Nieuws

Leren op de werkvloer: 8 tips

Om te kunnen voldoen aan de eisen van de continu veranderende arbeidsmarkt, is het voor organisaties en hun werknemers van groot belang om hun kennis en vaardigheden up-to-date te houden. Er komt steeds meer aandacht voor de informele vorm van leren. Maastricht University deed een literatuurstudie naar informeel leren. Op basis daarvan ontwierp A+O fonds Rijk een infographic met 8 tips (, 233,0 KB) om het leren op de werkvloer te stimuleren.

Lifelong learning

Veel organisaties hebben het begrip lifelong learning hoog op de agenda staan. Leren kan bijvoorbeeld door formele leeractiviteiten, zoals trainingen. Echter, uit onderzoek blijkt dat weinig van wat geleerd wordt in een formele setting ook daadwerkelijk wordt toegepast in het dagelijkse werk. Daarom komt er steeds meer aandacht voor informeel leren.

Informeel leren

Bij informeel leren ontwikkelen medewerkers hun kennis en vaardigheden door spontaniteit en autonomie. Ze krijgen nieuwe inzichten door dagelijkse taken, samenwerking en interactie met collega’s, nieuwe eisen van opdrachtgevers/stakeholders en nieuwe en complexe taken. Zoekt een medewerker informatie op in boeken of het internet, dan spreken we van individueel informeel leren. Wendt hij zich tot anderen voor hulp, zoals een collega of leidinggevende, dan spreken we van sociaal informeel leren.

Leren op de werkvloer stimuleren

Het A+O fonds Rijk heeft op basis van de literatuurstudie een infographic [link naar infographic] ontworpen met acht tips om het leren op de werkvloer te stimuleren.

  1. Bepaal de opbrengsten
  2. Introduceer informeel leren
  3. Leg de nadruk op informele leeractiviteiten
  4. Zorg voor autonomie
  5. Stimuleer sociale interacties
  6. Promoot feedback & reflectie
  7. Geef leidinggevende een essentiële rol
  8. Coach

Download voor meer informatie de infographic (, 233,0 KB)