Nieuws

Resultaten WERKonderzoek bekend op WERKcongres 19 maart 2020

Donderdag 19 maart 2020 vindt het WERKcongres plaats in Den Haag, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Tijdens dit congres presenteren experts de belangrijkste resultaten van het WERKonderzoek, een grootschalig onderzoek over de beleving van werken bij de overheid.  Het WERKonderzoek (hiervoor Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (PoMo) wordt om de 3 jaar gehouden onder ruim 100.000 ambtenaren die werken in de publieke sector. Thema's zijn: leren en ontwikkelen, duurzame inzetbaarheid, organisatiecultuur, leiderschap, integriteit en inclusiviteit.

Ook aanverwante onderwerpen krijgen een podium op het congres. Zo delen winnaars van de Verkiezing Beste Overheidsorganisatie hun lessen en tonen we de eerste resultaten van het project ‘De top kijkt om’: hoe kun je effectief handelen als bewindspersoon of topambtenaar?

Ook zijn er bijdragen van Ben Tiggelaar (bestseller-auteur en gedragswetenschapper) en Japke-d. Bouma (schrijver van o.a. Survivalgids voor de kantoorjungle en Mag ik even iets tegen je aanhouden). Er zijn twee rondes aan waardevolle deelsessies en voldoende mogelijkheden om kennis te maken én kennis te delen met vakgenoten vanuit alle sectoren. De dag wordt geleid door dagvoorzitter Astrid Feiter, ook wel bekend als 'mevrouw de voorzitter'.

[Schrijf je in]