Nieuws

Onderzoek biedt solide basis voor leren op de werkplek

Birgit Dewez stimuleert als programmamanager Leren & Ontwikkelen Rijk (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) professionele samenwerking op het gebied van leren en ontwikkelen bij de Rijksoverheid. Om inzicht te krijgen in de effectiviteit van leren op de werkplek, liet ze de Universiteit van Maastricht een literatuuronderzoek doen.

Waarom een onderzoek naar leren op de werkplek?

‘Leren op het werk, van elkaar, is voor medewerkers een belangrijke vorm van ontwikkeling. Tegelijkertijd lijkt informeel leren een beetje een hype te worden. Voordat wij echt aan de slag willen gaan met het stimuleren van leren op de werkplek, wilde ik eerst een solide basis hebben. Daarom heb ik de Universiteit Maastricht gevraagd om de laatste stand van zaken aan onderzoek op dit gebied te verzamelen. Wat weten we eigenlijk over informeel leren?’

En, wat weten we over informeel leren?

‘Nog niet zo veel eigenlijk. Het wetenschappelijk onderzoek naar informeel leren staat nog redelijk in de kinderschoenen. Wel blijkt dat het werkt om het leren meer de werkvloer op te trekken. Wanneer medewerkers naar een externe cursus gaan, passen zij een jaar later gemiddeld nog maar 15 procent van het geleerde toe in hun werk. Door het leren onderdeel uit te laten maken van het werk gaat dat percentage hopelijk omhoog.’

Hoe zorg je ervoor dat leren onderdeel uitmaakt van het werk?

‘Het feedback geven en feedback krijgen is een belangrijk onderdeel van leren op het werk. Dat zijn belangrijke leermomenten, zo lang het niet wordt ervaren en bedoeld als kritiek. Ook leidinggevenden spelen een grote rol in het leren van hun medewerkers. Ik ken bijvoorbeeld een leidinggevende die een beloning geeft aan de beste fout van de maand, onder de voorwaarde dat die daarna niet meer gemaakt mag worden. Daarmee stimuleert zij dat haar medewerkers praten over dingen die niet goed zijn gegaan. Collega’s kunnen daar van leren en diezelfde fouten vermijden.’

Wat kunnen medewerkers zelf doen om meer te leren op de werkvloer?

’Een vorm van coaching blijkt goed te werken. Eigenlijk is dat een soort verlengde van feedback krijgen. De belangrijkste succesfactor voor leren is dat mensen zelf actief op zoek gaan naar feedback. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat medewerkers de feedback van hun collega’s belangrijker vinden dan die van hun leidinggevende. De directe collega’s hebben namelijk meer zicht op hun werkzaamheden.’

Wat gaan jullie met de resultaten van het onderzoek doen?

Het onderzoeksrapport is, naast de website van A+O fonds Rijk, ook te lezen op www.derijkscampus.nl en op www.rijkscampusonline.nl: de community-website voor leren- en ontwikkelen-professionals binnen de Rijksoverheid. Die community bestaat sinds april dit jaar en telt inmiddels ruim 400 professionals. Met het rapport krijgen zij inzicht in wat wel en niet werkt bij informeel leren. Daarmee kunnen zij gerichtere leeractiviteiten inzetten. Verder laten we nog meer onderzoek uitvoeren naar leren en ontwikkelen. Samen met deze studie naar leren op de werkplek krijgen we een mooi beeld van de mogelijkheden die bijdragen aan een effectieve leer- en ontwikkelpraktijk in het Rijk.’

Dit onderzoek is gefinancierd door A+O fonds Rijk.

Foto: Bas Kijzers


Stichting A+O fonds Rijk - ©2018