Nieuws

Ook in 2018 subsidie voor arbeidsmarktprojecten

Ook in 2018 is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor een innovatief arbeidsmarktproject. Daarom nodigt het A+O fonds Rijk je uit om jouw ideeën voor een arbeidsmarktproject in de sector Rijk voor te leggen. Het bestuur ondersteunt vooral initiatieven die aansluiten bij de thema’s Duurzame inzetbaarheid, Digitalisering, Diversiteit en Organiseren en reorganiseren. Je kunt de mogelijkheden eerst met ons bespreken of een conceptaanvraag voorleggen.

Het gaat om aanvullende activiteiten die niet tot de werkgeverstaak behoren. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de projectkosten. Loonkosten zijn deels subsidiabel. Met de subsidie wil het A+O fonds Rijk de Rijksoverheid helpen om nieuwe ideeën te realiseren om zo de arbeidsmarkt te verbeteren.

Meer informatie

Kijk op de website voor de subsidievoorwaarden en aansprekende arbeidsmarktprojecten waaraan subsidie is verleend. Deze kunnen dienen als inspiratiebron als je zelf een project wilt opstarten. Door de kennis binnen de sector Rijk te verspreiden, zorgt het A+O fonds Rijk dat ‘het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden’.
Heb je vragen? Neem dan contact met ons op: 070 376 5759 of


Stichting A+O fonds Rijk - ©2019