Nieuws

Rijksafdelingen verbeteren duurzame inzetbaarheid met Work.Boost

De directie Ambtenaar en Organisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de afdeling WorkFlow van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) hebben in september meegedaan aan de wetenschappelijk onderbouwde proeftuin Work.Boost. Hierbij zijn medewerkers aan de slag gegaan met kleine en laagdrempelige opdrachten om hun duurzame inzetbaarheid te verbeteren.

Duurzame inzetbaarheid (het vermogen van een medewerker om werk te krijgen en te behouden met behoud van gezondheid en welzijn) is een belangrijk thema voor medewerkers, leidinggevenden en HR-medewerkers. Hoewel er veel kennis is ontwikkeld over hoe medewerkers kunnen werken aan hun duurzame inzetbaarheid en hoe leidinggevenden hen hierin kunnen ondersteunen, blijkt het in de praktijk toch een lastig en abstract onderwerp.

Work.Boost

In september hebben de directies Ambtenaar en Organisatie van BZK en de afdeling WorkFlow van het EC O&P daarom meegedaan aan Work.Boost, om het werken aan duurzame inzetbaarheid te concretiseren. Vanuit de visie, dat werken aan inzetbaarheid gekenmerkt wordt door bekwaamheid, adaptiviteit en proactiviteit, zijn medewerkers aan de slag gegaan met kleine en laagdrempelige opdrachten. Deze opdrachten zetten hen aan tot een andere manier van werken en tot het kritisch reflecteren op hun huidige manier van werken.

Alhoewel de proeftuinen nog in volle gang zijn en conclusies over het effect van de proeftuinen op de inzetbaarheid nog niet te stellen zijn, blijken eerste resultaten positief. De opdrachten worden ervaren als uitdagend, leuk en leerzaam. Daarnaast geven deelnemers aan dat de proeftuin inderdaad heeft aangezet tot een nieuwe manier van werken, die bijdraagt aan hun inzetbaarheid.

Het A+O fonds Rijk financiert dit project.


Stichting A+O fonds Rijk - ©2018