Nieuws

Methodes voor borgen van kennis en vuistregels voor leergroepen

Hoe draag je kennis over wanneer een medewerker wisselt van baan, een project is afgrond, of een collega moet worden ingewerkt? Het programma Leren en Ontwikkelen Rijk (BZK/DGOO/Personeelsbeleid Rijk) laat onderzoeken welke beproefde methodes er zijn om kennis te borgen op de werkvloer. Daarnaast stimuleert het programma het leren op het werk door te experimenten met leergroepen. Dit leidt tot een publicatie met vuistregels voor leergroepen. Zowel de vuistregels als de methodes voor het borgen van kennis zijn gefinancierd door A+O fonds Rijk en verschijnen begin 2018.

Kennis borgen

Binnen de Rijksoverheid is een ruime hoeveelheid kennis aanwezig, maar het is meestal niet eenvoudig om die kennis over te dragen. Hoe haal je beschikbare kennis op en hoe leg je dit zo vast dat het bruikbaar is? Wat zijn de werkzame ingrediënten daarvoor? Om hier meer handvatten voor te krijgen laat het programma Leren en Ontwikkelen Rijk een aantal verschillende, beproefde methodes van het borgen van kennis op de werkvloer in kaart brengen. Deze worden verzameld in ‘Wijzer op de werkvloer’, dat zich richt op managers, zelfsturende teams, projectleiders en medewerkers bij programma’s. De digitale publicatie wordt begin 2018 verwacht.

Leergroepen

Leren en ontwikkelen is essentieel voor het functioneren van medewerkers bij de Rijksoverheid, zowel voor hoger als lager opgeleide medewerkers. Leergroepen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren. In leergroepen delen deelnemers een gemeenschappelijk vraagstuk of opgave waarvoor de oplossing niet direct voorhanden is. Aan de hand van gemeenschappelijke casuïstiek reflecteren de deelnemers op kansrijke methodes om resultaten te realiseren. Het gaat hierbij om collectief leren op basis van individuele ervaring, kennis en inbreng.

Het programma Leren en Ontwikkelen Rijk heeft opdracht gegeven om te experimenteren met leergroepen en werkt aan een digitale publicatie met vuistregels. Deze publicatie over leergroepen verschijnt begin 2018.

Beide publicaties verschijnen op www.derijkscampus.nl, www.rijkscampusonline.nl en www.aofondsrijk.nl.

Meer informatie

Wil je meer weten over kennisborging, leergroepen of een van beide publicaties? Neem dan contact op met Merel de Groot (BZK/DGOO/Personeelsbeleid Rijk) via of Birgit Dewez (UBR|Interim) via .


Stichting A+O fonds Rijk - ©2019