Beleidsplan

Op deze pagina kun je het huidige beleidsplan van het A+O fonds Rijk lezen en downloaden.

Beleidsplan A+O fonds Rijk 2020 (, 173,1 KB)


Samenvatting beleidsplan 2020

Initiƫren, coƶrdineren, stimuleren en ontwikkelen: dat is de rol van het A+O fonds Rijk. Om te kunnen zorgen dat rijksmedewerkers betekenisvol werk hebben en met plezier hun werk goed kunnen blijven doen, staat in de ogen van het bestuur de menselijke maat in een inclusieve werkomgeving centraal. In een inclusieve werkomgeving komen alle (toekomstige) werknemers met hun talenten tot hun recht. Ook is het belangrijk dat rijksmedewerkers ruimte hebben voor ontwikkeling en verbreding. Werkgevers geven richting, ruimte en ruggensteun aan medewerkers om dat te realiseren. Het gaat kortom om goed medewerkerschap en goed werkgeverschap.

Door tal van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen verandert de aard en inhoud van het werk bij veel organisaties, ook bij de rijksoverheid, in de 21e eeuw in een hoger tempo dan voorheen. In die context is het de opgave om te zorgen dat alle medewerkers betekenisvol werk hebben, waarin hun talenten ten volle tot zijn recht komen. In lijn met het Strategische Personeelsbeleid 2025 en de visie van de vakbonden op de medewerker onderkent het bestuur van het A+O fonds Rijk de volgende drie prioriteiten, waar in 2020 het accent op zal worden gelegd:

  1. (Anticiperen op) andere manieren van werken
  2. Ruimte voor leren en ontwikkelen
  3. Een veilige en inclusieve werkomgeving

Voor deze opgaven zijn onconventionele oplossingen nodig, waaraan het A+O fonds Rijk door initiatieven te steunen en experimenten mogelijk te maken een bijdrage kan leveren.

Rond deze prioriteiten zullen in 2020 drie thematische programmalijnen worden ontwikkeld. Lees in het beleidsplan 2020 meer over de activiteiten die het A+O fonds Rijk uitvoert.