Nieuws

Rijk en Vakbonden ondertekenen nieuwe cao

De vakorganisaties FNV Overheid, AC Rijksvakbonden, CNV Overheid en CMHF en de werkgever Rijk hebben op 25 juni 2018 een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao rijk. Het behaalde onderhandelaarsresultaat is vandaag bekrachtigd, nadat het eerder is voorgelegd aan de vakbondsleden.

Loonsverhoging

Afgesproken is dat de 118.000 medewerkers van het Rijk gedurende de looptijd van de cao een loonsverhoging krijgen van 7 procent in totaal. Per 1 juli 2018 krijgen de medewerkers 3% erbij, op 1 juli 2019 2% en nog eens 2% per 1 januari 2020. Bovendien ontvangen alle rijksambtenaren – naar rato van dienstverband – op 1 januari 2019 een éénmalige uitkering van 450 euro bruto.

Individueel keuzebudget

Behalve de loonsverhoging krijgen de medewerkers van het Rijk meer invloed op hun roosters en krijgen ze een individueel keuzebudget. Hiermee kunnen vakantie- en eindejaarsuitkeringen ook op een ander moment worden opgenomen. Ook zijn er afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid en verlofspaarmogelijkheden.

De cao heeft een looptijd van twee en een half jaar, van 1 januari 2018 tot 1 juli 2020.


Stichting A+O fonds Rijk - ©2019