Nieuws

Uitgebreid diversiteitsportaal naar het ministerie van BZK

Het diversiteitsportaal van het A+O fonds Rijk is opgenomen in de Kennisbank Openbaar Bestuur van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze uitgebreide database van het A+O fonds Rijk is in 2012 al aangevuld met informatie over diversiteit van het Rijksweb. In 2014 werd de database verder uitgebreid met de content van het Kennisweb Diversiteit van het Rijk.

Het diversiteitsportaal is met name bedoeld voor HR-medewerkers en beleidsmedewerkers die zich bezighouden met diversiteitsbeleid en op zoek zijn naar theoretische en praktische handvatten. Naast het verzamelen en bundelen van onderzoekspublicaties, omvat het portaal ook concrete en toegepaste kennis gericht op HR-beleid, waaronder praktijkvoorbeelden en het overkoepelende Rijksbreed diversiteitsbeleid.

Alle publicaties van het diversiteitsportaal door de jaren heen zijn zorgvuldig beoordeeld en de meest relevante artikelen zijn verdeeld over tien thema’s:

  1. Voordeel van diversiteit
  2. Werving en selectie
  3. Coaching en mentoring
  4. Behoud personeel
  5. Banenafspraak en Participatiewet
  6. Best practices
  7. Bewustwording
  8. Communicatie en voorlichting
  9. Inclusieve organisatie
  10. Defensie, politie, rechterlijke macht

Alle artikelen in de database zijn direct te downloaden. Ontdek de volledige database.


Stichting A+O fonds Rijk - ©2019