Nieuws

Kennislunch: 10x kennis benutten & leergroepen

Wil je graag leren van je collega’s en de kennis benutten die al binnen het Rijk aanwezig is? Of wil je anderen informeren over de mogelijkheden die er zijn? Kom dan naar de kennislunch op maandag 23 april (12-13u) bij het ministerie van OCW. Centraal tijdens deze bijeenkomst staan de recent verschenen publicaties ‘10x kennis benutten’ en ‘Leergroepen bij de Rijksoverheid. Vijf vuistregels’. Je kunt je opgeven tot en met vrijdag 20 april.

“10x kennis benutten”

Twee miljoen jaar ervaring. Daar kom je ongeveer op uit als je het aantal ambtenaren bij departementen, uitvoeringsorganisaties en inspecties vermenigvuldigt met de gemiddelde werktijd bij het Rijk. Onvoorstelbaar hoeveel kennis er daarmee in huis is. Maar hoe borg je die kennis binnen de organisatie? Dat is bijvoorbeeld relevant als een expert met pensioen gaat, als je een nieuwe collega wilt inwerken, of als je samen wilt reflecteren op een project, programma of werkwijze. In het boek “10x kennis benutten” staan hiervoor tien methodes op een rij. Van 'expert debrief' tot krachtenveldanalyse, en van introductiedossier tot 'Gateway Review'.

“Leergroepen bij de Rijksoverheid. Vijf vuistregels”

Er zijn talloze manieren om te leren van en met collega’s. Leergroepen zijn een relatief nieuw fenomeen. Reden om de bruikbaarheid ervan voor de Rijksoverheid te onderzoeken. Enkele pioniers deden er afgelopen jaar ervaringen mee op. Wat hebben we hiervan geleerd? Onder andere dat leren op de werkvloer niet vanzelf gaat. Daar zijn nog wel eens misvattingen over, zoals: 70% van het leren gebeurt spontaan op de werkvloer. We hebben gezien dat je daarvoor reflectietijd moet organiseren, en dat dat wat vraagt van de bereidheid van mensen. We geven de inzichten hierna mee als vijf vuistregels voor wie zo’n leergroep overweegt of wil opzetten bij het Rijk.

De publicaties zijn tot stand gekomen dankzij financiering van het A+O fonds Rijk. De kennislunch wordt georganiseerd vanuit de portefeuille Leren en ontwikkelen Rijk (BZK) en is toegankelijk voor alle rijksmedewerkers. Wel even aanmelden en vol=vol. Aanmelden kan door een mail te sturen naar merel.groot@minbzk.nl of door je aanwezigheid op rijkscampusonline door te geven.