, met de nadruk op medewerkers met een arbeidsbeperking.
 • er effectieve  medezeggenschap is voor betrokkenheid van medewerkers en doordachte besluitvorming. Initiatieven die leiden tot versterking van de medezeggenschap ziet het bestuur positief tegemoet.

In 2014 focust het bestuur zich op de volgende thema’s:

 • Duurzame inzetbaarheid.
 • Professionele ruimte en (persoonlijk) leiderschap.

Lees het Beleidsplan A+O fonds Rijk 2014 (, 277,8 KB)