Nieuws

Rijk kiest voor Maatwerk voor Mensen

Het Rijk zet sinds 1 januari 2018 de aanpak Maatwerk voor Mensen in om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inkoopbeleid en Personeelsbeleid werken nauw samen om de juiste randvoorwaarden te creëren voor deze mensen. Maatschappelijke meerwaarde, maatwerk en doelmatigheid staan in deze aanpak centraal.

Social Return

In 2011 begon het Rijk met Social Return om banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers van de Rijksoverheid kunnen bij aanbestedingen de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen de kans te bieden om deel te kunnen nemen in het arbeidsproces. De ervaring leert dat dit inkoopinstrument tot op heden niet altijd effectief werkte. Het project Maatwerk voor Mensen is een doorontwikkeling van Social Return.

Proeftuinen

In proeftuinen verkent het Rijk samen met leveranciers welke toepassingsvormen maximale maatschappelijke meerwaarde creëren. Dat kan zijn door opleidingen, werkervaringsplekken en stages bij de leveranciers of de rijksoverheid. Maatwerk en doelmatigheid staan hierbij centraal. In een groot aantal proeftuinen wordt een inspanningsverplichting opgenomen om bij wederzijdse gebleken geschiktheid de social returnkandidaat een baan aan te bieden bij de rijksoverheid of bij de leverancier. Zo worden er mogelijkheden gecreëerd voor toekomstige medewerkers met een arbeidsbeperking bij de Rijksoverheid.

Extra impuls door Adviesteam

Om dit te kunnen bewerkstelligen is een Rijksbreed adviesteam Social Return ingericht. Dit adviesteam is multidisciplinair (Inkoop, HR, Communicatie) Het adviesteam zorgt voor een extra impuls bij de implementatie van de nieuwe werkwijze. Eén van de taken van het adviesteam is het opzetten van een Rijksbreed netwerk Social Return waarin men kennis en ervaringen kan delen en elkaar kan inspireren met goede voorbeelden.

www.maatwerkvoormensen.nl