Nieuws

Pilot InfoPuntPersoneel een succes!

Hoe krijgt rechtstreeks toegankelijke en persoonlijke HR-ondersteuning het beste vorm? Om dit te onderzoeken zijn FNV en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) begin 2017 gestart met de pilot InfoPuntPersoneel. De pilot bleek een groot succes.

Het project, dat mede werd gefinancierd door het A+O fonds Rijk, had een looptijd van één jaar. Na dit jaar besloten het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de dienstverlening van het InfoPuntPersoneel permanent aan te bieden.

Personeel de weg wijzen

De twee adviseurs van het InfoPuntPersoneel informeren, adviseren en wijzen medewerkers de weg. Je kunt bij de adviseurs terecht met vragen over loopbaanstappen, persoonlijke ontwikkeling, gezond en veilig werken en je cao. Zij zijn onafhankelijk en behandelen alle vragen vertrouwelijk.

Loopbaan, mobiliteit en verlof

Het afgelopen jaar zijn meer dan 600 vragen gesteld aan de personeelszorgadviseurs van het InfoPuntPersoneel. Deze vragen gaan voornamelijk over loopbaan, mobiliteit en verlofvormen. Ongeveer 70% van de vragen wordt gesteld aan de balie. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een afspraak te maken op een locatie naar keuze. Het aantal bezoekers is stabiel verdeeld over de maanden, met zo’n 50 per maand. Via een poll geeft 70% van de respondenten aan bekend te zijn met het InfoPuntPersoneel.


Stichting A+O fonds Rijk - ©2018